Wybitni studenci UAM laureatami "Diamentowego Grantu"
Wiadomość, opublikowana 10-06-2013
Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką w 2011 roku. Adresowany jest do wszystkich wybitnie uzdolnionych studentów wszystkich kierunków studiów w całej Polsce. Środki pozyskane w ramach konkursu zapewniają młodym badaczom wsparcie finansowe oraz umożliwiają  wcześniejsze przygotowywanie rozprawy doktorskiej i rozpoczęcie samodzielnej pracy badawczej. W tegorocznej edycji siedmioro studentów UAM zostało laureatami „Diamentowego Grantu”: Aleksandra Marta Binicewicz z Wydziału Nauk Społecznych, Jakub Ciążela z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Marcin Krzysztof Dziuba, Weronika Erdmann i Katarzyna Winnicka z Wydziału Biologii, Agata Agnieszka Konczal z Wydziału Historycznego oraz Mateusz Piotr Sobolewski z Wydziału Prawa i Administracji.

Młodzi badacze zostali uhonorowani „Diamentowym Grantem” za następujące projekty badawcze:

  • Aleksandra Marta Binicewicz „Kultura hybrydy. Współczesność pogranicza polsko-niemieckiego”,
  • Jakub Ciążela „Cyrkulacja miedzi i innych pierwiastków chalkofilnych w płaszczu sub-Moho i w skorupie oceanicznej”,
  • Marcin Krzysztof Dziuba „Znaczenie rozmiarów ciała w konkurencji o zasoby na tle zmian klimatycznych”,
  • Weronika Erdmann „Badanie odporności drobnych bezkręgowców anabiotycznych (na przykładzie niesporczaków) na brak pola geomagnetycznego, a możliwości przetrwania ziemskich organizmów poza naszą planetą”,
  • Agata Agnieszka Konczal „Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej”,
  • Mateusz Piotr Sobolewski „Prawo konsumenckie a ustrój gospodarczy państwa”,
  • Katarzyna Winnicka „Konstrukcja biblioteki cDNA i wstępna analiza sekwencyjnych znaczników ekspresji (EST) u torfowca Sphagnum denticulatum poddanego stresowi suszy”.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/diamentowy-grant/ i www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130513/20130515_DG_2013_lista_laureatow.pdf.

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.