Badania naukowe na Wydziale Fizyki

Lista realizowanych tematów badawczych obejmuje zarówno te, którym Wydział zawdzięcza swoją dotychczasową, silną pozycję naukową jak i te rozwijające się badzo dynamicznie i przez to bardzo obiecujące dla Wydziału.
  1. Badanie zjawisk fizycznych w układach o rozmiarach rzędu nanometrów z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w nanoelektronice.
  2. Optyka kwantowa i teoria informac; aspekty poznawcze oraz perspektywy aplikacyjne.
  3. Badanie właściwości nanocząsteczek (biologicznych - białka, fragmenty DNA, wirusy i sztucznych - micele, polimery i kuliste koloidy) w zawiesinach o różnych stężeniach.
  4. Fizyka układów makromolekularnych, w tym polimerów.
  5. Poszukiwanie nowych materiałów ferroicznych i możliwości ich zastosowań.
  6. Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego oraz układów magnetycznych.
  7. Ultraszybka spektroskopia optyczna w fotofizyce i fotochemii.
  8. Badania natury fizycznej planetoid zbliżających się do Ziemi za pomocą 10-metrowego Teleskopu SALT.
  9. Tworzenie nowych testów audiometrii mowy dla języka polskiego w ramach unifikacji metod diagnostycznych słuchu w Unii Europejskiej.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.