Rektor

Rektor

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

telefon: 61 829 43 92, 61 829 43 08
e-mail: andrzej.lesicki@amu.edu.pl
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Gabinet Rektora

Dyżury: środy, czwartki i piątki godz. 12:00-14:00

po wcześniejszym umówieniu spotkania

pod numerem telefonu 61 829 43 08

 

Kompetencje i zadania

 • Kierowanie działalnością uczelni
 • Reprezentowanie UAM na zewnątrz
 • Zwoływanie posiedzeń Senatu UAM i przewodniczenie jego obradom
 • Kształtowanie zasad polityki kadrowej
 • Kształtowanie zasad współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych
 • Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego oraz powołania osób pełniących funkcje
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego Uczelni
 • Działalność finansowa i gospodarcza UAM oraz nadzór nad administracją Uczelni
 • Kontrola wewnętrzna UAM
 • Działalność rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich
 • Obrona cywilna
 • Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie UAM

 

Wywiad z JM Rektorem  

Zobacz wywiad

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.