Kierownik Biura Rektora

mgr inż. Małgorzata Nowaczyk

telefon: 61 829 4392; fax: 61 829 4444
e-mail: m.nowacz@amu.edu.pl

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy w sekretariatach Rektora i Prorektorów, kierowanie i usprawnianie pracy podległych pracowników w celu należytego i terminowego wykonywania zadań Sekretariatów
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni
  • Realizacja bezpośrednio udzielonych przez Rektora uprawnień w zakresie prowadzenia korespondencji i kontaktów ze wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi uczelni
  • Kierownictwo i współudział w organizacji uroczystości odbywających się na Uczelni
  • Uwierzytelnianie odpisów dokumentów i poświadczanie własnoręczności podpisów
  • Organizacja narad, spotkań i konferencji zwoływanych przez Rektora
  • Prowadzenie ewidencji Medali za Zasługi dla UAM i Medali dla najlepszych absolwentów 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.