Skład Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kadencja 2016-2020)


Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Prorektorzy
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych
Dziekan Wydziału Anglistyki – Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Dziekan Wydziału Biologii – Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Dziekan Wydziału Chemii – Prof. dr hab. Henryk Koroniak
Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej – Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Dziekan Wydziału Fizyki – Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Dziekan Wydziału Historycznego – Prof. dr hab. Kazimierz Ilski
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki – Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych – Prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
Dziekan Wydziału Neofilologii – Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu – Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – Prof. dr hab. Roman Budzinowski
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych – Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Dziekan Wydziału Teologicznego – Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej – Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Przedstawiciele nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy  profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
Wydział Anglistyki – Prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski
Wydział Biologii – Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Wydział Chemii – Prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
Wydział Fizyki – Prof. dr hab. Michał Banaszak
Wydział Historyczny – Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Wydział Matematyki i Informatyki – Prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – Prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak
Wydział Nauk Społecznych – Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Wydział Neofilologii – Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu – Prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak
Wydział Prawa i Administracji – Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Wydział Studiów Edukacyjnych – Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Wydział Teologiczny – Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
Szkoła Językowa UAM – Mgr Karolina Freitag
Wydział Matematyki i Informatyki – Dr Michał Goliński
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – Dr Robert Jagodziński
Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu – Dr Michał Marciniak
Wydział Nauk Społecznych – Dr Paweł Mazur
Wydział Anglistyki – Dr Tomasz Skirecki
Wydział Neofilologii – Dr Augustyn Surdyk
Wydział Nauk Społecznych – Dr Mariusz Szynkiewicz
Wydział Matematyki i Informatyki – Dr Rafał Witkowski
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Dr Stanisław Zyborowicz
 
Przedstawiciele Parlamentu Samorządu Studentów UAM
Wojciech Kuciński – Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UAM
Karolina Burnagiel
Justyna Heryng
Patrycja Krawczyk
Aleksandra Laskowska
Joanna Maruszczak
Natalia Mąka
Mateusz Nowak
Michał Przychodzki
Maciej Rewucki
Łukasz Rozwora
Rafał Świergiel

Przedstawiciel doktorantów
Mgr Mikołaj Krużyński
 
Przedstawiciele pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi
Mgr Beata Ciesielska
Lic. Janusz Lachowicz
Dr Marek Sobczak

Osoby biorące udział z głosem doradczym
Kanclerz – dr Marcin Wysocki
Kwestor – Mgr Agnieszka Palacz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej – Dr Małgorzata Dąbrowicz
Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność – Mgr Krystyna Andrzejewska
Przewodniczący ZZNAUAM – Mgr Thomas Anessi
Prezes ZNP ZOZ w UAM – Dr Wojciech Kamiński

Protokolant
Dr Jan Andrzejewski
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.