Wydział Historyczny

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d
61-614 Poznań
tel. 61 829 1351
fax
61 829 6475

Prodziekani ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tel. 61 829 1359, 1360
Kierownik Dziekanatu tel. 61 829 1351

Dziekanat

studia stacjonarne tel. 61 829 1353, 1354, 1356, 1355, 1357
studia niestacjonarne tel. 61 829 1354
Sprawy stypendialne tel. 61 829 1361