Zadania Sekcji Promocji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 397/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 sierpnia 2012 roku, do zadań Działu Promocji i Marketingu należy:
 1. wykonywanie decyzji podejmowanych przez Rektora, właściwego Prorektora i prac zleconych przez Biuro Rektora;
 2. wdrażanie i realizacja założeń strategii promocji UAM oraz budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym;
 3. inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, naukową, kulturalną i sportową Uniwersytetu wśród kandydatów na studia I i II stopnia oraz studiów doktoranckich i podyplomowych;
 4. wdrożenie i zarządzanie Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu;
 5. organizację przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, współplanowanie i realizacja prac nad przygotowaniem cyklicznych wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, otwartych dla społeczności Uniwersytetu, miasta Poznania i województwa wielkopolskiego;
 6. wsparcie promocyjne organizacji uniwersyteckich, fundacji i inicjatyw studenckich w ramach centralnych i wydziałowych imprez naukowych oraz edukacyjnych organizowanych przez Uniwersytet na rzecz aktywowania potencjału twórczego i organizacyjnego studentów wszystkich kierunków;
 7. współpraca i budowanie pozytywnych relacji z jednostkami administracji rządowej
 8. i samorządowej, innymi uczelniami wyższymi w kraju i za granicą oraz z organizacjami wspierającymi promocję uczelni wyższych;
 9. budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem biznesowym, zachęcając do współpracy w ramach projektów non-profit realizowanych przez UAM;
 10. planowanie i prezentacja oferty Uniwersytetu na targach edukacyjnych w Polsce i za granicą;
 11. projektowanie, przygotowywanie i zamawianie spójnych materiałów promocyjnych, medialnych kampanii reklamowych w prasie, Internecie, radiu i telewizji,  na nośnikach outdoor, a także na platformach mobilnych;
 12. inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań promocyjno-wizerunkowych na rzecz UAM również przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych;
 13. opiniowanie ofert dotyczących promocji w sieci Internet oraz rozwiązań IT, wsparcie merytoryczne i kreatywne dla twórców stron internetowych jednostek oraz opiniowanie projektów stron internetowych jednostek;
 14. tworzenie i opracowanie baz danych (kontaktów, danych, zdjęć) na podstawie prowadzonych działań z możliwością udostępniania ich jednostkom współpracującym;
 15. nadzór nad realizacją zawartych umów na sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych we współpracy z Działem Zaopatrzenia;
 16. współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami, zakup powierzchni pod przygotowane reklamy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów;
 17. prowadzenie monitoringu rynku usług edukacyjnych.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.