Rota - wersja dla mężczyzny

(PROMOTOR)

(tekst dla mężczyzny)

Érgo égo, promótor legítime constitútus, Te dóminum
Ergo ego, decanus pro promotore legitime consituto, Te dominam
(jeśli promuje dziekan w zastępstwie promotora)

..............................................................................
(imię w acc. i nazwisko doktoranta)

oriúndum .....................................................................
(miejsce urodzenia)

ex decréto órdinis mei ......................................................
(dziedziny i dyscypliny po łacinie w gen.)

Doctórem créo, creátum renúntio omníaque doctóris iúra ac privilégia in Te cónfero, in eiúsque réi fídem hoc diplóma Universitátis sigíllo insignítum Tíbi in mánus trádo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Przeto ja, promotor prawnie ustanowiony, Ciebie
...................................

urodzonego w ....................................

na podstawie uchwały Rady mego Wydziału mianuję

doktorem nauk.........................

w zakresie .................

i nominację tę ogłaszam oraz przyznaję Ci wszelkie prawa i przywileje związane z tytułem doktora. Na potwierdzenie tego wręczam Ci ten oto dyplom opatrzony pieczęcią Uniwersytetu.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.