archiwum na główną


Konkurs „AMU Mobility PLUS”
Wiadomość, opublikowana 18-11-2015

Celem konkursu „AMU Mobility PLUS”, realizowanego przez UAM w ramach Programu „AMU Mobility Plus”, jest wsparcie partnerstwa między wydziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi UAM a uczelniami partnerskimi z zagranicy
i dofinansowanie, w miarę możliwości na zasadach wzajemności, mobilności pracowników i studentów.

Więcej...
Głosujcie na Elenę!
Wiadomość, opublikowana 11-01-2016

Już 21 stycznia poznamy laureatów konkursu INTERSTUDENT na najlepszych zagranicznych studentów kształcących się w polskich uczelniach.  Konkurs organizowany jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wraz z partnerami: Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajową Reprezentacja Doktorantów, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja im. Lesława A. Pagi. Trzej najlepsi honorowani są co roku przez Kapitułę nagrodami w kategorii studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Swojego zwycięzcę wskaże także publiczność w drodze internetowego głosowania. UAM reprezentuje Elena Chobanyan z Armenii, studentka II roku na kierunku "Politics, International Relations". Głos na Elenę można oddać poprzez stronę: http://www.studyinpoland.pl/interstudent/.

Więcej...
EUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRATYZACJI (E.MA)
Wiadomość, opublikowana 04-01-2016
E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od ponad 10 lat w Wenecji i na 41 uniwersytetach Unii Europejskiej, a także podczas misji w terenie. Program E.MA oferuje możliwość poznania praw człowieka, procesów demokratycznych i stosunków międzynarodowych z perspektywy prawa, politologii, historii, antropologii i filozofii.
Więcej...
II Nagroda w Konkursie Szefa CBA dla mgr. Krzysztofa Westfala z UAM
Wiadomość, opublikowana 07-12-2012
Z przyjemnością informujemy, iż mgr Krzysztof Westfal z Wydziału Prawa i Administracji UAM zajął II miejsce w Konkursie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najlepszą pracę magisterską. Nagrodzona praca pt. "Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu korupcji sportowej" została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja J. Szwarca. Gratulujemy! Więcej...
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki także na UAM!
Wiadomość, opublikowana 06-12-2012
Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkursy, 31 października 2012 r. zakwalifikowała do finansowania we wszystkich modułach łącznie 209 projektów na kwotę ogółem 88 885 149 zł. Wśród nich znalazło się 16 projektów zgłoszonych przez naukowców z UAM. Więcej...
Wizyta delegacji z Uniwersytetu Massachusetts-Lowell w USA
Wiadomość, opublikowana 28-11-2012
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współpracuje w ramach umowy bilateralnej z Uniwersytetem Massachusetts-Lowell w USA w zakresie badań naukowych, wymiany pracowników oraz studentów od roku 2010. Każda wymiana może trwać rok akademicki, semestr lub może to być wymiana dotycząca jednego intensywnego kursu. Podejmowane są również starania w celu uruchomienia programu mobilności doktorantów i studentów.

W dniach 20-24 października 2012 r. wizytę z UMass-Lowell złożyli w UAM: prof. Erno Sajo, prof. Robert Giles, prof. Marek Hines oraz prof. Michael Speidel. Przeprowadzono rozmowy z prorektorem prof. Jackiem Witkosiem, gronem dziekańskim i profesorskim. Na Wydziale Fizyki rozmawiano z prof Andrzejem Dobkiem, prof. Adamem Patkowskim, prof. Ryszardem Urbańskim, prof. Ryszardem Krzyminiewskim, prof. Antonim Wójcikiem oraz prof. Bohdanem Skalskim. Członkowie delegacji z USA rozmawiali również z dziekanem Wydziału Biologii prof. Bogdanem Jackowiakiem, dziekanem Wydziału Chemii prof. Henrykiem Koroniakiem oraz prof. Stefanem Jurgą - Dyrektorem Biura ds. Realizacji Projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne”.
Więcej...
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej i Wydział Matematyki i Informatyki wśród laureatów konkursu MNiSW
Wiadomość, opublikowana 23-11-2012
Wśród laureatów konkursu, w ramach którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdzieliło 62 miliony złotych pomiędzy wydziały i uczelnie, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów znalazły się dwa wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Matematyki i Informatyki. 
Więcej...
Nagroda PAN dla prof. UAM dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik
Wiadomość, opublikowana 23-11-2012
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM otrzymała w dniu 8 listopada 2012 roku prestiżową nagrodę Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych przyznawaną za wybitne i twórcze prace naukowe za książkę "Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu" (Kraków 2011).
Więcej...
Najwyższa godność akademicka dla Profesora Jerzego Strzelczyka
Wiadomość, opublikowana 16-11-2012
14 listopada 2012 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie obchodziła swoje Święto. Najważniejszym punktem uroczystości było przyznanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu Strzelczykowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta najwyższa akademicka godność została przyznana Profesorowi jednogłośnie przez Senat Akademii podczas posiedzenia w dniu 23 maja 2012 roku. Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia!
Więcej...
XX-lecie Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Wiadomość, opublikowana 16-11-2012
9 listopada 2012 r. w Collegium Biologicum odbyło się uroczyste seminarium, zorganizowane w związku z mijającą w grudniu tego roku 20. rocznicą powołania Instytutu Biologii Molekularnej i  Biotechnologii na Wydziale Biologii. Seminarium poświęcone było trzem wybitnym profesorom, którzy w decydującym stopniu przyczynili się do rozwoju biochemii i biologii molekularnej na Wydziale – Profesorowi Ryszardowi Wiktorowi Schrammowi, Profesorowi Janowi Michejdzie i Profesorowi Jackowi Augustyniakowi. 
Więcej...
IV Dni Poznania w Kilonii
Wiadomość, opublikowana 14-11-2012
W dniach 24-26.10.2012 r. odbyły się na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii „IV Dni Poznania”. Delegacji UAM, której przewodniczył prof. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, liczyła 65 osób. W jej skład wchodzili m.in. prof. Beata Mikołajczyk, prof. Stanisław Lorenc, prof. Hubert Orłowski, prof. Ryszard Gołdyn, prof. Andrzej Mizgajski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Janusz Czebreszuk, prof. Jerzy Fiećko, prof. Jerzy Langer i prof. Zygmunt Vetulani.
Więcej...
Prorektor prof. Krzysztof Krasowski w gremiach
Wiadomość, opublikowana 14-11-2012
Prorektor prof. dr hab. Krzysztof Krasowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej szóstej kadencji oraz członkiem Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP na lata 2012-2016.
Więcej...
JMR prof. Bronisław Marciniak ponownie wybrany Przewodniczącym
Wiadomość, opublikowana 09-11-2012
W tajnym głosowaniu, które odbyło się podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Miasta Poznania 8 listopada 2012 roku, wybrano Przewodniczącego. Po raz kolejny został nim Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisław Marciniak. Decyzja o przyznaniu JMR tej zaszczytnej funkcji była jednogłośna.
Więcej...
Rewolucja w Bibliotece Uniwersyteckiej
Wiadomość, opublikowana 09-11-2012
Biblioteka Uniwersytecka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników wdrożyła pakiet najnowocześniejszych, rewolucyjnych usług bibliotecznych, dzięki którym można korzystać z zasobów BU wszędzie i o każdej porze. Wystarczy tylko dostęp do Internetu. Są to rozwiązania pionierskie na gruncie polskim. Więcej...
Studenci UAM w USA
Wiadomość, opublikowana 05-11-2012
Na początku września do Haverhill, miasteczka pod Bostonem, wybrało się 15 studentów UAM, aby uczyć się przez 4 tygodnie języka angielskiego oraz kultury i historii amerykańskiej na Northern Essex Community College. Studenci mieli zajęcia od poniedziałku do czwartku i mieli okazję uczestniczyć również w regularnych zajęciach studentów na NECC. O pobycie na kursie językowym naszych studentów napisano również w lokalnej prasie.

Więcej...
Wielkie odkrycie na Morasku
Wiadomość, opublikowana 25-10-2012
Największy w Polsce meteoryt odnaleziono na terenie Rezerwatu Meteoryt Morasko. Z tej okazji, 31 października 2012 r., na terenie Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostało zaprezentowane to odkrycie. 
Więcej...
UAM nagrodzony srebrnym Erazmem
Wiadomość, opublikowana 31-10-2012
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony srebrnym Erazmem za zajęcie "II miejsca w rankingu uczelni, które w latach 1998-2010 zrealizowały największą liczbę mobilności" w konkursie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z okazji 25-lecia programu Erasmus.
Więcej...
Dr Monika Bobako z UAM finalistką konkursu stypendialnego „Polityki”
Wiadomość, opublikowana 26-10-2012
23 października 2012 r. podczas uroczystej Gali konkursu stypendialnego Nagrody Naukowe POLITYKI 2012, która odbyła się w redakcji tygodnika, wręczono stypendia piętnastu młodym naukowcom nominowanym do nagrody.  Pięcioro laureatów otrzymało główne Nagrody – stypendia w wysokości 30 tys. zł każde, pozostałe dziesięć osób – Nagrody Finałowe o wartości 5 tys. zł każda. Jedną z nagrodzonych osób jest dr Monika Bobako – adiunkt w Pracowni Pytań Granicznych UAM. 
Więcej...
Nagrodzeni w Konkursie im. Majera Bałabana
Wiadomość, opublikowana 26-10-2012
W V Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, pierwszą nagrodę otrzymał absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dr Bartłomiej Krupa za rozprawę: Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003). Promotorem pracy był prof. Przemysław Czapliński.
Więcej...
20-lecie Chóru Kameralnego UAM
Wiadomość, opublikowana 26-10-2012
Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza 18 października 2012 r. świętował 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w murach Auli Uniwersyteckiej odbył się wyjątkowy Koncert Jubileuszowy zespołu pod patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka. Salę koncertową wypełnili po brzegi znajomi, przyjaciele i rodziny chórzystów oraz sympatycy chóru, wśród których nie zabrakło aktualnych i byłych władz rektorskich przez lata wspierających działalność chóru. Koncert prowadzili: Grzegorz Sikorski – prezes zespołu oraz Natalia Chromińska, Robert Ruskowiak i Szymon Szulc – byli prezesi. W programie znalazły się znane i lubiane utwory z repertuaru chóru (m.in. E. Whitacre’a, A. Piazzolli, P. McCartney’a, L. Cohena, S. Soyki). 
Więcej...
Prof. dr hab. Edward Balcerzan z UAM doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego
Wiadomość, opublikowana 24-10-2012
Do grona dostojnych Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego 18 października 2012 r. dołączył prof. dr hab. Edward Balcerzan z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senat szczecińskiej uczelni, nadając najwyższą godność akademicką Profesorowi Balcerzanowi, uhonorował jednego z najznakomitszych polskich teoretyków literatury, eksperta z zakresu poezji współczesnej, cenionego krytyka literackiego, uznanego poetę i prozaika oraz ojca poznańskiej szkoły przekładu. 
Więcej...
Nagrody i stypendia artystyczne, naukowe i sportowe Miasta Poznania
Wiadomość, opublikowana 24-10-2012
16 października 2012 r. w Sali Białej Urzędu Miasta odbyła się coroczna uroczystość wręczenia nagród i stypendiów Miasta Poznania dla młodych zdolnych osób z poznańskiego środowiska artystycznego, naukowego i sportowego. Wśród nagrodzonych znaleźli się badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mgr Rafał Ilnicki z Wydziału Nauk Społecznych otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badania wpływu techniki na kulturę, mgr Andonis Karachitos z Wydziału Biologii za badania dotyczące mechanizmów cytoprotekcyjnego działania mino cykliny, mgr Monika Wałęsa-Chorab z Wydziału Chemii za zaprojektowanie i zdefiniowanie kompleksów supramolekularnych jonów metali przejściowych z nowymi ligandami N-heterocyklicznymi oraz zbadanie ich właściwości fizykochemicznych oraz mgr Krystian Pyta z Wydziału Chemii za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii organicznej i pogranicza chemii i biochemii.
Więcej...
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
Wiadomość, opublikowana 19-10-2012
W Collegium Polonicum w Słubicach został utworzony „Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach – Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice”, zwany dalej „Instytutem”, jako wspólna jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Więcej...
Profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – dziekan Wydziału Anglistyki UAM Prezydentem SLE
Wiadomość, opublikowana 22-10-2012
SLE (Societas Linguistica Europaea) to, istniejące od 1966 roku, Stowarzyszenie Językoznawcze Europy, które obecnie liczy już ponad 1000 członków zarówno z Europy, jak i spoza niej. W czterdziestosześcioletniej historii Stowarzyszenie miało tylko dwóch prezydentów z Polski, a byli nimi profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Profesor Ludwik Zabrocki i Profesor Jacek Fisiak. W roku bieżącym do tego szacownego grona dołączyła Profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Zostaje zatem zachowana poznańska tradycja.
Więcej...
Uroczystość odsłonięcia rzeźby-ławki Profesora Józefa Kostrzewskiego
Wiadomość, opublikowana 22-10-2012
16 października 2012 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie rzeźby-ławki prof. Józefa Kostrzewskiego – jednego z czterech Profesorów-Założycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To już druga „rzeźba-ławka”, której współfundatorami są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odsłonięcie pierwszej ławki, dedykowanej prof. Heliodorowi Święcickiemu – pierwszemu Rektorowi Uczelni, miało miejsce w maju 2010 r. przed budynkiem Rektoratu UAM. Na lokalizację ławki prof. Kostrzewskiego wybrano park przy Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Dawny zamek cesarski był bowiem pierwszą siedzibą nowopowstałej w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej, a prof. Kostrzewski, najmłodszy z założycieli uczelni, wziął na siebie trud przeprowadzenia wielu działań organizacyjnych związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń zamku na potrzeby uczelni. Rzeźba odlana jest całkowicie z brązu i ma formę ławki z siedzącą postacią prof. Kostrzewskiego naturalnej wielkości.

Więcej...
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO "KOLOROWEGO UNIWERSYTETU"
Wiadomość, opublikowana 18-10-2012

16 października 2012 r. o godz. 17.00 w Auli UAM odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego „Kolorowego Uniwersytetu”. Rok akademicki 2012/13 oficjalnie otworzył Rektor Kolorowego Uniwersytetu prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk.

Tegoroczna edycja Kolorowego Uniwersytetu jest kontynuacją zeszłorocznego projektu edukacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku projekt skierowany jest do dzieci w wieku 8-12 lat. Atrakcyjna formuła wykładów, odwołująca się do dziecięcej wrażliwości, ciekawości oraz niezwykłej wyobraźni, pozwala młodym studentom „Kolorowego Uniwersytetu” ze śmiałością wkroczyć w świat nauki i połknąć bakcyla wiedzy.
Więcej...
Sesja informacyjna na temat możliwości stypendialnych w USA
Wiadomość, opublikowana 18-10-2012
Z inicjatywy prorektora prof. dr. hab. Jacka Witkosia oraz Działu Współpracy z Zagranicą 16 października 2012 r. w Sali Senatu w Collegium Minus odbyła się kolejna sesja informacyjna dotycząca możliwości stypendialnych w USA, podczas której Aleksandra Augustyniak z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z Warszawy poruszyła m.in. zagadnienia dotyczące finansowania studiów podyplomowych, stypendiów Fulbrighta dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz udzieliła wskazówek, jak dokonać wyboru odpowiedniej uczelni w Stanach Zjednoczonych. Gośćmi spotkania byli: Małgorzata Krasowska – nowy dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie, Urszula Dziuba z Agencji Konsularnej Stanów Zjednoczonych w Poznaniu oraz stypendyści Fulbrighta: Allison Johnson w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Peter Wingrove w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Więcej...
Profesor Ewa Domańska laureatem programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wiadomość, opublikowana 16-10-2012
11 października 2012 r. w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (edycja 2011 – nauki społeczne i humanistyczne). Wśród zwycięzców programu MISTRZ jest Profesor Ewa Domańska z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Więcej...
Wizyty zagranicznych gości na UAM
Wiadomość, opublikowana 16-10-2012
Wrzesień i październik w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obfitował w wizyty zagranicznych gości. Profesor Jacek Witkoś – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą spotkał się z delegacjami z Indonezji, Korei Południowej, Kurdystanu, Izraela, Wietnamu i Turcji. Podczas pobytu w Poznaniu goście odbyli wiele rozmów, w trakcie których ustalano szczegóły wzajemnej współpracy.
Więcej...
Stypendia Miasta Poznania 2012/2013 dla najzdolniejszych maturzystów chcących studiować w Poznaniu
Wiadomość, opublikowana 10-10-2012
Stypendium Miasta Poznania 2012/2013 przyznawane laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmującym naukę w poznańskich uczelniach w ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań”, otrzymało 15 studentów I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tegorocznej, V edycji programu, o stypendium ubiegały się 52 osoby z całej Polski. Prezydent Miasta, po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Zarządzającą Programu „Akademicki i naukowy Poznań”, której przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Legocki z PAN, przyznał stypendia 25 osobom. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 9 października 2012 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Więcej...
Medal „Za Zasługi dla UAM” dla Pani Marii Strzałko
Wiadomość, opublikowana 09-10-2012
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na posiedzeniu 25 czerwca 2012 r. przyznał Medal Za Zasługi dla UAM Pani Marii Strzałko, byłej Miejskiej Konserwator Zabytków. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 4 października w Gabinecie JMR. Tradycyjnie, gospodarzem ceremonii był JM Rektor prof. Bronisław Marciniak, laudację wygłosił Profesor Tadeusz Żuchowski z Wydziału Historycznego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy Stępień – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Profesor Wojciech Suchocki – Dyrektor Muzeum Narodowego, Ewa Wójciak – Dyrektor Teatru Ósmego Dnia, przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz znajomi i rodzina Wyróżnionej.
Więcej...
Otwarcie nowej siedziby Wydziału Chemii
Wiadomość, opublikowana 09-10-2012
1 października 2012 r. otwarto podwoje nowego gmachu Wydziału Chemii na kampusie Morasko. Oddano do użytku największą z inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”. Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 27,8 tys. m2, a kubatura obejmuje prawie 150 m3. Łączny koszt realizacji budynku Wydziału Chemii wyniósł 189 mln zł. W uroczystości otwarcia wzięło udział wielu znamienitych gości. W ich gronie znalazł się m.in. Profesor Jacek Guliński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Kayser – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Przemysław Pacia – wicewojewoda wielkopolski.   
Więcej...
Zainaugurowaliśmy rok akademicki 2012/2013
Wiadomość, opublikowana 03-10-2012
Tradycyjnie, 1 października 2012 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurował kolejny rok akademicki 2012/2013. Podczas uroczystości w Auli Uniwersyteckiej, w obecności znamienitych gości, władze rektorskie dokonały uroczystego aktu immatrykulacji studentów I roku studiów – przedstawicieli wszystkich wydziałów Uniwersytetu oraz reprezentanta Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych, siedmioro absolwentów otrzymało Medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”, a studentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych została laureatką nagrody dla najlepszego studenta sportowca w roku akademickim 2011/2012. Jednym z najdonioślejszych momentów ceremonii było wręczenie  medalu „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” Panu Profesorowi Zbigniewowi Jasiewiczowi - zasłużonemu i wybitnemu etnologowi, wielce cenionemu w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Uroczystość inauguracyjną uświetniły wystąpienia szacownych gości: Profesora Jacka Gulińskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotra Florka – wojewody wielkopolskiego oraz dr. Guntera Pleugera, Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Wykład inauguracyjny pt. Gród na Ostrowie, przy którym dzisiaj jest Poznań wygłosiła Profesor Hanna Kóčka-Krenz z Wydziału Historycznego.

Więcej...
Poznań politologów
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013

Przez trzy dni, od 19 do 21 września 2012 roku, Poznań był stolicą rozważań na temat polskiej polityki za sprawą II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii. Jego oficjalnego otwarcia dokonał JM Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

II Ogólnopolski Kongres Politologii to wydarzenie gromadzące ponad 1200 badaczy polityki z całego kraju. Idea organizowania tego spotkania zrodziła się w 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Politologii odbył się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, drugi miał zaszczyt współorganizować Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...
Pierwsza Rada Wydziału Anglistyki UAM
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013
18 września 2012 r. odbyła się pierwsza Rada Wydziału Anglistyki. Pierwsze posiedzenie Rady zaszczycili swoją obecnością: Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki - prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni oraz prof. dr hab. Jacek Witkoś - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Więcej...
Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2012/2013
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-10-2012 , godz. 10:00
Konkurs "Grasz o staż" - laureaci z UAM
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013
Organizowany od 1996 roku konkurs „Grasz o staż” cieszy się powodzeniem zarówno ze strony studentów i absolwentów, jak i firm poszukujących ambitnych i zdolnych stażystów. W 17. edycji konkursu organizowanego przez firmę PwC oraz Gazetę Wyborczą 7 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało tytuł laureata. 
Więcej...
Ceremonia wręczenia Nagrody im. Adama Mickiewicza za rok 2012
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013
Nagroda im. Adama Mickiewicza ufundowana została w 2006 r. przez Komitet Wspierania Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej z okazji 15. rocznicy utworzenia tzw. Trójkąta Weimarskiego. Wyróżnienie przyznawane jest w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju współpracy Francji, Niemiec i Polski. Tegorocznymi laureatami Nagrody są: prof. Michał Kleiber z Polski, prof. Rita Süßmuth z Niemiec oraz prof. Jacek Lang z Francji. Ceremonia wręczenia Nagrody im. Adama Mickiewicza za rok 2012 odbyła się 7 września 2012 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W uroczystości udział wziął JM Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak. 
Więcej...
Seminarium zapoczątkowujące serię corocznych prezentacji w przeddzień nadania przez Prezydenta RP Nagrody im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia we Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej w ramach Trójkąta Weimarskiego
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013
6 września 2012 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus odbyło się Seminarium zapoczątkowujące serię corocznych prezentacji w przeddzień nadania przez Prezydenta RP Nagrody im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia we Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej w ramach Trójkąta Weimarskiego. Po powitaniu gości przez gospodarza spotkania JM Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka, słowo wstępne wygłosił prof. dr Klaus-Heinrich Standke – Przewodniczący Komitetu Wspierania Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej (Trójkąt Weimarski), Berlin/Cabourg, były Zastępca Dyrektora Generalnego UNESCO w Paryżu oraz były Dyrektor Komisji Nauki i Technologii przy ONZ w Nowym Jorku. Wykład Academic Impulses for the Weimar Triangle Cooperation wygłosił Dr. Gunter Pleuger - Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, stały przedstawiciel Niemiec w ONZ,  były Doradca Ministra Spraw Zagranicznych w sprawach politycznych oraz były Sekretarz Generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec: Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych.
Więcej...
Amerykański Medal Knowltona dla Mariana Rejewskiego
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013
W 80. rocznicę złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma Marian Rejewski – absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, na wniosek Dowództwa Kontrwywiadu Dowództw Sojuszniczych NATO, został pośmiertnie odznaczony przez Związek Korpusów Wywiadu Wojskowego Armii USA (AMICA) Medalem Knowltona, który przyznawany jest za wkład w osiągnięcia i sukcesy wywiadu wojskowego USA.
Więcej...
AZS UAM Poznań w I lidze!
Wiadomość, opublikowana 22-05-2013
AZS UAM Poznań od 6 lat godnie reprezentuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w II lidze siatkówki halowej mężczyzn. Corocznie zajmował wysokie miejsca w tabeli, od 3 lat był jej liderem, wypracowując awans do turnieju mistrzów II ligi. W sezonie 2012/2013 będzie grał w I lidze niezmiennie pod wodzą trenera Damiana Lisieckiego. Gratulujemy! 
Więcej...
Matematyka i informatyka po raz kolejny wśród kierunków zamawianych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wiadomość, opublikowana 18-06-2012
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013, ogłosiło dziś wyniki konkursu nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, tj. tzw. kierunków zamawianych.
Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie po raz kolejny znalazł się projekt Wydziału Matematyki i Informatyki UAM na kwotę 5 762 858,40 PLN. 
Więcej...
Diamentowe Granty dla studentów i doktorów UAM
Wiadomość, opublikowana 03-04-2012
W piątek 30 marca 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka wraz z Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Katarzyną Chałasińską-Macukow wręczyły stu wybitnym studentom „Diamentowe Granty” na prowadzenie własnych badań naukowych. Uroczystość ogłoszenia listy nazwisk laureatów odbyła się w Kancelarii Premiera i połączona była z przyznaniem naukowcom nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Wśród nagrodzonych znaleźli się studenci i doktorzy z naszego Uniwersytetu. Więcej...
WYBORY 2012-2016
Wiadomość, opublikowana 26-03-2012

 

PROGRAM WYBORCZY

KANDYDATA NA REKTORA

NA KADENCJĘ 2012-2016

 

Więcej...
Dr Anna Lasek z Instytutu Filologii Klasycznej UAM uhonorowana prestiżowym stypendium Programu Kolumb
Wiadomość, opublikowana 09-12-2011
Przyznawane przez Fundację Nauki Polskiej coroczne stypendium Kolumb dla młodych pracowników nauki ma umożliwić wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego w najlepszych ośrodkach naukowych świata. W tym roku w silnej ogólnopolskiej konkurencji stypendium to zdobyła m.in. dr Anna Lasek z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.  Więcej...
Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...
Wiadomość, opublikowana 31-10-2011

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”.
Albert Einstein

W czas listopadowej zadumy myśli nasze kierujemy ku wszystkim pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których nie ma już pośród nas...

Więcej...
Konferencja rektorów "The Baltic University Programme"
Wiadomość, opublikowana 21-10-2011
12-13 października 2011 r. w Uppsali w Szwecji odbyła się konferencja rektorów uczelni biorących udział w Programie Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme). Jej uczestnikiem z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był prorektor prof. Jacek Witkoś. Tradycyjnie, podczas konferencji omawiano perspektywy dalszej współpracy w zakresie badań i dydaktyki, koncentrując się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Nasza uczelnia od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach instytucji partycypujących w Programie Uniwersytetu Bałtyckiego. Szczególnie zaangażowanym w te działania jest dr Tomasz Brańka, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.  Więcej...
Pierwszy etap remontu Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej za nami
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-09-2011
Zakończono pierwszy etap remontu Domu Akademickiego i boiska przy ulicy Nieszawskiej 3. Z tej okazji, 14 września 2011 r., odbyła się specjalna uroczystość z udziałem JM Rektora prof. Bronisława Marciniaka oraz zespołu rektorskiego i kanclerskiego, podczas której odebrano prace związane z realizacją pierwszej fazy rewitalizacji budynku.  Więcej...
Przyznano Stypendia Miasta Poznania dla olimpijczyków podejmujących studia w Poznaniu
Wiadomość, opublikowana 14-10-2011
11 października 2011 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Miasta Poznania dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się podjąć naukę na uczelniach poznańskich. Po raz kolejny największym zainteresowaniem wśród Stypendystów cieszy się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym naukę podjęło 20 studentów. Korzystający z programu stypendyści to wybitnie zdolni i wartościowi młodzi ludzie, którzy w wielu przypadkach zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach. Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to olimpiada literatury i języka polskiego, chemiczna, matematyczna oraz historyczna. 
Więcej...
Profesor Aleksander Smirnow odznaczony Medalem "Za zasługi dla UAM"
Wiadomość, opublikowana 14-10-2011
W dniach 7-10 października 2011 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przebywała z wizytą delegacja z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku na czele z Rektorem profesorem Aleksandrem Smirnowem, który przez Senat naszej Uczelni został odznaczony medalem "Za zasługi dla UAM". Profesor Aleksander Smirnow otrzymał medal z rąk JM Rektora prof. Bronisława Marciniaka 7 października podczas specjalnej uroczystości, która miała miejsce w Gabinecie Rektora. Wyróżnienie stanowi podziękowanie dla Rektora Uniwersytetu w Irkucku za wieloletnią owocną współpracę z naszą Uczelnią.  Więcej...
Koniec I etapu prac modernizacyjnych Kampusu UAM przy ulicy Szamarzewskiego
Wiadomość, opublikowana 11-10-2011
Po remoncie Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach przyszedł czas na kampus śródmiejski. 10 października 2011 r. władze Uczelni pod przewodnictwem JM Rektora prof. Bronisława Marciniaka oraz władze dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych spotkały się ze społecznością tych Wydziałów w związku z zakończeniem I etapu prac modernizacyjnych Kampusu UAM przy ulicy Szamarzewskiego. Spotkanie miało miejsce w Collegium im. Floriana Znanieckiego. Więcej...
Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności z UAM
Wiadomość, opublikowana 17-07-2013
Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności spotykają się rokrocznie w czerwcu na Walnym Zgromadzeniu, by dokonać podsumowania działalności oraz przyjąć do swojego grona nowych członków czynnych i członków korespondentów. W tym roku, decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności, w poczet jej członków przyjęto dwóch profesorów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkiem czynnym PAU został prof. dr hab. Krzysztof Meyer z Katedry Muzykologii Wydziału Historycznego (WYDZIAŁ VI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ PAU), a członkiem korespondentem – prof. dr hab. Tadeusz Witczak z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (WYDZIAŁ I FILOLOGICZNY PAU).  Więcej...
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza AMUR dołączyło do Europejskiej Przestrzenie Badawczej – DRIVER
Wydarzenie, rozpoczyna się 30-09-2011
DRIVER to projekt finansowany przez Unię Europejską, którego zadaniem jest budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Projekt, tworzony przez dziesięciu europejskich partnerów, ma na celu udostępnianie europejskiego dorobku naukowego, zebranego w raportach naukowych lub technicznych, preprintach, artykułach i danych badawczych. W celu realizacji zadania wdrożono bazę umożliwiającą gromadzenie zasobów rozproszonych, zarządzanie nimi i udostępnianie ich na jednej platformie. Więcej...
Zaproszenie na wykład Profesora Günthera Verheugena
Wydarzenie, rozpoczyna się 31-05-2011
JM Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak serdecznie zaprasza społeczność akademicką na wykład byłego Komisarza ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej, Profesora Günthera Verheugena. Wykład na temat roli Unii Europejskiej w kształtowaniu wyzwań w XXI wieku odbędzie się we wtorek 31 maja br. o godz. 12.00 w Sali XVII Collegium Minus. Podczas wykładu zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego. Więcej...
XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki za nami
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-04-2011
31 marca br. zakończył się XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, który należy do największych imprez tego typu w Polsce, a jego popularność stale rośnie. „Festiwal powstaje z myślą o ludziach ciekawych świata i wrażliwych na jego piękno i wyzwania. Poniekąd spełnia marzenia Alberta Einsteina o nauce prowadzonej w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” – powiedział na uroczystości otwarcia 29 marca br. JMR prof. Bronisław Marciniak, przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Więcej...
Prof. David A. Nelson z Uniwersytetu w Oklahomie (USA) gościem UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-04-2011
W dniach 28-30 marca 2011 r. przebywał z wizytą na UAM Prof. David A. Nelson z Uniwersytetu w Oklahomie (USA), zajmujący się komunikacją medialną. W trakcie pobytu na naszej Uczelni Profesor Nelson spotkał się z prorektorem prof. Jackiem Witkosiem i prodziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dr. Tomaszem Brańką oraz prof. Krzysztofem Podemskim z Instytutu Socjologii. Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej między UAM a Uniwersytetem w Oklahomie. Więcej...
Wizyta dr. Adama Giersza Ministra Sportu i Turystyki na UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-02-2011
28 stycznia 2011 r. JMR prof. Bronisław Marciniak przyjął z wizytą dr. Adama Giersza, Ministra Sportu i Turystyki, który objął  honorowym patronatem, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, konferencję naukową „Ustawa o sporcie”.  Więcej...
Profesor Michał Karoński z UAM Przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-12-2010
Narodowe Centrum Nauki zostało powołane w ramach reformy nauki, która weszła w życie 1 października 2010 roku celem podwyższenia jakości prac naukowych i zadbania o młodych naukowców, którzy ze względu na brak dostępu do środków finansowych, borykają się z problemami w uzyskaniu samodzielności badawczej. Jednym z kluczowych organów Narodowego Centrum Nauki jest Rada Centrum.
Więcej...
Uroczyste otwarcie Collegium Iuridicum Novum
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-12-2010 , godz. 13:00
17 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji UAM przy Al. Niepodległości 53. Sfinansowanie inwestycji możliwe było dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i dzięki środkom własnym. Więcej...
Nominacje profesorskie w Auli Lubrańskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 10-12-2010
10 grudnia 2010 r. na specjalnej uroczystości w Auli Lubrańskiego JMR prof. Bronisław Marciniak wręczył pracownikom naukowym UAM nominacje profesorskie. Uczestnicy tego ważnego, w życiu uczelni, wydarzenia mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Ryszarda Naskręckiego „Femtochemia, czyli jak fizyka ściga się z czasem”. Więcej...
Medal „Za zasługi dla UAM” dla prof. dr. Paula Szarmacha
Wiadomość, opublikowana 10-12-2010
29 czerwca 2009 r. Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uhonorował prof. dr. Paula Szarmacha z Medieval Academy of America w Cambridge (USA) medalem „Za zasługi dla UAM”. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 7 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w Gabinecie JMR. Więcej...
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-12-2010
6 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w Gabinecie JMR odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci odebrali wyróżnienia z rąk Przemysława Paci, wicewojewody wielkopolskiego.
Złoty Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała prof. dr hab. Ewa Wiegandt z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Więcej...
Odkrycia ekspedycji archeologicznych pod kierownictwem dr. Andrzeja B. Biernackiego z UAM
Wiadomość, opublikowana 03-12-2010
Do listy sukcesów poznańskich archeologów można dopisać kolejne odkrycia w Novae (dzisiejszy Swisztow) w Bułgarii i w Sewastopolu na Krymie. Więcej...
VI Uniwersytecki Koncert Charytatywny na Rzecz Studentów Niepełnosprawnych UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 02-12-2010
Zapraszamy na VI Uniwersytecki Koncert Charytatywny na Rzecz Studentów Niepełnosprawnych UAM, który odbędzie się w Auli UAM o godz. 18:00, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych ONZ. Więcej...
„Erasmusowa” wyprawa
Wydarzenie, trwa od 08-11-2010 do 13-11-2010
W ramach programu Erasmus gościmy w bieżącym semestrze ponad 170 studentów zagranicznych. Erasmusowa mobilność służy nie tylko poszerzeniu znajomości studiowanej dyscypliny, lecz także poznaniu wybranego kraju. W dniach 8-13 listopada odbyła się, zorganizowana już po raz ósmy przez Dział Współpracy z Zagranicą UAM, wyprawa studentów zagranicznych do miejsc będących kwintesencją polskiej kultury, historii i naturalnego piękna. 120-osobowa grupa studentów z Hiszpanii, Turcji, Włoch, Portugalii, Niemiec, Francji, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Słowacji spędziła tydzień na zwiedzaniu południa Polski. Więcej...
Wizyta delegacji UAM w NaturBornholm
Wydarzenie, trwa od 08-11-2010 do 10-11-2010
W dniach 8-10 listopada 2010 r. prorektor prof. Jacek Witkoś i prodziekan Wydziału Biologii prof. Rafał Mól pojechali z wizytą do NaturBornholm, nowoczesnego centrum edukacji przyrodniczej, położonego w centralnej części duńskiej wyspy Bornholm na wzgórzu Klintebakken w południowej części Aakirkeby, w celu podpisania umowy partnerskiej i omówienia najważniejszych działań dalszej wieloletniej współpracy. Więcej...
Uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. dr. Zbigniewa Janowicza
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-11-2010
22 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w Małej Auli Collegium Minus UAM odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. dr. Zbigniewa Janowicza z Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Wydarzenie to jest porównywalne rangą z największym wyróżnieniem w świecie akademickim - doktoratem honoris causa, który może zostać przyznany jedynie osobie z innej uczelni lub instytucji naukowej. Więcej...
Profesorowie UAM nowymi członkami Polskiej Akademii Umiejętności
Wiadomość, opublikowana 23-11-2010

W 138 rocznicę powstania Akademii Umiejętności i 21 rocznicę jej odrodzenia, 20 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w Wielkiej Sali Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie miało miejsce uroczyste posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności, podczas którego odbyło się wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom.

Wśród nich znaleźli się również profesorowie naszego Uniwersytetu. W poczet członków czynnych  Wydziału I Filologicznego wszedł prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (filologia klasyczna, hellenistyka), natomiast członkami korespondentami Wydziału II Historyczno-Filozoficznego zostali prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński (etnologia i antropologia kulturowa) i prof. dr hab. Marek Ziółkowski (socjologia).

Więcej...
Pracownicy naukowi UAM uhonorowani Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wiadomość, opublikowana 22-11-2010

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują najwybitniejsi naukowcy: autorzy nowych teorii i dzieł naukowych, które wpisują się w światowy kanon oraz odkrywcy rozwiązań, przyczyniających się do niebagatelnego rozwoju badań i nowych technologii. Przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i na rzecz rozwoju gospodarki.

W gronie tegorocznych laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się również pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec, prof. UAM dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, prof. UAM dr hab. Cezary Pietraszuk i dr Piotr Pawluć oraz prof. UAM dr hab. Andrzej Gałganek i dr hab. Michał Januszkiewicz.

Więcej...
X edycja Stypendiów im. Funduszu Rodziny Kulczyków
Wiadomość, opublikowana 17-11-2010
Już po raz dziesiąty studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymali stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Rodziny Kulczyków. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w Gabinecie JM Rektora 17 listopada 2010 r. o godz. 13.00. Więcej...
Profesor Stanisław Lorenc i profesor Jan Przybyłek z UAM odznaczeni Złotymi Medalami Uniwersytetu Wrocławskiego
Wiadomość, opublikowana 17-11-2010
Uniwersytet Wrocławski 15 listopada 2010 r. obchodził święto swojej uczelni na pamiątkę wydarzenia z 1702 r., kiedy to miała miejsce, pierwsza w historii Wrocławia, inauguracja roku akademickiego. Podczas uroczystości w Auli Leopoldyńskiej wręczono m.in. Złote Medale Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżnieniem tym zostali obdarowani również profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Stanisław Lorenc - geolog, niekwestionowany autorytet w dziedzinie badań dna oceanicznego oraz profesor Jan Przybyłek - hydrogeolog, wybitny specjalista od modelowania numerycznego przepływu wód podziemnych i obliczania jej zasobów. Więcej...
Nagroda Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2009” dla UAM
Wiadomość, opublikowana 17-11-2010
Celem Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa "Budowa Roku", organizowanego przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Laureatem edycji 2009 jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - inwestor, Budimex SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu - generalny wykonawca, a także jednostka projektowa Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat w Poznaniu. Więcej...
Stypendia Volkswagen Poznań „Best From The Best” dla studentów UAM
Wiadomość, opublikowana 10-11-2010
Volkswagen Poznań przyznał dziesięciomiesięczne stypendia dla 7 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu stypendialnego "Best From The Best". Uroczystość wręczenia tych szczególnych wyróżnień odbyła się w Gabinecie JMR 10 listopada 2010 r. o godz. 12.00 w obecności Członków Zarządu Volkswagen Poznań, Szymona Trzebiatowskiego i Jolanty Musielak oraz prorektorów UAM, prof. Jacka Gulińskiego i prof. Zbigniewa Pilarczyka. Więcej...
Delegacja UAM z wizytą na Uniwersytecie w Togliatti w Rosji
Wiadomość, opublikowana 10-11-2010
W dniach 20-22 września 2010 r. dwuosobowa delegacja UAM w składzie: prorektor prof. Jacek Witkoś i prof. Leopold Moskwa z Wydziału Prawa i Administracji, odwiedziła Państwowy Uniwersytet w Togliatti w Rosji. Więcej...
Budynek Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu tegorocznym laureatem nagrody Jana Baptysty Quadro za rok 2009
Wiadomość, opublikowana 10-11-2010
Budynek ze szkła i kamienia usytuowany między Collegium Maius a gmachem Urzędu Wojewódzkiego jest siedzibą Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.  Autorem projektu jest Jacek Bułat, który wraz ze swoim zespołem architektów, Bartoszem Jaroszem, Joanną i Michałem Kapturczakami oraz Pawłem Świerkowskim, 8 listopada 2010 r. na specjalnej uroczystości w ratuszu miejskim odebrał Nagrodę Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro, nagrodę za najlepszą realizację architektoniczną w Poznaniu. Więcej...
Gość z Parlamentu Europejskiego w Katedrze Skandynawistyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-11-2010
9 listopada 2010r. duński tłumacz z języka włoskiego i angielskiego, akredytowany przy Parlamencie Europejskim, Mads Nyegaard Outzen, będzie gościem Katedry Skandynawistyki. Więcej...
Wykład otwarty Profesora Grzegorza Kołodki na UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-11-2010
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza gościć będzie byłego wicepremiera i ministra finansów, wybitnego profesora ekonomii - Grzegorza Kołodkę. Doktor honoris causa i Honorowy Profesor ośmiu zagranicznych uniwersytetów wygłosi wykład "Dokąd zmierza świat i Polska". Na spotkanie z obecnym profesorem zwyczajnym Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zapraszamy we wtorek o godz. 13.30 do Auli Lubrańskiego w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1. Więcej...
X Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2010
Wydarzenie, rozpoczyna się 03-11-2010
Jubileuszowy X Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra rozpoczyna się w środę 3 listopada. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza po raz kolejny włącza się w organizację przedsięwzięcia. Więcej...
Ministrowie Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski i RFN Guido Westerwelle, prof. Władysław Bartoszewski i Hans-Dietrich Genscher w Collegium Polonicum i na Viadrinie
Wydarzenie, trwa od 02-11-2010 do 03-11-2010
Z okazji 20-tej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu granicznego, 40-tej rocznicy układu PRL-RFN i 60-tej rocznicy układu zgorzeleckiego odbędzie się polsko-niemiecka konferencja „Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji”. Więcej...
Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej profesorowi Florianowi Znanieckiemu
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-10-2010
28 października 2010 roku o godz. 12.00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej profesorowi Florianowi Znanieckiemu patronowi budynku E na Kampusie przy ul. Szamarzewskiego. Budynek ten na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych i Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych decyzją Senatu z dnia 26 kwietnia 2010 r. otrzymał nazwę Collegium im. Floriana Znanieckiego.

W uroczystości odsłonięcia tablicy udział wzięli JMR prof. Bronisław Marciniak i prorektor prof. Andrzej Lesicki. Więcej...
II Studenckie Forum Jakości
Wydarzenie, trwa od 22-10-2010 do 24-10-2010
W dniach 22-24 października 2010 r. odbyło się w Poznaniu II Studenckie Forum Jakości, którego organizacją, wzorem lat ubiegłych, zajął się Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Universitatis Posnaniensis" przy współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej...
Delegacja z Appalachian State University na UAM
Wiadomość, opublikowana 20-10-2010
W dniach 17-19 października UAM gościł w swych murach 7-osobową delegację z Appalachian State University w Boone (Północna Karolina, USA). Była to wizyta reprezentantów poszczególnych wydziałów tej amerykańskiej uczelni pod kierownictwem Dr Stanleya Aeschlemana, byłego rektora Appalachian State University, aktualnie specjalnego przedstawiciela uniwersytetu na Europę. Więcej...
Tydzień włoski w Poznaniu „La lingua degli altri”
Wydarzenie, trwa od 18-10-2010 do 24-10-2010
Od 10 lat pod patronatem Prezydenta Republiki Włoskiej, przy szczególnym zainteresowaniu Ministerstw Spraw Zagranicznych oraz Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego, organizowane są na świecie dni kultury i języka włoskiego. W tym roku odbędą się one w dniach 18-24 października. Uroczystego otwarcia Tygodnia włoskiego w Poznaniu „La lingua degli altri” dokona, w imieniu JM Rektora prof. Bronisława Marciniaka, prorektor prof. Jacek Witkoś 18 października o godz. 10.30 w Małej Auli Collegium Minus. Więcej...
XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Collegium Polonicum
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-10-2010
18 października 2010 r. o godz. 10.30, już po raz 13, odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Collegium Polonicum w Słubicach. W programie uroczystości m.in. przemówienie JM Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka, mowa powitalna Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina dr. Guntera Pleugera oraz mianowanie przez JM Rektora UAM studentów, którzy czynnie uczestniczyli w kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz studiowania w Słubicach, na Ambasadorów Collegium Polonicum.  Więcej...
Spektakl teatralny „Amor hermètic” (Miłość hermetyczna)
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-10-2010
Pracownia Katalonistyki w Instytucie Filologii Romańskiej UAM zaprasza na spektakl pt. "Amor Hermètic" (Miłość hermetyczna), który zaprezentowany zostanie w Teatrze Ósmego Dnia w poniedziałek o godz. 19.00. z okazji dwudziestolecia istnienia lektoratu języka katalońskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Więcej...
Profesor Gerard Labuda odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego
Wiadomość, opublikowana 11-10-2010
8 października 2010 r. społeczność akademicka Poznania oddała hołd zmarłemu 1 października 2010 r. prof. dr. hab. Gerardowi Labudzie, byłemu Rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Podczas żałobnego posiedzenia Senatu UAM, w którym uczestniczyły wybitne postacie ze świata polskiej nauki, prof. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta RP odczytał decyzję o uhonorowaniu Profesora Labudy, najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej - Orderem Orła Białego. Order ten nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą cudzoziemcom. Więcej...
Dr Witold Szczuciński z UAM stypendystą „Polityki”
Wiadomość, opublikowana 11-10-2010
10 października 2010 r. w redakcji "Polityki" odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w X edycji akcji stypendialnej dla młodych naukowców pod hasłem "Zostańcie z nami!". Na liście tegorocznych laureatów znalazł się naukowiec z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr Witold Szczuciński, adiunkt w Instytucie Geologii. Więcej...
Otwarcie nowych budynków uniwersyteckich
Wiadomość, opublikowana 06-10-2010
Wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2010/2011 oddano do użytku dwa nowe budynki uniwersyteckie: halę sportową na Morasku oraz budynek naukowo-dydaktyczny Kolegium w Pile. Realizacja tych inwestycji możliwa była dzięki środkom z programu wieloletniego UAM (2004-2011). Więcej...
Zmarł prof. zw. dr hab. Gerard Labuda
Wiadomość, opublikowana 01-10-2010

prof. Gerard Labuda, fot. Maciej Męczyński Życie Uniwersyteckie1 października 2010 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i cała nauka polska poniosły olbrzymią stratę. Nasza akademicka społeczność pogrążyła się w żałobie na wieść o śmierci prof. zw. dr  hab. Gerarda Labudy, wybitnego uczonego w dziedzinie historii średniowiecznej, wychowawcy wielu pokoleń polskiej młodzieży i wieloletniego Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Msza św. w kościele oo. Dominikanów – 8 października br. (piątek), godz. 9.00
Żałobne posiedzenie Senatu UAM poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego – 8 października br. (piątek), godz. 11.00, Aula Uniwersytecka
Pogrzeb Profesora Gerarda Labudy – 9 października br. (sobota), godz. 11.00 w Luzinie koło Wejherowa

Więcej...
XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej
Wydarzenie, trwa od 06-10-2010 do 08-10-2010
6 października 2010 r. rozpoczęły się XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej oraz Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka, organizowane przez Wydawnictwo Naukowe UAM we współpracy z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek i Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych. Uroczystego otwarcia targów dokonał Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak. Więcej...
Jubileusz 15-lecia Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i 20-lecie Fundacji UAM
Wydarzenie, trwa od 04-10-2010 do 05-10-2010
Poznański Park Naukowo-Technologiczny to najstarszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Powstał w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i od 15 lat wspiera proces komercjalizacji wyników badań naukowych w gospodarce oraz stymulacji rozwoju ekonomicznego Wielkopolski. Tegoroczny jubileusz stał się okazją do realizacji projektu pt. "INNO(MOTY)WACJE. Promocja otwartych postaw na proces komercjalizacji wiedzy". Więcej...
Wystawa „Uniwersytet na Zamku”
Wydarzenie, trwa od 24-09-2010 do 04-10-2010
Biuro Informacji i Promocji UAM zaprasza do obejrzenia wystawy "Uniwersytet na Zamku" obrazującej w jaki sposób dzisiejszy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonował w początkach swej działalności na zamku - głównym gmachu nowoutworzonego w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego. Więcej...
Delegacja UAM z wizytą na wiodących uniwersytetach kazachskich
Wiadomość, opublikowana 21-09-2010
W dniach 4-10 września 2010 r. delegacja z UAM w składzie: prorektor prof. dr hab. Jacek Witkoś, prof. dr hab. Marek Gawęcki z Instytutu Wschodniego Wydziału Historycznego i prof. dr hab. Henryk Jankowski z z Katedry Studiów Azjatyckich Wydziału Neofilologii odwiedziła wiodące instytucje naukowe w Kazachstanie w celu nawiązania lub rozwoju współpracy badawczo-naukowej. Więcej...
Noc Naukowców 24 września 2010 - jedyna taka Noc w Europie!
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-09-2010
Tej wyjątkowej Nocy, w godz.16:00 - 24:00, naukowcy z 7 wydziałów UAM otworzą, dla zwiedzających w każdym wieku, swoje miejsca pracy w 5 lokalizacjach, na terenie całego miasta, aby pokazać, że nauka może być pasjonująca i ciekawa. Zobaczymy naszych naukowców w nietypowych sytuacjach, a publiczność w roli naukowców. Czeka nas noc pełna atrakcji: w programie UAM - 37 propozycji, w tym warsztaty, pokazy, laboratoria, wystawy, wykłady, konkursy.  Więcej...
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jerzego Brzezińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiadomość, opublikowana 07-09-2010
Senat Uniwersytetu Gdańskiego 27 maja 2010 roku wyróżnił prof. Jerzego Brzezińskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbędzie się 1 października 2010 r. o godz. 10.00 podczas inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w auli głównej Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku Oliwie. Więcej...
Wielki Srebrny Order Zasługi Republiki Austrii dla Profesora Stefana Kaszyńskiego z UAM
Wiadomość, opublikowana 08-07-2010
Prezydent Austrii, dekretem z dnia 2 czerwca 2010 r., przyznał profesorowi Stefanowi Kaszyńskiemu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wielki Srebrny Order Zasługi Republiki Austrii. Więcej...
Wizyta Ambasadora Boliwii w Ogrodzie Botanicznym
Wydarzenie, rozpoczyna się 30-07-2010
30 lipca 2010 r. Ogród Botaniczny odwiedził Ambasador Wielonarodowego Państwa Boliwia. Pan Walter Prudencio Magne Veliz został zaproszony na wernisaż wystawy Mileniusza Spanowicza "Amazońskie lasy deszczowe - zagrożone i ginące gatunki Boliwii". Więcej...
Poznań stolicą światowej chemii
Wiadomość, opublikowana 28-06-2010
Fot. Maciej Męczyński/Życie UniwersyteckieWybitni uczeni i profesorowie z całego świata, w tym laureat Nagrody Nobla z 2005 roku prof. Robert H. Grubbs z USA, zagoszczą w naszym mieście od 4 do 9 lipca. Przyjadą na 17 Międzynarodowe Sympozjum na temat Katalizy Homogenicznej (ISHC-17). Spotkanie zorganizuje Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Polskim Towarzystwem Chemicznym, Komitetem Chemii Polskiej Akademii Nauk oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został prof. Bogdan Marciniec, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej polskim Noblem). Więcej...
Wyróżnienie dla UAM
Wiadomość, opublikowana 28-06-2010
Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w gospodarce trafiła do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Powołana przez prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego Kapituła postanowiła wyróżnić UAM w kategorii innowacyjnej firmy/uczelni. Warto podkreślić, że nasza uczelnia jako jedyna w Polsce otrzymała taki tytuł. Więcej...
,,Akademia Zarządzania – Zarządzanie Akademią’’
Wydarzenie, rozpoczyna się 30-06-2010 , godz. 9:00
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się w ramach cyklu ,,Akademia Zarządzania - Zarządzanie Akademią'' w małej Auli Collegium Minus w godz. 9.00-12.00. W programie debata poświęcona zachowaniom patologicznym w pracy oraz kwestiom związanym ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 w kontekście akademickim. Więcej...
Profesor Zofia Kurnatowska laureatką tegorocznej honorowej „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”
Wydarzenie, rozpoczyna się 21-06-2010
fot. Maciej Męczyński/Życie Uniwersyteckie21 czerwca 2010 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus miała miejsce uroczystość wręczenia honorowej "Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego" dla profesor Zofii Kurnatowskiej. Pani Profesor otrzymała ją z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Więcej...
Stypendia Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na rok 2011 dla trzech osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiadomość, opublikowana 23-06-2010
Polska Akademia Umiejętności na podstawie umowy z Fundacją Lanckorońskich dysponuje stypendiami na badania zagraniczne dla polskich humanistów. W tym roku do Fundacji wpłynęło 179 wniosków (w tym 14 z UAM). Na posiedzeniu Komisji 21 czerwca 2010 r. przyznano 58 1-miesięcznych stypendiów, w tym 3 stypendia dla trzech osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Anny Kotłowskiej z Instytutu Historii, dr Justyny Zaborowskiej-Musiał z Instytutu Filologii Klasycznej oraz mgr Martyny Łazugi z Instytutu Filologii Angielskiej. Więcej...
Bronisław Komorowski z wizytą na UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-06-2010
fot. Maciej Męczyński/Życie UniwersyteckieMarszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta RP - Bronisław Komorowski - zagościł 14 czerwca 2010 r. w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Debata przy „Okrągłym Stole”
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-06-2010
15 czerwca 2010 r., w godz. 10.00-14.00, w Sali Lubrańskiego zostanie przeprowadzona debata przy "Okrągłym Stole" z udziałem Prorektora UAM - prof. dra hab. Jacka Gulińskiego. Celem spotkania jest poruszenie kwestii m.in. dalszych etapów realizacji dekady jubileuszowej (2009-2019), Uczelnianego Systemu Informacji oraz polityki marketingowej/ promocyjnej UAM.  Więcej...
Profesorowie z UAM odnieśli kolejny sukces
Wiadomość, opublikowana 31-05-2010
Od czwartku (27.05.2010 r.) mamy trzech nowych członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk – prof. Jacek Fisiak, prof. Bogdan Marciniec, prof. Hubert Orłowski oraz dwóch nowych członków korespondentów – laureatów Polskich Nobli (prof. Jerzy Strzelczyk, prof. Józef Barnaś). Więcej...
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Zdzisława Hryhorowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-05-2010
28 maja 2010 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 1 Decembrie 1918 w Alba Julia w Rumunii otrzymał profesor Zdzisław Hryhorowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej...
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jerzego Brzezińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydarzenie, rozpoczyna się 27-05-2010
Senat Uniwersytetu Gdańskiego 27 maja 2010 roku nadał prof. Jerzemu Brzezińskiemu z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej...
Wręczenie dyplomów doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku JM Rektorowi prof. Bronisławowi Marciniakowi i prof. Leopoldowi Moskwie
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-05-2010
Senat Państwowego Uniwersytetu w Irkucku nadał tytuł doktora honoris causa JM Rektorowi prof. Bronisławowi Marciniakowi i prof. Leopoldowi Moskwie. Więcej...
Nagrodzeni w X edycji Konkursu Urzędu Patentowego RP
Wiadomość, opublikowana 10-12-2012
7 grudnia 2012 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród X edycji Konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej. Decyzją Jury konkursu przeprowadzanego z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w gronie laureatów znaleźli się absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: mgr Katarzyna Białożyt, mgr Joanna Klimczak, mgr Adrian Kruk, mgr Ewelina Kwiatek i mgr Miłosz Malaga. W trakcie uroczystości wręczono również przyznane na wniosek Urzędu Patentowego specjalne wyróżnienia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla promotorów największej liczby prac nagrodzonych we wszystkich dotychczasowych edycjach Konkursu dla prof. Aurelii Nowickiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Ryszarda Skubisza z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Więcej...
Apel w sprawie programu Horyzont 2020 i Erasmus
Wiadomość, opublikowana 10-12-2012
Na prośbę Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. Wiesława Banysia informuję, że na stronie: http://no-cuts-on-research.eu/index.php?file=home.htm znajduje sie tekst petycji w sprawie zagwarantowania odpowiedniej wysokości funduszy europejskich przeznaczonych na badania.
Więcej...
Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac badawczych dla pracowników Wydziału Biologii
Wiadomość, opublikowana 11-12-2012
Zespół pracowników Wydziału Biologii w składzie: prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk, dr Paweł Ręk, mgr Michał Budka na wniosek Rady Wydziału otrzymał nagrodę za cykl prac badawczych na temat „Eksperymentalne wyjaśnienie mechanizmów zapewniających wiarygodność agresywnych sygnałów dźwiękowych w doborze wewnątrzpłciowym derkacza (Crex crex)”.  
Więcej...
Życzenia Świąteczne Rektora
Wiadomość, opublikowana 05-12-2012
Studenci UAM wśród stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Wiadomość, opublikowana 12-12-2012
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2741/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wśród stypendystów znaleźli się studenci UAM: Zuzanna Karolina Filutowska, Adam Gorczyński i Weronika Sura.
Więcej...
Dr Remigiusz A. Henczel Przewodniczącym Rady Praw Człowieka ONZ
Wiadomość, opublikowana 12-12-2012
10 grudnia 2012 r. JE Ambasador Remigiusz A. Henczel, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie, dr nauk prawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został wybrany Przewodniczącym Rady Praw Człowieka ONZ na rok 2013. 
Więcej...
Rozstrzygniecie III edycji konkursu fotograficznego „UAM moją Uczelnią” - „Uniwersytet z tradycjami”
Wydarzenie, trwa od 13-12-2012 do 15-12-2012
III edycja konkursu fotograficznego „UAM moją Uczelnią” przebiegała w tym roku pod hasłem „Uniwersytet z tradycjami”. Do udziału w konkursie „UAM moją Uczelnią” zaproszeni zostali studenci wszystkich Wydziałów UAM studiujący w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich, a także studenci Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych UAM. Więcej...
Oficjalna wizyta prorektora prof. Jacka Witkosia w Indiach
Wiadomość, opublikowana 18-12-2012
Prorektor prof. Jacek Witkoś 7 grudnia 2012 r. zakończył oficjalną tygodniową wizytę w Indiach. Podróż obejmowała trzy istotne elementy: spotkanie z Konsulem RP Zbigniewem Igielskim, wizytę na dwóch czołowych uczelniach indyjskich: uniwersytecie w Varansi (Benares Hindu University) oraz uniwersytecie w Pune.
Więcej...
Studentka Pracy Socjalnej wyróżniona w konkursie Poznański Wolontariusz Roku
Wiadomość, opublikowana 03-01-2013
Studentka trzeciego roku pracy socjalnej Sandra Kopeć otrzymała wyróżnienie w kategorii indywidualnej konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2012. Więcej...
Noc Biologów 2013
Wydarzenie, rozpoczyna się 11-01-2013
To już po raz drugi w kilkunastu ośrodkach akademickich Polski jest organizowane przedsięwzięcie pod wspólnym hasłem „Noc Biologów”. Uruchomione z inicjatywy Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma charakter przede wszystkim edukacyjny, ale jego celem jest również upowszechnianie wiedzy przyrodniczej wśród odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. W piątek, 11 stycznia 2013 roku ponad stu naukowców i studentów z Wydziału Biologii UAM oraz Ogrodu Botanicznego UAM odpowiadać będzie na pytania nurtujące nie tylko biologów.
Więcej...
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012
Wiadomość, opublikowana 07-01-2013
19 grudnia 2012 roku na specjalnej uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie prof. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim naukowcom. W gronie laureatów nagród ministra 2012 znaleźli się również uczeni z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Janusz Bujnicki, prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM dr hab. Jerzy Fiećko, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dr Anna Kasprowicz, mgr Michalina Smolarkiewicz, mgr Magdalena Wierzchowiecka oraz mgr Michał Michalak. 
Więcej...
Koncert Noworoczny w dniach 14 i 15 stycznia 2013 r.
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-01-2013 , godz. 19:00
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak zaprasza społeczność uniwersytecką na tradycyjny Koncert Noworoczny, który odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia 2013 r., o godz. 19.00 w Auli Uniwersyteckiej.
Wykonawcami koncertu będą działające na Uczelni zespoły artystyczne: Chór Akademicki UAM pod dyrekcją Beaty Bielskiej oraz Chór Kameralny UAM  wraz z Orkiestrą Kameralną UAM pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza.
Więcej...
Uniwersyteckie Wykłady na Zamku / Wykład styczniowy /15.01.2013, godz. 18:00, Sala Nowa CK Zamek
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-01-2013 , godz. 18:00
Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek zapraszają na Styczniowy Wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Wykład na temat pojęcia piękna pt. "Piękno i chemia" wygłosi prof. dr hab. Marcin Molski z Wydziału Chemii. Zapraszamy do Sali Nowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 we wtorek 15.01.2013 roku o godz. 18:00. Więcej...
Konferencja naukowa: 'Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej'
Wydarzenie, trwa od 17-01-2013 do 18-01-2013
Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie zaprasza na Gnieźnieńskie Dni Judaizmu 2013. Punktem kulminacyjnym dorocznego wydarzenia będzie konferencja naukowa pt. 'Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej'. Więcej...
PROFESOR JACEK FISIAK HONOROWYM CZŁONKIEM JAPAN SOCIETY FOR MEDIEVAL ENGLISH STUDIES
Wiadomość, opublikowana 08-01-2013
W dniu 1 grudnia b.r. prof. zw. dr hab. dr h.c. (mult.) Jacek Fisiak został wybrany honorowym członkiem Japan Society for Medieval English Studies w Tokio w uznaniu osiągnięć naukowych, rozwijaniu współpracy międzynarodowej (szczególnie z Japonią) oraz wszechstronnej pomocy jakiej od lat uzyskiwali od niego angliści japońscy. Składamy serdeczne gratulacje i niezmiernie cieszymy się z tego sukcesu. Więcej...
26 stycznia - Wystawa "Użytkowe rośliny tropików"
Wydarzenie, trwa od 26-01-2013 do 17-02-2013
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na wystawę fotograficzną Jolanty Jańczyk-Węglarskiej i Karola Węglarskiego pt. Użytkowe rośliny tropików. Więcej...
Profesor Ewa Dahlig-Turek i profesor Wojciech Dajczak członkami KEJN-u
Wiadomość, opublikowana 15-01-2013
9 stycznia 2013 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką aktów nominacyjnych nowym członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wśród członków powołanych z dniem 1 stycznia 2013 r. jest prof. dr hab. Wojciech Dajczak z Wydziału Prawa i Administracji UAM, a członkiem kontynuującym kadencję jest prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek z Wydziału Historycznego UAM.
Więcej...
Profesorowie UAM w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Wiadomość, opublikowana 15-01-2013
Zakończyły się wybory członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na jej kadencję w latach 2013-2016. W gronie wybranych osób znalazło się 13 profesorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej...
Apel KRASP, RGNiSW, KRZaSP i FRP do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Wiadomość, opublikowana 16-01-2013

Apelujemy do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, które mogą i powinny stać się siłą napędową modernizacji Polski w najbliższych dziesięcioleciach.

Składamy deklarację aktywnego włączenia się w procesy wprowadzania zmian na rzecz przyspieszenia rozwoju naszego kraju i wzrostu jego pozycji międzynarodowej.

Więcej...
Doktorat Honoris Causa Politechniki Łódzkiej dla prof. Bogdana Marcińca
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-01-2013
Senat Politechniki Łódzkiej uchwałą z dnia 26 września 2012 r. wyróżnił prof. dr. hab. Bogdana Marcińca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu godnością doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 23 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 podczas uroczystości w Audytorium im. A. Soltana w Łodzi. 
Więcej...
Profesor Zofia Szweykowska-Kulińska w prestiżowym gremium
Wiadomość, opublikowana 29-01-2013
Prof. zw. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska została powołana, jako przedstawicielka Polski, w skład niezwykle prestiżowego gremium, jakim jest ciało doradcze (Scientific Advisory Body – SAB) międzynarodowego konsorcjum zawiązanego w celu realizacji projektu ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences (ERA-CAPS), finansowanego z 7 Programu Ramowego.
Więcej...
Nasi studenci w Republice Południowej Afryki
Wiadomość, opublikowana 01-02-2013
4 lutego 2013 studenci ostatniego roku filologii angielskiej o specjalizacji południowoafrykańskiej na Wydziale Anglistyki wyjeżdżają na wycieczkę naukową do Republiki Południowej Afryki. Więcej...
Profesorowie Uniwersytetu wśród laureatów prestiżowych konkursów NCN MAESTRO 3 i HARMONIA 3
Wiadomość, opublikowana 01-02-2013
21 stycznia 2013 r. ogłoszono wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Miło nam poinformować, że w zaszczytnym gronie laureatów znaleźli się profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Michał Giersig i prof dr hab. Jacek Gawroński z Wydziału Chemii oraz prof. dr hab. Tomasz Łuczak z Wydziału Matematyki i Informatyki zostali laureatami konkursu MAESTRO 3, a prof. dr hab. Stefan Lis z Wydziału Chemii, prof. UAM dr hab. Maciej Kozak z Wydziału Fizyki i prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marciniak z Wydziału Historycznego – konkursu  HARMONIA 3. Serdecznie gratulujemy!
Więcej...
Oświadczenie Rektora
Wiadomość, opublikowana 07-02-2013
Wobec ożywionej dyskusji w mediach, związanej z listem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, informuję, iż grupa sygnatariuszy tego listu nie jest upoważniona do prezentowania stanowiska całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do wyrażania opinii w imieniu uczelni, zgodnie ze Statutem UAM, upoważnione są władze rektorskie oraz Senat.

Rektor UAM
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Więcej...
Uniwersyteckie wykłady otwarte - cykl Wydziału Anglistyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-02-2013 , godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy do udziału w Wykładach Otwartych na Wydziale Anglistyki, które odbywać się będą we wtorki o godz. 17.00 w sali C1 Collegium Novum (Al. Niepodległości 4). Więcej...
Sukces futsalistek z UAM
Wiadomość, opublikowana 13-02-2013
W dniach 8-10 lutego 2013 r. w Szczecinie rozgrywany był finał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. AZS UAM Poznań prowadzony przez trenera Wojciecha Weissa zdobył srebrny medal w klasyfikacji generalnej oraz złoty medal wśród Uniwersytetów. Gratulujemy! 
Więcej...
Profesor Bogdan Marciniec w Zespole do Spraw Nagród
Wiadomość, opublikowana 08-02-2013
Z przyjemnością informujemy, iż prof. dr hab. Bogdan Marciniec został wybrany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Zespołu ds. Nagród na kadencję 2013-2015. Więcej...
Wykład Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 27-02-2013 , godz. 17:00
Dnia 27 lutego 2013 r. w godzinach od 17:00- 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (Aula Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53) odbędzie się wykład Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego pt. „Co z tym zabytkiem? Rynek i prawo vs. sztuka konserwatorska”. Więcej...
Prezydent RP na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-02-2013
Bronisław Komorowski, Prezydent RP odwiedził w piątek, 8 lutego b.r. miasto Kalisz. Podczas wizyty w najstarszym mieście Polski głowa państwa uczestniczyła m.in. w centralnych obchodach święta Służby Więziennej, których część odbywała się w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Auli im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Więcej...
III Ogólnopolska Olimpiada Języka Hiszpańskiego 2012/2013 – III Etap
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2013
1 marca 2013 r. (piątek) w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpocznie się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego (OJH). Tego dnia 32 uczestników z całej Polski zmierzy się z częścią pisemną ostatniego etapu zawodów. Następnie, w sobotę, 2 marca, uczniowie przystąpią do części ustnej, która poza znajomością języka sprawdzi również ich wiedzę z zakresu kultury oraz, podobnie jak w etapie okręgowym, literatury krajów hiszpańskojęzycznych.
Więcej...
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Wydarzenie, trwa od 25-02-2013 do 02-03-2013
Koło Nauk Penalnych „Iure et facto” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Prokuraturą Apelacyjną w Poznaniu w dniach 25 lutego – 2 marca organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Więcej...
Wykład 'Królowie Katoliccy i narodziny Hiszpanii nowożytnej'
Wydarzenie, trwa od 05-03-2013 do 06-03-2013
Szanowni Państwo, Pracownia Kultury Iberyjskiej Instytutu Kultury Europejskiej UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na wykłady gościnne, które wygłosi Prof. Guillermo Perez Sarrion z Universidad de Zaragoza (Hiszpania). Więcej...
"Kobieca strona życia. Przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna" - konferencja organizowana w Sejmie RP przez Parlamentarną Grupę Kobiet i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-03-2013 , godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na konferencję "Kobieca strona życia. Przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna", którą pod patronatem Marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, organizuje Parlamentarna Grupa Kobiet oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, prof. dr hab. Tadeusz Wallas, dr Iwetta Andruszkiewicz. Więcej...
Ogólnopolska Konferencja „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” 6-7 marca 2013 r.
Wydarzenie, trwa od 06-03-2013 do 07-03-2013
Wejście w życie nowych regulacji, w tym ustawy Prawo gazowe, mimo że tworzy szansę rozwoju rynku gazu, to już dziś wywołuje obawy co do właściwego funkcjonowania tego rynku we wszystkich jego wymiarach. Z tego powodu w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kole Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów dyskutować o przyszłości rynku gazu w Polsce. W związku z tym, w dniach 6-7 marca 2013 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”.
Więcej...
IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki
Wydarzenie, trwa od 08-03-2013 do 09-03-2013
W dniach 8-9 marca 2013 r. w Auli im. Prof. A. Piekary Wydziału Fizyki UAM odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki pod nazwą Postulowane Byty Fizyczne? W 100. rocznicę sformułowania przez N. Bohra modelu atomu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych UAM pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Serdecznie zapraszamy!
Więcej...
Wykład otwarty profesora Andrzeja Zolla na Wydziale Prawa i Administracji UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-03-2013 , godz. 15:00
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na wykład otwarty wybitnego prawnika prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Wykład zatytułowany „Z warsztatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” odbędzie się 8 marca 2013 r. o godzinie 15:00 w AULI Collegium Iuridicum Novum. Więcej...
Wojciech Weiss II trenerem polskiej reprezentacji
Wiadomość, opublikowana 26-02-2013
Z przyjemnością  informujemy, iż mgr Wojciech Weiss - trener sekcji futsalu kobiet KU AZS UAM Poznań i pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM został powołany przez Polski Związek Piłki Nożnej na stanowisko II trenera seniorskiej reprezentacji Polski w futsalu kobiet. Składamy serdeczne gratulacje!
Więcej...
Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i pracę magisterską
Wiadomość, opublikowana 04-03-2013
26 lutego 2013 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską. Wśród laureatów nie zabrakło osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej...
Piła przyznała „Stypendium Staszicowskie" dr. Pawłowi M. Owsiannemu z okazji 500-lecia miasta
Wiadomość, opublikowana 05-03-2013

„Doceniając dotychczasowe osiągnięcia i widoczne perspektywy”, Rada Fundacji 500-lecia Miasta Piły, w dniu 4. marca ogłosiła dr. Pawła M. Owsiannego – Laureatem 1 Edycji „Stypendium Staszicowskiego”. Doktor Owsianny jest zastępcą dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile i adiunktem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych naszego Uniwersytetu.

Więcej...
Wykłady gościnne Ilana Kernermana
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-03-2013 , godz. 9:45
Sekcja Leksykografii i Leksykologii Koła Naukowego Anglistów serdecznie zaprasza na wykłady gościnne Ilana Kernermana, dyrektora K DictionariesWięcej...
'Maslenica' w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-03-2013 , godz. 13:00
W imieniu Koła Naukowego Wschodoznawców "Samowar" zapraszamy Państwa do udziału w celebrowaniu rosyjskiego zwyczaju "Maslenicy", w środę 13 marca o godzinie 13:00 przed budynkiem Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. W programie smażenie naleśników, palenie Marzanny i opowieści o rosyjskich zwyczajach. Serdecznie zapraszamy! Więcej...
Seachtain na Gaeilge/Tydzień języka irlandzkiego, 11-17.03.2013
Wydarzenie, trwa od 11-03-2013 do 15-03-2013
Zakład Języków i Literatur Celtyckich Wydziału Anglistyki UAM serdecznie zaprasza do wspólnego świętowania Seachtain na Gaeilge, czyli Tygodnia Języka Irlandzkiego.
Więcej...
Dziennik podróży do Republiki Południowej Afryki
Wiadomość, opublikowana 11-03-2013
Dostępny jest już dziennik podróży “The Milestones Tour” do Republiki Południowej Afryki, podjętej przez studentów trzeciego roku filologii angielskiej o specjalizacji południowoafrykańskiej. Dziennik można zobaczyć pod tym linkiem. Więcej...
Uniwersyteckie Wykłady na Zamku / Wykład marcowy / 19.03.2013 roku godz. 18:00 Sala Kominkowa CK ZAMEK
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-03-2013 , godz. 18:00
Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek zapraszają na Marcowy Wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Wykład dotyczący pojęcia demokracji pt. "Biologia demokracji. Czy miliony much mogą się mylić?" wygłosi prof. dr bab. Tomasz Osiejuk z Wydziału Biologii. Zapraszamy do Sali Kominkowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 we wtorek 19.03.2013 roku o godz. 18:00. Więcej...
Ogród pełen ptactwa
Wydarzenie, trwa od 15-03-2013 do 14-04-2013
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolska Strefa Kultury i Sztuki „GLOB art” serdecznie zapraszają na wystawę fotograficzną „Oblicza ptaków”. 
Więcej...
Wykład otwarty Rzecznika Praw Obywatelskich na Wydziale Prawa i Administracji
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-03-2013 , godz. 10:30
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na wykład otwarty Pani Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz. Wykład zatytułowany „Stan ochrony praw człowieka w perspektywie Rzecznika Praw Obywatelskich” odbędzie się 20 marca 2013 r.o godzinie 10:30 w sali Alfa Collegium Iuridicum Novum. Więcej...
22.03 Wykład Odile Weber
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-03-2013 , godz. 10:00
Dnia 22 marca 2013 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, odbędzie się wykład Odile Weber e-monocot Project Content Team Member z The Royal Botanic Gardens, Kew na temat Historical and current perspective on biodiversity information. Więcej...
Prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa i dr Maciej Guźniczak w amerykańskim projekcie International Fokus Series
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2013
Przedstawiciele Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na początku marca wzięli udział w projekcie International Fokus Series. Jest to projekt zorganizowany przez Tuchlin Center Gallery w USA, mający na celu zaprezentowanie twórczości artystów z całego świata.
Więcej...
Oświadczenie Prezydium KRASP w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich
Wiadomość, opublikowana 19-03-2013
W trosce o właściwie miejsce Uniwersytetu w życiu publicznym, jego społeczną rangę oraz właściwą mu apolityczność, wyrażamy nasze zaniepokojenie kolejnymi przypadkami naruszania akademickich zasad otwartości i swobody dyskusji.
Więcej...
Wykład Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz na Wydziale Prawa i Adminstracji UAM
Wiadomość, opublikowana 21-03-2013
W środę 20 marca 2013 r. gościem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu była Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Pani Profesor przedstawiła interesujący wykład dotyczący przestrzegania prawa człowieka w Polsce. Więcej...
Pytania sztuki - 5 wernisaży
Wiadomość, opublikowana 26-03-2013
W piątek 22 marca w Kaliszu odbyło się pięć wernisaży wystaw w ramach projektu „Pytania Sztuki”, w czasie których zaprezentowano prace wybitnych współczesnych artystów: Tomasza Ciecierskiego, Andrzeja Dłużniewskiego, Stanisława Dróżdża, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Krzysztofa Gliszczyńskiego, Jarosława Kozłowskiego, Jacka Sienickiego, Pawła Susida, Andrzeja Pepłońskiego,Jana Tarasina i Marka Zaborowskiego. Więcej...
Socjologia z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Wiadomość, opublikowana 25-03-2013
Prowadzone w Instytucie Socjologii UAM studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Najwyższą możliwą ocenę otrzymało także 7 z 8 szczegółowych kryteriów oceny (koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się, wewnętrzny system zapewnienia jakości). Według danych dostępnych obecnie na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest to jedyna w skali całego kraju ocena wyróżniająca przyznana studiom socjologicznym prowadzonym na obu stopniach kształcenia. Więcej...
Wykład gościnny doktora Adriana Price'a
Wydarzenie, rozpoczyna się 04-04-2013 , godz. 16:45
Zakład Języków i Literatur Celtyckich zaprasza wszystkich na wykład gościnny: dr Adrian Price, Uniwersytet w Cardiff. 4 kwietnia, godz. 16:45 w sali C1 Collegium Novum. Second language teaching methodology in the context of Welsh for Adults. Więcej...
6 Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, 5-7. 04. 2013
Wydarzenie, trwa od 05-04-2013 do 07-04-2013
Wydział Anglistyki UAM (Pracownia Literatury Kanadyjskiej) wraz z Instytutem Filologii Romańskiej UAM mają zaszczyt zaprosić na 6 Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. “The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / “Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l'application de la loi”, który odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 kwietnia 2013 r. w Collegium Novum przy al. Niepodległości 4. Więcej...
Konferencja na temat budżetu UE w latach 2014-2020. Jak efektywnie wykorzystać fundusze UE?
Wydarzenie, trwa od 05-04-2013 do 05-04-2013
Już 5 kwietnia 2013 roku, o godzinie 10:00 w auli Collegium Iuridicum Novum przy Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się konferencja współorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Panią Sidonię Jędrzejewską – Posłankę do Parlamentu Europejskiego. Więcej...
Konferencja "Kobieta i kobiecość – gender w dyskursie prawniczym”
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-04-2013
Prawnicze Koło Naukowe Gender na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji „Kobieta i kobiecość. Gender w dyskursie prawniczym” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Prof. dr hab. Ireny Lipowicz. Konferencja odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w sali Alfa w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu, al. Niepodległości 53. Więcej...
Dzień Kanady
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-04-2013
Pracownia Literatury Kanadyjskiej Wydziału Anglistyki UAM oraz Instytut Filologii Romańskiej Wydziału Neofilologii UAM zapraszają na trzeci Dzień Kanady, który odbędzie się 8 kwietnia 2013 roku w sali 601A Collegium Novum, al. Niepodległości 4. Więcej...
Wykład otwarty Billy'ego Kaya
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-04-2013 , godz. 11:30
Zakład Historii Języka Angielskiego na Wydziale Anglistyki zaprasza na wykład otwarty Billy'ego Kaya: Brither an Sister Scots. Poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 11:30, sala C1 Collegium Novum. Więcej...
"Historia literatury południowoafrykańskiej..." - książka prof. Jerzego Kocha
Wiadomość, opublikowana 02-04-2013
Zapraszamy do zapoznania się z książką Prof. Jerzego Kocha "Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans (Okres usamodzielnienia 1900-1930)". Więcej...
II miejsce reprezentacji Wydziału Teologicznego na III Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego
Wiadomość, opublikowana 02-04-2013
Reprezentacja Wydziału Teologicznego UAM w składzie: Iwona Szymendera (V rok), Piotr Alexandrowicz (III rok) i Karol Świergosz (III rok) pod opieką ks. dr. Bartosza Nowakowskiego wzięła udział w III Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Odbył się on 20 marca 2013 r. w Warszawie z inicjatywy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Więcej...
Wymiana doświadczeń metodyki nauczania w zakresie edukacji nauczycieli języka angielskiego dla Zakładu Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Wiadomość, opublikowana 03-04-2013
Wykładowcy z Zakładu Filologii Angielskiej (ZFA) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięli udział w dwutygodniowym programie wymiany doświadczeń w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci – Konkurs 2012 – Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) – Akcja Mobilność. Więcej...
Wykład prof. uw dr. hab. Michała Leśniewskiego: Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy
Wydarzenie, trwa od 11-04-2013 do 12-04-2013
Pod honorowym patronatem Konsula Honorowego Republiki Południowej Afryki Pana Czesława Fiedlera, Dziekana Wydziału Anglistyki UAM Pani prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk odbędą się dwa wykłady prof. UW dr. hab. Michała Leśniewskiego.
Więcej...
Koncert charytatywny współorganizowany przez UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-04-2013 , godz. 18:00
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu „Lepiej Słyszeć – Better Hearing” oraz Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu zapraszają na koncert charytatywny z udziałem Kevina Kennera – laureata Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. który odbędzie się 14 kwietnia 2013 r. o godz. 18:00 w Auli Uniwersyteckiej. Patronat honorowy nad koncertem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Więcej...
Wykład otwarty prof. Grzegorza Kołodko na Wydziale Prawa i Administracji UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-04-2013 , godz. 14:00
W poniedziałek 15 kwietnia, o godz. 14:00, w sali Alfa Collegium Iuridicum Novum, przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu, wykład otwarty na temat „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” wygłosi prof. Grzegorz W. Kołodko, wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03, członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Więcej...
Spotkanie z Andrzejem Celińskim na Wydziale Nauk Społecznych
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-04-2013 , godz. 11:00
Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych zaprasza na spotkanie pt. Epizod czy zmiana z Andrzejem Celińskim socjologiem (uczniem Stefana Nowaka), sekretarzem Towarzystwa Kursów Naukowych i animatorem Latającego Uniwersytetu, jednym z 35 członków KSS KOR w latach 1976-1980, sekretarzem Komisji Krajowej "S" w 1981 r., uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu z ramienia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, senatorem I i II kadencji, posłem na Sejm II, IV i VI kadencji, ministrem kultury w rządzie L. Millera.
Więcej...
Wykład gościnny profesora Igora Krupnika ze Smithsonian Institution w Waszyngtonie
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-04-2013 , godz. 10:00
Wszystkich zainteresowanych językami oraz kulturą obszaru Arktyki zapraszamy na wykład gościnny profesora Igora Krupnika ze Smithsonian Institution w Waszyngtonie, który odbędzie się na Wydziale Anglistyki. “Sea Ice as a Cultural ‘Scape’ – A Humanistic Perspective”. Więcej...
Wykład Profesor Grażyny Demenko o przetwarzaniu informacji słownych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-04-2013 , godz. 18:30
Zakład Współczesnego Języka Angielskiego Wydziału Anglistyki zaprasza na spotkanie koła naukowego Phon&Phon 16 kwietnia o godzinie 18.30 w sali 109A. Wystąpi prof. dr hab. Grażyna Demenko z Zakładu Fonetyki w Instytucie Językoznawstwa. Technologie przetwarzania informacji słownych w zapobieganiu oraz zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
Więcej...
Pracodawcy wybierają absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UAM
Wiadomość, opublikowana 10-04-2013
Uprzejmie informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął drugie miejsce w rankingu tygodnika WPROST w kategorii „Prawo i Administracja” - Szkoły Wyższe najbardziej cenione przez pracodawców. Więcej...
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wizytą na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
Wiadomość, opublikowana 12-04-2013
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków w jednej osobie Piotr Żuchowski odwiedził, 10 kwietnia 2013 r., kilka wybranych miejscowości w Południowej Wielkopolsce.
Więcej...
Wykład gościnny Pani Denise Ashmore, dyrektor British Law Centre w Warszawie - EU and national opt-outs, a very British solution!
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-04-2013 , godz. 12:45
Zakład Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UAM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład gościnny Pani Denise Ashmore, dyrektor British Law Centre w Warszawie, na temat EU and national opt-outs, a very British solution! Wykład w języku angielskim odbędzie się 17.04 w Sali Alfa Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, o godz. 12:45. Więcej...
Konferencja "Literature in English Symposium"
Wydarzenie, rozpoczyna się 21-04-2013 , godz. 9:00
Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej na Wydziale Anglistyki serdecznie zaprasza na konferencję "Literature In English Symposium" (LIES 2013), która odbędzie się 21 kwietnia 2013 w Collegium Novum. Więcej...
Włoski koncert ku czci Papieża Franciszka
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-04-2013 , godz. 20:00
Zapraszamy na wyjątkowy Włoski koncert ku czci Papieża Franciszka pod patronatem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, Ambasadora Włoch w Polsce J.E. Riccardo Guariglia, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Prof. zw. dr hab Romana Budzinowskiego, oraz Komisji Parlamentarnej Polsko-Włoskiej. Więcej...
Możliwości studiowania w Australii
Wiadomość, opublikowana 18-04-2013
22 kwietnia w UAM złoży wizytę JE Pani Jean Dunn, Ambasador Australii w Polsce oraz Pan Steve Rank, Radca Handlowy tej placówki.
Więcej...
Wykłady gościnne prof. dr. hab. Piotra Francuza nt. Eye-Trackingu
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-04-2013 , godz. 11:30
Zakład Studiów Psycholingwistycznych Wydziału Anglistyki UAM zaprasza na otwarte wykłady o eye-trackingu prowadzone przez prof. dr. hab. Piotra Francuza z Katedry Psychologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Społecznych KUL 22 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali C1 Collegium Novum Okulografia jako metoda diagnostyki procesów poznawczych (wprowadzenie do eye-trackingu i jego zastosowań), o godz. 18:00 Okoruchowe korelaty dysortografii.
Więcej...
„Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce”. Spotkanie wokół książki
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-04-2013
Zapraszamy na spotkanie wokół książki „Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce” 23 kwietnia 2013 o godz. 18:00 w CK ZAMEK (Scena Nowa). W spotkaniu wezmą udział m.in. redaktorzy tomu - historycy Roman Macyra i Krzysztof Derejski oraz socjologowie Stanisław Lisiecki i Jacek Kubera. Z treścią publikacji można zapoznać się na stronie Repozytorium UAM: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/5335 .
Więcej...
Konferencja Naukowa Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji
Wydarzenie, trwa od 22-04-2013 do 23-04-2013
Zakład Postępowania Karnego WPiA UAM oraz działające przy nim Koło Nauk Penalnych „Iure et facto” w dniach 22-23 kwietnia 2013 r. organizuje Konferencję Naukową „Ku kontradyktoryjności? Proces karny w świetle projektowanych zmian”.
Więcej...
Wykłady Otwarte Wydziału Anglistyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 23-04-2013 , godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w pierwszym cyklu Wykładów Otwartych Wydziału Anglistyki. 23 kwietnia zapraszamy na trzeci wykład naszego cyklu, pt. „Początki amerykańskiej fantastyki naukowej", który wygłosi dr Paweł Stachura.
Więcej...
Wykład "Du papier au journalisme en ligne"
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-04-2013 , godz. 18:00
Szkoła Języka Francuskiego UAM zaprasza do swojej siedziby na wykład w języku francuskim "Du papier au journalisme en ligne", który wygłosi Benedicte Mezeix, dziennikarka z Francji. Wykład odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00.
Więcej...
Wydziałowy Przegląd Artystyczny CIN_ART
Wydarzenie, trwa od 23-04-2013 do 24-04-2013
„Sztuka szuka mecenasów”- czyli Przegląd Artystyczny CIN_ART na Wydziale Prawa i Administracji UAM w dniach 23-24 kwietnia. Studencie, pracowniku, przyjdź koniecznie! Więcej...
Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna
Wydarzenie, trwa od 25-04-2013 do 26-04-2013
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Komparatystycznej „Od empatio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży”, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM. Konferencja została objęta patronatem m.in.: JM Rektora UAM, Ministra Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej oraz Dziekana WPiA UAM. Więcej...
Targi edukacyjne w Kijowie
Wiadomość, opublikowana 23-04-2013
W dniach 11-13 kwietnia 2013 r. odbyły się w Kijowie targi edukacyjne Osvita i Kariera. Przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachęcali Ukraińców do studiowania w Polsce na stoiskach przygotowanych przez Fundację Perspektywy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Więcej...
Wystawa "Park Narodowy Madidi - raj nieutracony"
Wydarzenie, trwa od 01-05-2013 do 30-06-2013
Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu wraz z Wildlife Conservation Society zaprasza na wystawę fortograficzną Mileniusza Spanowicza pt. "Park Narodowy Madidi – raj nieutracony". Wernisaż odbędzie się 5 maja 2013 r. w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM. Wystawa będzie trwała od 1 maja do 30 czerwca 2013 r. Więcej...
Protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP
Wiadomość, opublikowana 24-04-2013
Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: protestem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wspólnym sprzeciwem KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.
Więcej...
Seminarium RaAM: "Metafora, metonimia i emocje" organizowane na Wydziale Anglistyki
Wydarzenie, trwa od 02-05-2013 do 04-05-2013
Wydział Anglistyki UAM w dniach 2-4 maja 2013 r. organizuje międzynarodowe specjalistyczne seminarium Researching and ApplyingMetaphor (RaAM). Tegoroczny RaAM zajmie się tematyką metafory, metonimii oraz emocji. Więcej...
Wykład otwarty na Wydziale Prawa i Administracji - Fałszowanie prawdy o ofiarach niemieckich zbrodni (dokonywanych w latach 1939 – 1945)
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-05-2013 , godz. 15:00
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Zakład Prawa Karnego WPiA uprzejmie zapraszają na kolejny wykład otwarty Pani prof. zw. dr Krystyny Daszkiewicz „Fałszowanie prawdy o ofiarach niemieckich zbrodni (dokonywanych w latach 1939 – 1945)”. Wykład odbędzie się 7 maja 2013 r. o godzinie 15.00 w Auli WPiA UAM (Collegium Iuridicum Novum). Więcej...
Tydzień Wizualny (6-10 maja)
Wydarzenie, trwa od 06-05-2013 do 10-05-2013
Instytut Socjologii oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, we współpracy z partnerami (m.in. Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Kultury Zamek, Stary Browar, Fundacja SPOT) zapraszają na Tydzień Wizualny – konferencję i cykl warsztatów poświęconych społecznym aspektom kultury wizualnej. Więcej...
X Tydzień Bibliotek - Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych
Wydarzenie, trwa od 08-05-2013 do 15-05-2013
Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2013 r. Tydzień Bibliotek program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.
Więcej...
Transmisja online seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-05-2013 , godz. 14:00
8 maja 2013 r. na Śląsku rozpoczną się Dni Narodowego Centrum Nauki, podczas których osoby rozpoczynające pracę badawczą będą mogły m.in. poznać ofertę konkursową Centrum. Jednym z wydarzeń będzie seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”. Więcej...
Sympozjum z okazji 20-lecia Filologii Węgierskiej UAM
Wydarzenie, trwa od 08-05-2013 do 09-05-2013
Z okazji dwudziestej rocznicy założenia Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 8-9 maja 2013 r. w Collegium Novum (al. Niepodległości 4, blok B, sala 212c) odbędzie się sympozjum naukowe pod patronatem Ambasadora Węgier dr Ivána Gyurcsíka. Więcej...
Austriacki Ośrodek Kultury UAM zaprasza: Caravane, Mitteleuropabar: „Ottakring-Grunwald”
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-05-2013 , godz. 20:00
Austriacki Ośrodek Kultury UAM zaprasza 8 maja 2013 r. o godz. 20.00 na Caravane – odczyt autorski i scena otwarta, oraz Mitteleuropabar: „Ottakring-Grunwald” – otwarcie wystawy open-air. Miejsce: Pod Czarnym Kotem, ul. Wolsztyńska 1 (róg Marcelińskiej).
Więcej...
Program - Festyn Rodzinny UAM – 11.05.2013
Wydarzenie, rozpoczyna się 11-05-2013 , godz. 15:00
Po raz trzeci w historii naszego Uniwersytetu w sobotę, 11 maja 2013 roku, o godz. 15:00 na terenie Kampusu Morasko, między Wydziałem Fizyki a Wydziałem Matematyki i Informatyki odbędzie się Festyn Rodzinny dla pracowników, emerytów, doktorantów UAM oraz ich rodzin. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu! Więcej...
Wykład plenarny Marco van de Vena z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen w ramach Colloquium Neerlandicum
Wydarzenie, trwa od 10-05-2013 do 10-05-2013
Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich przy Wydziale Anglistyki zaprasza na otwarty wykład plenarny w ramach Colloquium Neerlandicum na temat: Effects of linguistic diversity in listening and reading. Prowadzący: Marco van de Ven z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen.
Więcej...
Wykład prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego z Carnegie Mellon University w Pittsburgu (USA)
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-05-2013 , godz. 13:15
Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na wykład Profesora Krzysztofa Matyjaszewskiego z Carnegie Mellon University w Pittsburgu (USA) pt. "Kataliza w reakcjach rodnikowych i nowe nanostrukturalne materiały". Wykład odbędzie się 13 maja 2013 r. o godz. 13.15 w sali 264 w Collegium Chemicum Novum przy ul. Umultowskiej 89 b.
Więcej...
Biuro Karier UAM zaprasza na "Karierę na językach"!
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-05-2013 , godz. 11:00
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, konsultacji przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, a także do zapoznania się z ofertami pracy, praktyk lub staży w firmach poszukujących pracowników posługujących się językami obcymi w stopniu komunikatywnym. Więcej...
Ambasador Indii na WNPiD
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-05-2013 , godz. 11:30
Już 15 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędzie się niezwykłe wydarzenie – Dzień Indii. Gościem honorowym spotkania będzie Ambasador Indii w Polsce Monika Kapil Mohta, która zainauguruje spotkanie wykładem. Więcej...
Wykład prof. Thomasa Cecha, laureata Nagrody Nobla
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-05-2013 , godz. 12:00
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na wykład Prof. Thomasa R. Cecha z Uniwersytetu Colorado w Boulder w Stanach Zjednoczonych na temat: “From the RNA World to the RNP World: Ribozymes, Telomerase and lncRNAs". Wykład otwarty w języku angielskim odbędzie się w czwartek 16 maja, o godzinie 12.00, w Auli Wydziału Biologii UAM przy ul. Umultowskiej 89. Wykład jest współfinansowany przez program „Akademicki i naukowy Poznań” Urzędu Miasta Poznań.
Więcej...
Inauguracja Auli Zygmunta Ziembińskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-05-2013 , godz. 12:00
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski uprzejmie zaprasza na uroczystość Inauguracji Auli Zygmunta Ziembińskiego oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Uroczystość odbędzie się w Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53 w sobotę, 18 maja 2013 r. o godz. 12.00. Więcej...
„Fascynujący Świat Roślin” na Wydziale Biologii
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-05-2013 , godz. 10:00
Nadchodzi drugi dzień międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”, która będzie odbywać się na całym świecie pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach. Jej cel to przedstawienie pracy ludzi, dla których największą fascynacją są rośliny. Wiele instytucji prowadzących badania roślin, uniwersytety, ogrody botaniczne i muzea, otworzy w dniach 13-19 maja swe podwoje dla publiczności i przedstawi całe mnóstwo działań obracających się wokół roślin, w których znajdzie się coś ciekawego dla całych rodzin. Więcej...
Wspólna Deklaracja CPU, HRK oraz KRASP
Wiadomość, opublikowana 08-05-2013
Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego dokumentu „Inwestycja w badania naukowe oraz szkolnictwo wyższe jest inwestycją w innowacyjny potencjał Europy” podpisanego przez przewodniczących: Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU), Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Więcej...
Spotkanie z Piotrem hrabią Pinińskim
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-05-2013 , godz. 13:00
Zakład Języków i Literatur Celtyckich oraz Towarzystwo Polsko-Walijskie mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z Piotrem hrabią Pinińskim, potomkiem szkockich Stuartów i klanu Cameronów, spadkobiercą hrabiów Pinińskich, członkiem Zarządu Fundacji Lanckorońskich, autorem książki Dziedzic Sobieskich. Bohater ostatniej wojny o niepodległą Szkocję. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 maja, o godzinie 13.00, w sali C1 Collegium Novum.
Więcej...
Miesiąc Kultury Flandrii i Holandii w Poznaniu i Wielkopolsce (BeLow)
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-05-2013
Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich przy Wydziale Anglistyki zaprasza na wystawy i wydarzenia w ramach miesiąca kultury Flandrii i Holandii w Poznaniu i Wielkopolsce (BeLow). Kalendarz wydarzenia dostępny w załączniku. Więcej...
Wystawa prac dotycząca wizualizacji Centrum Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi
Wydarzenie, trwa od 10-05-2013 do 31-05-2013
W ramach współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Politechniką Poznańską, w minionym roku akademickim, powstał szereg prac magisterskich dyplomowych, dotyczących wizualizacji Centrum Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi. Absolwenci Wydziału Architektury PP, wykazując się różnorodną pomysłowością przedstawili swoje wyobrażenia budynków wystawienniczych przyszłego Parku Historii Ziemi. Obecnie część tych prac została wystawiona w holu Collegium Geographicum przed Aulą im. B. Krygowskiego.
Więcej...
Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka 'Ciemne oblicza Europy'
Wydarzenie, trwa od 24-05-2013 do 25-05-2013
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów „Agenoris" ma przyjemność poinformować, że w dniach 24-25 maja 2013 roku, w Instytucie Kultury Europejskiej UAM odbędzie się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: 'Ciemne oblicza Europy'. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa. Szczegóły w załączniku. Więcej...
Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-05-2013
Serdecznie zapraszamy na uroczystą konferencję jubileuszową „Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce” z okazji 10-lecia powstania Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”. Konferencja odbędzie się w piątek 24 maja 2013 roku w Auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Stephen Mull, Ambasador USA na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 23-05-2013 , godz. 13:15
23 maja 2013 r. gościem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM będzie JE Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Stephen Mull. Wygłosi on wykład, który rozpocznie się o 13.15 w Auli Wydziału.
Więcej...
Wykład gościnny Profesora Clifforda Batesa na Wydziale Anglistyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-05-2013 , godz. 9:45
Zakład Stosunków Kulturalnych Polsko-Anglosaskich na Wydziale Anglistyki ma zaszczyt zaprosić wszystkich na wykład gościnny Profesora Clifforda Batesa z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego pt. The Evolving Meaning of American Exceptionalism. Wykład odbędzie się 24 maja, o godzinie 9:45 w sali 601A Collegium Novum. Zapraszamy serdecznie! Więcej informacji na stronie wydarzenia. Więcej...
Pan Stephen Mull – Ambasador USA w Polsce z wizytą w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, 22.05.2013
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-05-2013
22 maja 2013 roku w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM gościł Pan Stephen Mull – Ambasador USA w Polsce. W czasie wizyty prof. dr hab. Bogdan Marciniec – Prezes Fundacji UAM, Dyrektor PPNT przedstawił Panu Ambasadorowi działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz zakres współpracy PPNT z instytucjami międzynarodowymi, w tym przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Pan Ambasador zwiedził Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych PPNT i Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT oraz zaznajomił się z ich działalnością. Więcej...
Wykład Prof. Willajeanne F. McLean z University of Connecticut School of Law “Yes, Rasta? Comparative U.S. and E.U. Views on Copyright Law”
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-05-2013 , godz. 10:00
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakład Prawa Europejskiego zapraszają na wykład gościnny Prof. Willajeanne F. McLean z University of Connecticut School of Law zatytułowany “Yes, Rasta? Comparative U.S. and E.U. Views on Copyright Law”. Wykład odbędzie się 28 maja 2013 r., o godzinie 10:00 w sali Epsilon Collegium Iuridicum Novum (Wykład w języku angielskim). Więcej...
Wizyta badawcza studentów z Appalachian State University na Wydziale Prawa i Administracji
Wiadomość, opublikowana 28-10-2013
W dniach 13-17 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji przebywali Prof. Albert Harris wraz z grupą studentów z Walker College of Business - Appalachian State University z Boone (USA). Więcej...
82. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-05-2013 , godz. 12:30
Polska Akademia Nauk w Poznaniu uprzejmie zaprasza na otwartą część Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, w której wystąpią laureaci I edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2012 w obszarze pięciu dyscyplin naukowych. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyłoniono 2 laureatki: mgr Joannę Ciomborowską i mgr Ewę Patyk.
Więcej...
ERACON 2013
Wiadomość, opublikowana 23-05-2013
W dniach 15-19 maja 2013 r. UAM był gospodarzem międzynarodowej konferencji oraz targów edukacyjnych ERACON. W konferencji, zorganizowanej przez Biuro Programu ERASMUS oraz EAEC (European Association of ERASMUS Coordinators) wzięło udział 350 uczestników z krajów Unii Europejskiej oraz z wielu krajów spoza jej granic, m.in. z Chin.
Więcej...
Certyfikat "Uberrima Fide"
Wiadomość, opublikowana 28-05-2013
23 maja 2013 r., podczas konferencji „Przeciwdziałanie plagiatom na uczelniach sposobem na poprawę jakości kształcenia”, Wydział Nauk Społecznych UAM otrzymał certyfikat Uberrima Fide, potwierdzający, że stosowane na WNS procedury ochrony własności intelektualnej spełniają najwyższe europejskie standardy. Więcej...
Po wyborach Zarządu SAUAM
Wiadomość, opublikowana 29-05-2013
25 maja 2013 roku odbyło się VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało Zarząd SAUAM na lata 2013-2016. Przewodniczącym Zarządu został Wojciech Jankowiak, zastępcą – Jerzy Kepel.
Więcej...
20-lecie Filologii Węgierskiej UAM
Wiadomość, opublikowana 31-05-2013
Z okazji dwudziestej rocznicy założenia Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 8-9 maja 2013 r. na Wydziale Neofilologii odbyło się sympozjum naukowe pod patronatem JE Ambasadora Węgier dr. Ivána Gyurcsíka.
Więcej...
Wizyta JE Ambasadora Ekwadoru Fabiana Valdivieso
Wiadomość, opublikowana 29-05-2013
17 maja 2013 r. gościliśmy JE Ambasadora Ekwadoru Fabiana Valdivieso, którego w Gabinecie JMR przyjął prof. dr hab. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 
Więcej...
Wiecha na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
Wiadomość, opublikowana 29-05-2013
Tradycyjną wiechę na nowym budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu wciągnęli 28 maja 2013 r.: prof. dr hab. Bronisław Marciniak - rektor UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Mirosław Śmiałek - dziekan WP-A UAM w Kaliszu, dr inż. Janusz Pęcherz - prezydent Miasta Kalisza oraz senator Witold Sitarz w towarzystwie pracowników, studentów, parlamentarzystów, samorządowców, wykonawców inwestycji oraz przedstawicieli wielu kaliskich instytucji i firm. Wiecha oznacza zamknięcie stanu surowego i przeniesienie większości prac do wnętrza obiektu.
Więcej...
Absolutorium Kolorowego Uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013
Wiadomość, opublikowana 31-05-2013
28 maja 2013 r. w Auli UAM odbyły się uroczystości absolutoryjne dla studentów Kolorowego Uniwersytetu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz kolorowy upominek od JM Rektora Kolorowego Uniwersytetu, prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, prorektora ds. studenckich UAM.
Więcej...
'Prawicowcy i konserwatyści w Europie' wykład otwarty prof. dr hab. Gilberta Casasusa
Wydarzenie, trwa od 05-06-2013 do 05-06-2013
Instytut Kultury Europejskiej UAM zaprasza na wykład otwarty, który wygłosi prof. dr hab. Gilbert Casasus (Uniwersytet Miséricorde we Fryburgu, Szwajcaria), na temat: Rechte und Konservative in Europa (Prawicowcy i konserwatyści w Europie). Więcej...
Wykład "Co włosy mają wspólnego z asertywnością, czyli jak Afroamerykanki konstruują dyskursywnie swoją tożsamość etniczną?" w ramach cyklu Wykładów Otwartych Wydziału Anglistyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-06-2013 , godz. 17:00
W czwartek 6 czerwca zapraszamy na ostatni wykład pierwszego cyklu Wykładów Otwartych Wydziału Anglistyki, pt. „Co włosy mają wspólnego z asertywnością, czyli jak Afroamerykanki konstruują dyskursywnie swoją tożsamość etniczną? ", który wygłosi mgr Bartłomiej Kruk.
Więcej...
Kretków opowiada o sobie. Właściciele – Zabytki – Duszpasterze
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-06-2013 , godz. 9:30
Wydział Teologiczny zaprasza na konferencję na temat: Kretków opowiada o sobie. Właściciele – Zabytki – Duszpasterze 8 czerwca 2013 roku w Kretkowie. Więcej...
Warsztaty i seminarium dla nauczycieli/lektorów języka niemieckiego DaF
Wydarzenie, trwa od 19-06-2013 do 19-06-2013
Austriacki Ośrodek Kultury UAM - Centrum Egzaminacyjne ÖSD oraz Instytut Filologii Germańskiej UAM zapraszają na warsztaty i seminarium dla nauczycieli/lektorów języka niemieckiego DaF: "Hörverstehen, Sehverstehen und Sprechen als wichtige Aspekte von Medienkompetenz und wie diese im Unterricht erreicht werden können". Więcej...
Wystawa 'Egiptomania. Współczesna moda na Egipt'
Wydarzenie, trwa od 22-05-2013 do 21-06-2013
Wystawa „Egiptomania. Współczesna moda na Egipt” prezentowana w galerii Instytutu Kultury Europejskiej UAM powstała w wyniku współpracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM.
Więcej...
KONFERENCJA "IDEOLOGICZNE UWIKŁANIA SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH"
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-06-2013
Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej oraz Pracownia Pytań Granicznych UAM serdecznie zapraszają na konferencję „Ideologiczne uwikłania systemów edukacyjnych”, która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2013 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.  
Więcej...
Międzynarodowa konferencja naukowa "Europe at the Edge of Pluralism"
Wydarzenie, trwa od 13-06-2013 do 14-06-2013
Na Wydziale Prawa i Administracji UAM w dniach 13-14 czerwca 2013 będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa "Europe at the Edge of Pluralism". Więcej...
Sympozjum z okazji 25-lecia istnienia japonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Wydarzenie, trwa od 14-06-2013 do 14-06-2013
Katedra Orientalistyki zaprasza na sympozjum z okazji 25-lecia istnienia japonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. "Japonistyka poznańska w służbie filologii", które odbędzie się 14 czerwca 2013 w Auli Lubrańskiego, Collegium Minus, I piętro (ul. Wieniawskiego 1). Więcej...
II Akademicki Koncert Kameralny
Wiadomość, opublikowana 10-06-2013
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak serdecznie zaprasza społeczność uniwersytecką na II Akademicki Koncert Kameralny, który odbędzie się w ramach cyklu spotkań z muzyką kameralną w Sali Lubrańskiego, w dniu 18 czerwca (wtorek) 2013 r. o godzinie 18.00. Więcej...
Wykład otwarty E-Nauczyciel Przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-06-2013 , godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Wykład poświęcony będzie podsumowaniu projektu E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firmę Boulder Language Technologies (USA) w latach 2010-2013. Prelegentami będą prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (WA), dr Anna Basińska (WSE) oraz mgr Dawid Pietrala (WA). Wykład odbędzie się 18 czerwca 2013 o godz. 16:30 w budynku Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań, sala C1. Więcej...
Student wydziału prawa i administracji UAM zwycięzcą i ogólnopolskiego konkursu wiedzy z postępowania karnego
Wiadomość, opublikowana 11-06-2013
Pan Rafał Maciejewski, student III roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM, został zwycięzcą I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Karnego, który odbył się w dniu 23 maja 2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Więcej...
Wybitni studenci UAM laureatami "Diamentowego Grantu"
Wiadomość, opublikowana 10-06-2013
Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką w 2011 roku. Adresowany jest do wszystkich wybitnie uzdolnionych studentów wszystkich kierunków studiów w całej Polsce. Środki pozyskane w ramach konkursu zapewniają młodym badaczom wsparcie finansowe oraz umożliwiają  wcześniejsze przygotowywanie rozprawy doktorskiej i rozpoczęcie samodzielnej pracy badawczej. W tegorocznej edycji siedmioro studentów UAM zostało laureatami „Diamentowego Grantu”: Aleksandra Marta Binicewicz z Wydziału Nauk Społecznych, Jakub Ciążela z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Marcin Krzysztof Dziuba, Weronika Erdmann i Katarzyna Winnicka z Wydziału Biologii, Agata Agnieszka Konczal z Wydziału Historycznego oraz Mateusz Piotr Sobolewski z Wydziału Prawa i Administracji. Więcej...
Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia Przewodniczącym Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ
Wiadomość, opublikowana 07-06-2013
Z przyjemnością informujemy, iż prof. dr hab. Zdzisław Kędzia z Wydziału Prawa i Administracji UAM został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Profesor Kędzia jest pierwszym Polakiem, obejmującym stanowisko przewodniczącego tego organu.
Więcej...
32. Konferencja East Coast Indo-European Conference (ECIEC) w Poznanu (21-24 czerwca)
Wydarzenie, trwa od 21-06-2013 do 24-06-2013
Zakład Języków Starogermańskich ma przyjemność poinformować, że tegoroczna 32. East Coast Indo-European Conference (ECIEC), odbędzie się w dniach 21-24 czerwca w Poznaniu, po raz pierwszy na kontynencie europejskim. Więcej...
Wykład profesora Hansa Henricha Hocka z University of Illinois at Urbana-Champaign
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-06-2013 , godz. 17:00
Instytut Językoznawstwa UAM zaprasza na wykład profesora Hansa Henricha Hocka (University of Illinois at Urbana-Champaign) pt. 'Appropriating the Past Language, Archaeology, and Ideology in South Asia'. Wykład odbędzie się dnia 24 czerwca (poniedziałek) o godzinie 17 w sali 202B, w Collegium Novum. Więcej...
Zlot Filozoficzny Poznań 2013
Wydarzenie, trwa od 27-06-2013 do 29-06-2013
W imieniu Ośrodka Badań Filozoficznych oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt i przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dwujęzycznym Zlocie Filozoficznym – Philophers’ Rally Poznań 2013, który odbędzie się w dniach 27-29 czerwca na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89d. Więcej...
UAM na Lednicy
Wiadomość, opublikowana 16-08-2013
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zaznaczył swoją obecność podczas XVII Spotkania Młodych Lednica 2000 1 czerwca 2013 r. Więcej...
Intensywna letnia Szkoła Języka Angielskiego w SJA UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-07-2013
Zapraszamy na intensywną letnią Szkołę Języka Angielskiego w SJA UAM Summer School of English. 
Więcej...
Rozdanie nagród laureatom I Uniwersyteckiego Konkursu Języka Łacińskiego i VI Uniwersyteckiego Konkursu Języka Niemieckiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-06-2013
14 czerwca br. w Sali Senatu Collegium Minus odbyło się wręczenie nagród laureatom I Uniwersyteckiego Konkursu Języka Łacińskiego, sprawdzającego znajomość sentencji i zwrotów łacińskich, organizowanego przez pracowników zespołu języka łacińskiego oraz VI Uniwersyteckiego Konkursu Języka Niemieckiego, organizowanego przez pracowników zespołu języka niemieckiego Studium Nauczania Języków Obcych.
Więcej...
Wakacyjny kurs języka chińskiego
Wiadomość, opublikowana 16-08-2013
Masz dość sesji? Czas na nowe pasje! Instytut Konfucjusza UAM zaprasza na wakacyjny kurs języka chińskiego. Kurs od podstaw rozpocznie się 1 lipca i potrwa dwa tygodnie.
Więcej...
Wystawa "DREAM GARDENS – ogrody publiczne USA"
Wydarzenie, rozpoczyna się 03-07-2013 , godz. 16:00
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na wystawę fotograficzną Kamili Osieckiej pt. "DREAM GARDENS – ogrody publiczne USA". Wernisaż połączony z prelekcją Autorki odbędzie się dnia 3 lipca 2013 r., o godz. 16.00 w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu. Wystawa potrwa do 1 września 2013 r. Wstęp wolny. Więcej...
Spotkanie weekendowe w Ogrodzie Botanicznym
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-07-2013 , godz. 10:00
Ogród Botaniczny UAM serdecznie zaprasza 13 lipca 2013 r. o godzinie 10:00 na spotkanie weekendowe pt. „Mięty, lawendy, szałwie… w ogrodzie, kuchni i medycynie”. Spotkanie będzie składać się z prelekcji na sali wykładowej i wycieczki po Ogrodzie. Prowadzący: mgr Beata Grabowska i dr Tomasz Kubala.
Więcej...
Medal za Zasługi dla UAM dla doc. dr. Olega Kosinskiego
Wiadomość, opublikowana 05-07-2013
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 r. przyznał doc. dr. Olegowi Kosinskiemu Medal „Za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”. 2 lipca 2013 r. w Auli Lubrańskiego odbyła się uroczystość wręczenia tego wyróżnienia, a przewodniczył jej prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Jacek Witkoś. Medal dla doc. dr. Olega Kosinskiego – zastępcy dyrektora Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku jest wyrazem uznania za wkład, jaki wniósł on w rozwój kontaktów akademickich pomiędzy uniwersytetem w Poznaniu i uniwersytetem w Irkucku.
Więcej...
Zmiany w zamówieniach publicznych
Wiadomość, opublikowana 10-07-2013

9 lipca 2013 r. wpłynęła na moje ręce następująca wiadomość od Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej: „miło mi poinformować, że dzisiaj Rząd przyjął projekt zmian w prawie o zamówieniach publicznych, podnosząc próg, od którego obowiązuje stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi z zakresu badań naukowych do 200 tys. EUR w uczelniach i do 130 tys. EUR w instytutach naukowych.”

Dzieląc się z Państwem tą bardzo dobrą wiadomością,
Prof. Bronisław Marciniak
Rektor UAM

Więcej...
Wawrzyn Olimpijski 2012
Wiadomość, opublikowana 12-07-2013
25 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wawrzynów Olimpijskich 2012”. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch pracowników Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Wojciech Lipoński z Wydziału Neofilologii i dr hab. Ryszard Wryk z Wydziału Historycznego. 
Więcej...
Głosuj na finalistę Plebiscytu "Polacy z werwą"
Wiadomość, opublikowana 12-07-2013
Prof. Janusz Bujnicki został wybrany do finału plebiscytu "Polacy z Werwą". Jest jednym z pionierów bioinformatyki w Polsce, kierownikiem Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz kierownikiem grupy badawczej w Pracowni Bioinformatyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej...
Konkurs NCBR nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Wiadomość, opublikowana 16-07-2013
12 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z prorektorem prof. Jackiem Witkosiem w sprawie zamkniętego Konkursu nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Więcej...
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-07-2013
Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”. Odbędzie się ona 23 października 2013 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska SA, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskie Radio SA i Okręgowa Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Więcej...
Pierwsza uroczystość absolutoryjna międzynarodowych studiów magisterskich SERP-Chem
Wiadomość, opublikowana 17-07-2013
3 lipca 2013 r. w Uniwersytecie Paryskim odbyła się uroczystość absolutoryjna pierwszej edycji międzynarodowych studiów magisterskich (Erasmus Mundus) SERP-Chem (http://www.serp-chem.eu) prowadzonych przez konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich – Université Paris-Sud 11, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Genova i Porto University. W uroczystości uczestniczył prezydent Uniwersytetu Paryskiego oraz prorektorzy wszystkich czterech uczelni. UAM reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą profesor Jacek Witkoś oraz profesorowie Bohdan Skalski i Stefan Lis z Wydziału Chemii.
Więcej...
Warsztaty dla studentów z Izraela
Wiadomość, opublikowana 17-07-2013
W dniach 7-14 lipca 2013 r. na UAM odbyły się I warsztaty dla uczestników programu „AMU Research Program”, przyszłych doktorantów pochodzących z Izraela. 
Więcej...
Polsko-angielski folder o UAM
Wiadomość, opublikowana 16-08-2013
Dział Promocji i Marketingu UAM uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajduje się polsko-angielski 40-stronicowy, pięknie ilustrowany fotografiami, folder prezentujący dokonania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przestrzeni ostatnich lat. Więcej...
Campus Akademicki Łazy 2013
Wydarzenie, trwa od 02-09-2013 do 07-09-2013
Wszystkich studentów, zwłaszcza tych świeżo upieczonych, zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Campusu Akademickiego! Więcej...
„Koncerty pod Kasztanowcami”
Wydarzenie, rozpoczyna się 21-07-2013 , godz. 17:00
Ogród Botaniczny UAM wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ogrodu Botanicznego UAM serdecznie zaprasza na „Koncerty pod Kasztanowcami”.
Więcej...
Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk uczestniczką inauguracyjnej sesji cyklu "Nowa Narracja dla Europy"
Wiadomość, opublikowana 23-07-2013
11 lipca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się inauguracyjna sesja cyklu międzynarodowych konferencji pt. „Nowa Narracja dla Europy” z udziałem 250 czołowych przedstawicieli nauki i kultury z całej Europy. Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk była jedną z osobistości uczestniczących w konferencji na imienne zaproszenie Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W konferencji wzięli udział m.in. Bogdan Zdrojewski, Agnieszka Holland, Olafur Eliasson i Waldemar Dąbrowski.
Więcej...
Nowe odkrycie pracowników Wydziału Biologii
Wiadomość, opublikowana 25-07-2013
Naukowcy pracujący na Wydziale Biologii UAM dokonali odkrycia, które pozwoli na kontrolowanie procesu rozwoju roślin, a także umożliwi modulację ich odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne. Wyniki badań publikuje prestiżowy miesięcznik EMBO Reports.
Więcej...
Współpraca UAM podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Wydarzenie, trwa od 07-10-2013 do 08-10-2013
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Firma Abrys serdecznie zapraszają na kolejną edycję Kongresu ENVICON. Kongres będzie wyjątkową okazją do zdobycia wiedzy oraz dyskusji na najbardziej aktualne i przyszłościowe tematy związane z branżą ochrony środowiska. Polityka ekologiczna związana z bezpieczeństwem energetycznym kraju oraz kierunki zmian z nią powiązane zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli administracji samorządowej, jak i rządowej. Ze względu na okoliczności wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, ta ugruntowana od lat dziedzina, nabierze z pewnością innej jakości. Specjalne sesje zostaną poświęcone nowym wyzwaniom stojącym przed branżą gospodarki wodno-ściekowej. 
Więcej...
Projekt badawczy FRAME na UAM – Unia Europejska a prawa człowieka
Wiadomość, opublikowana 05-08-2013
Zespół naukowców z Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN przystępuje do realizacji projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego UE. Projekt dotyczy opracowania strategii UE w zakresie praw człowieka w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Więcej...
Polsko-Rosyjska Szkoła Letnia
Wiadomość, opublikowana 08-08-2013
W dniach od 1 do 12 lipca w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku oraz w Poznaniu odbyła się kolejna (VII) edycja polsko-rosyjskiej letniej szkoły prawno-humanistycznej. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy między trzema Uniwersytetami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Państwowym Uniwersytetem w Irkucku (IGU) oraz Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu (SPbGU). Więcej...
Brązowy medal w piłce nożnej plażowej dla AZS UAM Poznań
Wiadomość, opublikowana 16-08-2013
Zespół kobiet KU AZS UAM Poznań został brązowym medalistą Mistrzostw Polski seniorek w piłce nożnej plażowej organizowanych przez PZPN w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2013 r. w Ustce.
Więcej...
Działalność dla środowiska
Wiadomość, opublikowana 19-08-2013
Dwumiesięcznik Psychologia w szkole rozpoczyna kurs on-line oraz towarzyszący mu cykl artykułów skierowany do rodziców i nauczycieli sześciolatków, które w tym roku i następnym rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Pierwszy artykuł ukazał się w sierpniu, a kolejne artykuły ukażą się we wrześniu i listopadzie 2013 roku oraz w marcu i maju 2014 roku. 
Więcej...
44 Poznań Linguistic Meeting (PLM2013)
Wydarzenie, trwa od 29-08-2013 do 01-09-2013
W dniach od 29 sierpnia do 1 września odbędzie się 44 Poznań Linguistic Meeting (PLM2013), które stanowi kontynuację ugruntowanej już tradycji międzynarodowych konferencji językoznawczych organizowanych z ogromnym sukcesem od ponad 40 lat przez Wydział Anglistyki (dawniej Instytut Filologii Angielskiej) UAM w Poznaniu. Motyw przewodni tegorocznej konferencji to Complexity invariance in linguistics: evidence and challenges. Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bronisława Marciniaka. Więcej...
Delegacja z Chin w Collegium Polonicum
Wiadomość, opublikowana 19-08-2013
7 lipca 2013 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odwiedziła delegacja z International Studies University z Chongqing z Chin. Chińską uczelnię reprezentował Prezydent Uniwersytetu prof. Li Keyong, prof. dr Li Daxue – dziekan studiów niemieckich oraz pani Liu Haiting. Z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gości podejmował prof. Jacek Witkoś – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej wraz z prof. Sławomirem Piontkiem – dyrektorem Instytutu Filologii Germańskiej oraz dr Izabelą Sellmer.
Więcej...
Laureaci Nagród Prezesa Rady Ministrów
Wiadomość, opublikowana 22-08-2013
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o przyznanych Nagrodach Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania naukowego doktora habilitowanego oraz działalność naukową, naukowo-techniczną za rok 2012. Wśród laureatów nie zabrakło osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Tomasz Mika (WFPiK), dr Przemysław Nosal (WNS), dr Michał Roszak (WPiA), dr Filip Schmidt (WNS), dr Magdalena Śniedziewska (WFPiK) oraz dr hab. inż. Grażyna Demenko (WN).
Więcej...
Nasi Studenci znów w światowej czołówce Google Online Marketing Challenge
Wiadomość, opublikowana 28-08-2013
W tegorocznej edycji największego międzynarodowego konkursu marketingu internetowego Google Online Marketing Challenge (GOMC) zespół studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się w światowym Top 15 rankingu GOMC 2013 (CID zespołu 157-147-8228). W tym roku w konkursie wzięły udział 2453 zespoły studentów z całego świata. 
Więcej...
Urodziny Botanika 2013
Wydarzenie, trwa od 07-09-2013 do 08-09-2013
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza 7-8 września 2013 r. w godz. 9.00-17.00 na spotkanie edukacyjne z cyklu Urodziny Botanika. Więcej...
XLII Zjazd Fizyków Polskich
Wydarzenie, trwa od 08-09-2013 do 13-09-2013
W dniach 8-13 września 2013 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu odbędzie się XLII Zjazd Fizyków Polskich. XLII Zjazd Fizyków Polskich, któremu patronuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Prof. Barbara Kudrycka, organizowany jest przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego reprezentujący fizyków z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie Zjazdu odbędzie się Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Więcej...
Międzynarodowa Szkoła Letnia poświęcona technicznym aspektom dokumentacji zagrożonych języków
Wydarzenie, trwa od 01-09-2013 do 14-09-2013
W dniach 1-14 września 2013 r. w Collegium Europaeum Gnesnense odbywa się Międzynarodowa Szkoła Letnia poświęcona technicznym aspektom dokumentacji zagrożonych języków. Wykładowcami są wybitni specjaliści z europejskich, amerykańskich i australijskich ośrodków akademickich, uczestnicy przybyli zaś z piętnastu krajów Afryki, Ameryki, Australii, Azji i Europy.
Więcej...
Wykłady profesorów UAM w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 10-09-2013 , godz. 18:00

Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu wraz z Biblioteką Kórnicką PAN zapraszają do Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu na wykłady w ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa:

  • we wtorek 10 września, o godzinie 18.00 – „W hołdzie naszym Antenatom. Droga do Uniwersytetu w Poznaniu” prof. dr. hab. Grzegorza Łukomskiego,
  • w środę 11 września, o godzinie 18.00 – „Zaginiony zamek. O architekturze rezydencji królewskiej na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu” dr. Tomasza Ratajczaka,
  • w środę 18 września, o godzinie 18.00 – „Na grodzie Ostrów, przy którym dzisiaj jest Poznań” prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz.
Więcej...
Dr Iwona Mazur wybrana na członka zarządu European Society for Translation Studies
Wiadomość, opublikowana 06-09-2013
Z przyjemnością informujemy, że dr Iwona Mazur została wybrana na Członka Zarządu European Society of Translation Studies. EST zostało założone w Wiedniu w 1992 jako międzynarodowa sieć skupiona na badaniach nad przekładem oraz jako kompleksowe centrum zasobów badawczych. Obecnie EST skupia członków z 46 krajów. Więcej...
Trwa rekrutacja na studia Environment Protection - Ochrona Środowiska w języku angielskim. Studia bezpłatne nawet jako drugi kierunek!
Wiadomość, opublikowana 06-09-2013
Do 18 września br. trwa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia: Environment Protection - Ochrona Środowiska w języku angielskim, realizowane na Wydziale Biologii w ramach projektu UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. 
Więcej...
Trwa rekrutacja na studia II stopnia: Tłumaczenie specjalistyczne i zawodowe. Studia bezpłatne nawet jako drugi kierunek!
Wiadomość, opublikowana 06-09-2013
Do 13 września br. trwa rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia: Ttłumaczenie specjalistyczne i zawodowe, realizowane na Wydziale Neofilologii we współpracy z Wydziałem Anglistyki w ramach projektu UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. 
Więcej...
Profesor Jan Sajdak patronem szkół w Burzynie
Wiadomość, opublikowana 13-09-2013
7 września 2013 r. odbyła się w Burzynie (gm. Tuchów) pod Tarnowem potrójna uroczystość. Z okazji 160-lecia szkolnictwa zespół tamtejszych szkół, składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, otrzymał aż trzy dary: salę gimnastyczną, której budowę współfinansowała Unia Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013, sztandar oraz imię. Patronem został prof. Jan Sajdak: wybitny uczony, twórca katedr filologii klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim, rektor tej uczelni, który właśnie tam, w Burzynie, przyszedł na świat 26 lutego 1882 r. Więcej...
Instytut Językoznawstwa otwiera King Sejong Institute Poznań
Wiadomość, opublikowana 09-09-2013
Instytutowi Językoznawstwa przypadł zaszczyt, jako pierwszemu w Polsce, otworzyć King Sejong Institute Poznań. Więcej...
Wykład prof. Hanny Kóčki-Krenz w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-09-2013 , godz. 18:00
Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu wraz z Biblioteką Kórnicką PAN zapraszają na wykład prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz zatytułowany "Na grodzie Ostrów, przy którym dzisiaj jest Poznań", który odbędzie się w środę 18 września, o godzinie 18.00, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
Więcej...
Profesor Liliana Sikorska członkiem Komitetu Wykonawczego International Association of University Professors of English (IAUPE)
Wiadomość, opublikowana 13-09-2013
Z radością informujemy, że prof. Liliana Sikorska, członek ośmioosobowego Komitetu Międzynarodowego International Association of University Professors of English (IAUPE) została wybrana w dniu 20 lipca 2013 w Pekinie do czteroosobowego Komitetu Wykonawczego IAUPE. 
Więcej...
Dr Agnieszka Lijewska wybrana na audytora Eye Movement Researcher's Association (EMRA)
Wiadomość, opublikowana 13-09-2013
Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Lijewska z Wydziału Anglistyki została wybrana na audytora Eye Movement Researcher's Association (EMRA) przez Zgromadzenie Ogólne EMRA który odbyło się w Lund (Szwecja) w dniu 11 sierpnia 2013 roku. Celem EMRA jest wspieranie rozwoju i zastosowania badań nad ruchem gałek ocznych. Więcej informacji: http://wa.amu.edu.pl/wa/node/4531. Więcej...
Numer wrześniowy Życia Uniwersyteckiego
Wiadomość, opublikowana 25-09-2013
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Życia Uniwersyteckiego”.
  Więcej...
Dr hab. Anna Ewert ponownie wybrana członkiem Komitetu Wykonawczego EUROSLA
Wiadomość, opublikowana 13-09-2013
Dr hab. Anna Ewert z Wydziału Anglistyki została ponownie wybrana członkiem Komitetu Wykonawczego European Second Language Association na dorocznym Walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia, które odbyło się w Amsterdamie w dniu 30 sierpnia 2013. Więcej informacji: http://wa.amu.edu.pl/wa/node/4517. Więcej...
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa na UAM
Wiadomość, opublikowana 16-09-2013
W dniach 5-7 września 2013 r. Wydział Prawa i Administracji UAM miał zaszczyt być gospodarzem corocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa.
Więcej...
AMUR awansuje - "The Ranking Web of World Repositories"
Wiadomość, opublikowana 18-09-2013
Z dumą informujemy, że według raportu światowego rankingu repozytoriów - "The Ranking Web of World Repositories" (edycja lipiec 2013) repozytorium AMUR znalazło się na 182 miejscu wśród 1650 indeksowanych repozytoriów z całego świata. Od ostatniego rankingu awansowało aż o 92 pozycje. Wśród polskich repozytoriów AMUR znajduje się na 1 miejscu. Więcej...
Kursy języka francuskiego
Wiadomość, opublikowana 20-09-2013
Centrum Językowe UAM zaprasza na kursy języka francuskiego w roku akademickim 2013/2014.
Nowość: bezpłatne kursy dla doktorantów UAM oraz pracowników administracyjnych i technicznych UAM Więcej...
Retransmisja Roku Akademickiego 2013/2014
Wydarzenie, rozpoczyna się 02-10-2013 , godz. 12:40
Zespół Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM zaprasza na retransmisję Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 na antenie telewizji WTK, 2 października br. o godz. 12.40. Więcej...
Prof. Mirosław Pawlak przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
Wiadomość, opublikowana 27-09-2013
Profesor Mirosław Pawlak, Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej WPA w Kaliszu został wybrany na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego podczas dorocznej konferencji tego stowarzyszenia, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 9-11 września 2013 r. Więcej...
Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczno-społeczna i działalność Solidarności Walczącej
Wydarzenie, trwa od 03-10-2013 do 03-10-2013
Dyskusja panelowa o programie i działalności Organizacji Solidarność Walcząca zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu i Instytut Filozofii UAM z okazji 30-lecia powstania Oddziału SW w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się 3 X 2013 r. w sali 117-118 DS „Jowita" przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu. Więcej...
Retransmisja Inaguracji Roku Akademickiego 2013/2014
Wiadomość, opublikowana 02-10-2013
Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM zaprasza do obejrzenia retransmisji Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014. Więcej...
Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku - wykład inauguracyjny w roku akademickim 2013/14 wtorek, 08.10.2013, godz. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-10-2013 , godz. 18:00
W październiku 2013 roku Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek, jako współorganizatorzy, rozpoczynają drugi rok cyklu pod nazwą UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady odbywać się będą w drugi wtorek każdego miesiąca. Wykład inauguracyjny pt. "O fizyce widzenia tego, co widzialne i co niewidzialne" wygłosi prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki z Wydziału Fizyki UAM – wtorek 08.10.2013, g. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek. Więcej...
Ocena działalności naukowej jednostek naukowych
Wiadomość, opublikowana 01-10-2013
30 września 2013 r. na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat dotyczący kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych (kategoryzacji). Pragnę z zadowoleniem zakomunikować, że na piętnaście Wydziałów UAM podlegających parametryzacji aż trzynaście znalazło się w kategorii A (86,7%). Dla porównania w poprzedniej parametryzacji w 2010 roku na czternaście Wydziałów dziewięć otrzymało kategorię A (64,3%). 
Więcej...
UAM po raz czwarty w Top 5 Europy - Google ogłosił ostateczną klasyfikację finalistów GOMC 2013
Wiadomość, opublikowana 03-10-2013
Informowaliśmy już o tym, że w ogólnym globalnym rankingu międzynarodowego konkursu marketingu internetowego Google Online Marketing Challenge 2013 zespół prowadzony przez dr. Wojciecha Czarta z Wydziału Fizyki UAM znalazł się w Top 15 najlepszych zespołów świata. Kilka dni temu Google ogłosił ostateczną klasyfikację finalistów GOMC 2013, w której nasz zespół został dodatkowo uhonorowany prestiżowym tytułem „Regional AdWords Finalist” (CID zespołu 157-147-8228), który otrzymało pięć najlepszych zespołów z Europy.
Więcej...
„Polacy w Petersburgu” na UAM
Wydarzenie, trwa od 07-10-2013 do 20-10-2013
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić na otwarcie wystawy „Polacy w Petersburgu”. Wystawa na 12 planszach prezentuje obecność Polaków w mieście nad Newą, od końca XVIII stulecia po współczesność. Więcej...
Wykład - "An Overheated World: The Anthropology of Global Crisis"
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-10-2013 , godz. 11:30
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Polski Instytut Antropologii zapraszają na wykład "An Overheated World: The Anthropology of Global Crisis", który wygłosi prof. Thomas Hylland Eriksen (University of Oslo), w dniu 9 października br. o godz. 11.30 w Sali Senatu, Collegium Minus. Więcej...
Europejski Dzień Języków w Collegium Polonicum
Wiadomość, opublikowana 04-10-2013
26 września 2013 Collegium Polonicum UAM uczciło Europejski Dzień Języków. Tego dnia odbyło się 17 warsztatów zorganizowanych przez Lektorat Języków Obcych CP, w których wzięło udział ponad 250-u uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  ze Słubic i z Frankfurtu nad Odrą. Więcej...
Otwarcie nowej siedziby Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego PPNT Fundacji UAM
Wiadomość, opublikowana 04-10-2013
Oficjalne otwarcie nowej siedziby Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego miało miejsce w czwartek 3 października 2013 r. w budynku „E” Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM przy ul. Rubież 46. Uroczystemu otwarciu towarzyszyły przemowy i przecięcie wstęgi przez prof. Bronisława Marciniaka – Rektora UAM, prof. Bogdana Marcińca – Prezesa Fundacji UAM, Dyrektora PPNT oraz prof. Tomasza Goslara – Kierownika Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić laboratorium i posłuchać o datowaniu metodą 14C.
Więcej...
Wystawa: 'W obronie Imperium. Novae – rzymska twierdza legionowa'
Wydarzenie, trwa od 09-10-2013 do 07-11-2013
Instytut Kultury Europejskiej UAM oraz Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „W obronie Imperium. Novae – rzymska twierdza legionowa” 9.10.2013 r. godz. 11:30 w instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. 
Więcej...
Rozstrzygnięcie konkursu "Grasz o staż"
Wiadomość, opublikowana 03-10-2013
W 18. edycji konkursu "Grasz o staż", współorganizowanego przez firmę PwC oraz "Gazetę Wyborczą", wzięło udział 112 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14 spośród nich otrzymało tytuł laureata: Marta Bartkowiak, Jędrzej Bylka, Agnieszka Dudka, Mikolaj Dulęba, Michał Dariusz Friedrich, Katarzyna Galant, Gabriela Jelonek, Aleksandra Kowalska, Magdalena Łytka, Magdalena Przygońska, Jakub Skitek, Joanna Skorupska, Joanna Skowron oraz Mirela Zielińska. Serdecznie gratulujemy!
Więcej...
Salon Maturzystów 2013
Wiadomość, opublikowana 04-10-2013
Aż 10 miast odwiedzili Pracownicy Działu Promocji i Marketingu UAM oraz członkowie Parlamentu Samorządu Studentów UAM w ramach Salonu Maturzystów Perspektyw 2013. Więcej...