Ślubowanie po polsku

(DZIEKAN) (tekst dla kobiet i mężczyzn)

Szanowne Doktorantki i Doktoranci!

Po chlubnym zdaniu egzaminów, które prawnie ustanowiono w celu zbadania wiedzy tych, którzy pragną osiągnąć stopień doktora i związane z nim zaszczyty, przybyliście do nas, ażeby w czasie tej uroczystej promocji otrzymać z naszych rąk upragniony tytuł doktorski.

Lecz najpierw należy złożyć ślubowanie, że będziecie przyjmować taką postawę, jakiej wymaga od was otrzymana godność i jakiej my od was oczekujemy.

Złożycie więc ślubowanie,

po pierwsze, że Uniwersytet, w którym zdobyliście ten bardzo wysoki stopień w swych dyscyplinach, zachowacie zawsze we wdzięcznej pamięci i w miarę swych możliwości będziecie wspierać jego sprawy i interesy;

po drugie, że godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem;

po trzecie, że badania naukowe w swoich dyscyplinach ochoczo i gorliwie będziecie uprawiać i rozwijać nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego.

Czy zgodnie ze swym przekonaniem złożycie takie ślubowanie i przyrzeczenie?

(DOKTORANCI)

Ślubujemy i przyrzekamy.

(DZIEKAN)

Wobec tego nic już nie stoi na przeszkodzie, aby nadać wam zaszczyty, które pragniecie otrzymać.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.