Polsko-Rosyjska Szkoła Letnia
Wiadomość, opublikowana 08-08-2013
W dniach od 1 do 12 lipca w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku oraz w Poznaniu odbyła się kolejna (VII) edycja polsko-rosyjskiej letniej szkoły prawno-humanistycznej. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy między trzema Uniwersytetami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Państwowym Uniwersytetem w Irkucku (IGU) oraz Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu (SPbGU).

Udział w tegorocznej szkole wzięło 16 pracowników nauki oraz 31 studentów z trzech wymienionych uniwersytetów, a także z Północno-Zachodniej Akademii Służby Państwowej w Pskowie. Każdy ze studentów zaprezentował referat na wybrany przez siebie temat, wpisujący się w zakres tematyczny szkoły, a wygłoszone referaty stanowiły asumpt do żywej dyskusji odbywającej się po każdym panelu tematycznym. Temat przewodni w tym roku brzmiał: Prawo własności – czy rzeczywiście takie święte? Językami szkoły były – jak zawsze - język rosyjski i język angielski.

Poza studentami, prelegentami szkoły byli także pracownicy nauki, w tym wybitni znawcy prawa polskiego i prawa rosyjskiego. Honorowymi uczestnikiem szkoły, biorącym w niej corocznie udział, byli: wybitny antropolog kultury, były Dziekan Wydziału Antropologii Kultury na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu, pisarz i publicysta profesor Ludwik Stomma oraz członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, członek rady dyrektorów OAO Gazprom profesor Walery Musin.

Szkoła podzielona została na dwie części: część naukową (odbywającą się w Obrzycku) oraz część integracyjno-poznawczą. Ostatnim etapem naukowej części szkoły było wręczenie certyfikatów wszystkim jej uczestnikom przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM prof. Jacka Witkosia. W kolejnych dniach uczestnicy mieli okazję m.in. zwiedzić Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu, odwiedzić C.E. w Gnieźnie, a także wziąć udział w wycieczce Szlakiem Piastowskim oraz zwiedzić trzy wielkopolskie pałace (Kórnik, Koszuty, Rogalin). Ostatnim punktem była uroczysta, pożegnalna kolacja w Ogrodzie Botanicznym UAM.

Szczególnym akcentem szkoły była wizyta na Cytadeli i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy rosyjskich i polskich poległych przy wyzwalaniu Poznania w 1945 r. W tej uroczystości wziął udział Konsul Generalny FR w Poznaniu Władimir Tkaczew.

Obecnie przygotowywana jest zbiorcza publikacja, która będzie obejmować wszystkie referaty wygłoszone podczas naukowej części szkoły, a także strona internetowa całego przedsięwzięcia, na której będzie można zapoznać się z historią szkoły, prześledzić jej dotychczasowy przebieg, jak również znaleźć wskazówki dotyczące możliwości wzięcia w niej udziału.

W skład Komitetu Organizacyjnego, odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie szkoły, weszli ze strony UAM: pełnomocnik Rektora UAM ds. współpracy z uniwersytetami Federacji Rosyjskiej prof. dr hab. Leopold Moskwa, dr Jacek Wiewiórowski oraz mgr Aleksandra Rytelewska.

Informację wprowadził/a: USI Prawo

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.