Collegium Polonicum w Słubicach

Collegium Polonicum jest nową formą współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki. Odpowiedzialność za tę placówkę naukową biorą na siebie wspólnie Rzeczpospolita Polska i Kraj Związkowy Brandenburgia. Collegium Polonicum jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Inne uniwersytety europejskie mają możliwość uczestniczenia w realizacji programów badawczych i dydaktycznych Collegium Polonicum (CP).

 Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W kontekście rozrastającej się Europy CP pragnie stać się miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu. Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to, że placówka oferuje kierunki studiów pod patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą UEV względnie polskich uniwersytetów. Collegium Polonicum rozwija także ożywioną działalność badawczą i informacyjną, popularno-naukową i kulturalną.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
Pl 69-100 Słubice
tel.: 95 7592 400
fax: 95 7592 455

e-mail: colpol@euv-frankfurt-o.de
Wiecej informacji o Collegium Polonicum znajdziesz na stronie domowej:
http://www.cp.edu.pl/ lub
http://www.cp.euv-frankfurt-o.de

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.