Zadania

DWZ prowadzi działalność w zakresie następujących obszarów:

 1. Umowy międzynarodowe:
  Przygotowywanie umów międzyuczelnianych z ośrodkami zagranicznymi, w tym:
  • kompletowanie materiałów informacyjnych do planów współpracy i umów z ośrodkami zagranicznymi,
  • prowadzenie spraw związanych z bezpośrednią współpracą z naukowymi ośrodkami zagranicznymi, z którymi zostały podpisane umowy,
  • archiwizacja umów.

 2. Oferty stypendialne i naukowe:
  1. informowanie społeczności akademickiej UAM o nowych ofertach, inicjatywach i propozycjach nadsyłanych do UAM z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zagranicy oraz fundacji naukowych (m.in. Batorego, Fulbrighta, Humboldta, DAAD),
  2. pośredniczenie w otrzymaniu stypendium.

 3. Programy Wspólnoty Europejskiej*:
  1. bieżąca obsługa informacyjna,
  2. koordynacja w zakresie programów badawczych i dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. SOCRATRES / ERASMUS, CEEPUS, JEAN MONNET, LEONARDO DA VINCI).
  * inne programy, w tym 5 i 6 Program Ramowy, koordynuje Biuro Programów Międzynarodowych UAM.

 4. Wyjazdy zagraniczne:
  Kompleksowa obsługa służbowych wyjazdów pracowników UAM za granicę.

 5. Przyjazdy gości zagranicznych:
  1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi UAM w przygotowaniu wizyt gości z zagranicznych ośrodków naukowych,
  2. prowadzenie obsługi związanej z przyjmowaniem do UAM obcokrajowców, w szczególności:
   • stażystów,
   • studentów,
   • pracowników kontraktowych,
   • doktorantów,
  3. przygotowywanie programu pobytu dla gości oficjalnych.

 6. Inne zadania:
  1. prowadzenie bieżącej informacji dla wszystkich jednostek UAM o możliwościach nawiązania współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi,
  2. prowadzenie korespondencji władz UAM z ośrodkami zagranicznymi w zakresie współpracy z zagranicą,
  3. doraźna pomoc językowa przy załatwieniu przez cudzoziemców formalności w innych komórkach UAM.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.