Scenariusz promocji

 1. Wprowadzenie doktorów, którzy zajmują wyznaczone miejsca w Małej Auli.
 2. Wprowadzenie promotorów, którzy zajmują wyznaczone miejsca.
 3. Wprowadzenie dziekana i rektora (lub prorektora).
 4. Otwarcie uroczystości przez Dziekana.
 5. Poinformowanie zebranych kto będzie składał przysięgę
  (tj. podanie imion inazwisk doktorantów).
 6. Odczytanie przez Dziekana roty ślubowania (po łacinie).
 7. Wszyscy doktoranci wypowiadają słowa przysięgi doktorskiej (po łacinie).
 8. Spondemus ac pollicemur.

 9. Dziekan wyczytuje (kolejno) nazwisko promotora i doktoranta oraz temat pracy doktorskiej prosząc promotora o wręczenie dyplomu. Wręczeniu dyplomu towarzyszy rektor.
 10. Promotor (lub w zastępstwie dziekan) i doktorant podchodzą do mikrofonu. Promotor (lub w zastępstwie dziekan) czyta po łacinie odpowiedni tekst roty ślubowania (tekst w załączeniu) i wręcza doktorantowi dyplom.
 11. Wystąpienie prorektora ds. studiów doktoranckich.
 12. Dziekan informuje o zakończeniu uroczystości i prosi o wspólne odśpiewanie GAUDEAMUS.
 13. Wyjście Rektora, dziekana, promotorów i doktorantów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.