Badania naukowe

Badania naukowe to obok kształcenia najważniejsza sfera uniwersyteckiej aktywności. Stanowią one o potencjale dydaktycznym uczelni, prowadzone są na 14 wydziałach, w pracowniach, zakładach, katedrach i instytutach oraz w interdyscyplinarnych centrach uniwersyteckich.

Badania Naukowe UAM. Research AMU

Badania naukowe przynoszą wiele znakomitych osiągnięć i stanowią podstawę do rozwoju naukowego kadry akademickiej. Każdego roku ok. 20 osób uzyskuje tytuły profesorskie, ok. 40 - stopień naukowy doktora habilitowanego a około 200 osób - stopień naukowy doktora.

Aktywność badawcza decyduje o pozycji, jaką Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zajmuje wśród uczelni krajowych i zagranicznych. W UAM obserwowany jest stały wzrost jakości publikacji, uwidoczniony w publikowaniu artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i książek w prestiżowych wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych. Wysoka aktywność naukowa pracowników Uczelni uwidacznia się także w organizacji konferencji i sesji naukowych na terenie UAM oraz w coraz bardziej ożywionej współpracy zagranicznej, w tym w uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach naukowych. Pracownicy UAM aktywnie aplikują o granty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy międzyuczelniane granty dofinansowane przez Miasto Poznań (poprzez Dział Nauki i Programów Krajowych) oraz granty Unii Europejskiej (poprzez Dział Programów Europejskich). Wielu pracowników naukowych otrzymuje za swą działalność naukowo-badawczą prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Uczelnia otwiera przed uczonymi perspektywy uczestnictwa w nauce światowej nie tylko poprzez międzynarodową wymianę pracowników czy wspieranie projektów międzynarodowej współpracy badawczej (Dział Współpracy z Zagranicą), ale również przez tworzenie oryginalnych instytucji, które temu celowi służą: Collegium Polonicum w Słubicach i Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją (kliknij tytuł aby zobaczyć):
Badania Naukowe UAM. Research AMU, Wydawnictwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 (pdf  14 MB)
 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.