Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Poznaniu przy: ul. Kolejowej 40/9
Wiadomość, opublikowana 30-05-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Poznaniu przy: ul. Kolejowej 40/9, o powierzchni 106,67 m2 + piwnica o powierzchni 4,84 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych.

cena wywoławcza: 370.000,00 zł brutto
(słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych  00/100 zł).

wysokość wadium: 37.000,00 zł brutto
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100 zł).

Oferty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Uniwersytetu przy
ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, Samodzielna Sekcja ds. Nieruchomości – pokój nr 308
(III piętro) – do dnia 15 czerwca 2018 r., do godz. 11.00.

Przed przystąpieniem do przetargu należy się zapoznać z jego warunkami oraz opisem przedmiotu sprzedaży, które są dostępne w załącznikach. W/w dokumenty można również otrzymać w siedzibie Uniwersytetu, w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, w pokoju nr 308 (III piętro), tel.: (61) 829-44-53, w godz. 8.00-15.00 (pon. – pt.).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.