Relacje z otoczeniem

UAM ma znaczący wpływ na rozwój wielu dziedzin życia w Poznaniu, w Wielkopolsce i kraju, odgrywa znaczącą rolę w procesie cywilizacyjnych przeobrażeń współczesnego świata.

Oddziaływanie Uniwersytetu na zewnątrz przejawia się między innymi w licznych inicjatywach, których adresatami są mieszkańcy miasta i regionu. UAM corocznie organizuje Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, który jest ofertą edukacyjną uczelni poznańskich dla potencjalnych studentów oraz szansą zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki i zobaczenia jej związku z praktyką życia codziennego. Uniwersytet organizuje także Targi Pracy i Edukacji. Z dala od miasta znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, zabytkowe pałace i Domy Pracy Twórczej, których wartość historyczna oraz dawna świetność trwają poprzez swoisty mecenat Uniwersytetu nad dobrami kultury.

Jedną ze szczególnych pereł uczelni stanowi piękna, ceniona w Europie za wyjątkową akustykę - Aula Uniwersytecka, chętnie odwiedzana przez melomanów z całego kraju.  Każdego roku w naszych murach odbywa się wiele imprez artystycznych oraz kilkadziesiąt konferencji o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Uniwersytet zajmuje na terenie Poznania ponad 40 różnej wielkości obiektów,  o łącznej powierzchni ponad 330 tys. m². W centrum miasta znajduje się siedziba władz rektorskich – Collegium Minus, większość z budynków dydaktycznych Uczelni oraz Biblioteka Uniwersytecka. W ostatnich latach tempa nabrała budowa nowego kampusu uniwersyteckiego na Morasku, w skład którego obecnie wchodzą budynki dydaktyczne 5 wydziałów oraz pływalnia uniwersytecka. Mieszkańców miasta zachęcamy do spędzania wolnego czasu w malowniczych przestrzeniach Ogrodu Botanicznego rozciągającego się na powierzchni 22 ha. Do dyspozycji poznaniaków i Wielkopolan są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, obejmujące ponad 1,5 mln woluminów książek oraz pół miliona woluminów czasopism.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty również na współpracę z przedsiębiorcami, udostępniając im swój dorobek naukowy i usługi doradcze oraz wspierając w pozyskiwaniu kadry spośród absolwentów uczelni. Platformą kontaktową UAM z gospodarką jest Rada Gospodarcza powołana przy Rektorze UAM. Dla koordynacji współpracy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji badań oraz wspierania przedsibioroczości akademickiej powołane zostało Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Działaniami w zakresie rekrutacji kadry dla przedsiębiorców zajmuje się Biuro Karier.

UAM we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz 6 publicznymi uczelniami wyższymi miasta Poznania realizuje projekt Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, którego celem jest wzmocnienie powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Nasza Uczelnia przygotowała bazę ofert skierowaną do przedsiębiorstw i obejmującą propozycje usług analitycznych (pomiarowych), badawczych oraz wyniki badań gotowych do zastosowania w gospodarce. Projekt "Wielkopolska Platforma Innowacyjna" jest finansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych. Uczelnia także ściśle współpracuje z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.