Badania naukowe na Wydziale Chemii

W ramach działalności statutowej oraz badań własnych na Wydziale Chemii UAM prowadzone są badania naukowe we wszystkich głównych dziedzinach chemii eksperymentalnej i teoretycznej. Do dziedzin chemii, w których wyniki uzyskane na Wydziale są znaczące w kraju i na arenie międzynarodowej należą:
 • Chemia i kataliza metaloorganiczna, w tym synteza nowych chemikaliów i materiałów o specjalnych zastosowaniach z wykorzystaniem związków krzemoorganicznych.
 • Chemia supramolekularna, w szczególności zaś chemia i fizykochemia syntetycznych receptorów molekularnych.
 • Biokrystalografia oraz rentgenograficzne badania struktury faz skondensowanych.
 • Synteza chiralnych związków organicznych i zastosowania stereoselektywnych reakcji organicznych w procesach makrocyklizacji.
 • Synteza i badania związków fluoroorganicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, rolnictwie i otrzymywaniu nowych materiałów.
 • Synteza, charakterystyka, modyfikacja oraz badania właściwości katalitycznych zeolitów i innych materiałów porowatych.
 • Chemia i fotochemia bioorganiczna, w tym badania mechanizmów indukowanych światłem procesów chemicznych z wykorzystaniem ultraszybkiej spektroskopii laserowej.
 • Chemia analityczna ze szczególnym uwzględnieniem chemicznych metod analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska.
 • Chemia koordynacyjna i badania spektroskopowe lantanowców.
 • Chemia teoretyczna.
 • Dydaktyka chemii.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.