Przetarg pisemny nieograniczony 2 pokojowego lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Karwowskiego
Wiadomość, opublikowana 11-03-2014
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 2 pokojowego lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy ul. Karwowskiego 6 m. 2 o pow. 56,73 m2, wraz z udziałem w gruncie.

Oferty należy składać w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu – pokój nr 308 – do dnia 27 marca 2014 r., do godz. 12:00.

Cena wywoławcza: 155.000 zł brutto (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy zł).

Wysokość wadium: 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset zł).

Przed przystąpieniem do przetargu należy się zapoznać z jego warunkami oraz opisem przedmiotu sprzedaży, które można otrzymać w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, pokój nr 308, tel. 61-829-43-11, w godz. 8:00-15:00.

Warunki oraz opis przedmiotu przetargu dostępne są w załącznikach.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.