Wyzwania rozwoju lokalnego i regionalnego – konferencja Baltic University Programme
Wiadomość, opublikowana 12-09-2018

Baltic University Programme to sieć blisko 230 uniwersytetów oraz innych instytucji nauki z krajów w regionie Morza Bałtyckiego. Współpraca koncentruje się wokół kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem programu jest wspieranie kluczowej roli uniwersytetów w demokratycznym, pokojowym i zrównoważonym rozwoju. Od jutra do14 września, na UAM oraz WSB odbędzie się konferencja BUP, zatytułowana: „Current Challenges of Local and Regional Development”. Inauguracja konferencji odbyła się 12 września, o godz. 9:30, w Auli Lubrańskiego Collegium Minus. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 34 uczelni z 11 Państw regionu Morza Bałtyckiego.

- Uniwersytet Bałtycki już po raz trzeci wybrał Poznań na miejsce swojej konferencji. W tym roku tematem przewodnim spotkania będą współczesne wyzwania w rozwoju lokalnym i regionalnym - mówi dr Tomasz Brańka z Uniwersytety im. Adama Mickiewicza, jeden z organizatorów konferencji.
Naukowcy będą dyskutować nad dynamicznymi przemianami współczesnego świata, które stawiają wiele wyzwań nie tylko przed państwami i ich rządami, ale także przed regionami i miastami. Należy mieć na uwadze, że we współczesnych stosunkach międzynarodowych zaobserwować można proces pluralizacji uczestnictwa, a w konsekwencji – utratę monopolu państwa na kształtowanie systemu międzynarodowego. Wielokrotnie podnoszono, zarówno w literaturze naukowej, jak i publicystyce, kwestie odnoszące się właśnie do zmiany statusu państw, rosnącej roli miast i metropolii, a także dominacji międzynarodowych korporacji i nieformalnych porozumień. Obecnie, oprócz klasycznego, horyzontalnego podziału władzy, zaobserwować można dynamicznie rozwijający się podział wertykalny: pomiędzy władzami centralnymi a regionalnymi i lokalnymi. W efekcie władze na szczeblach lokalnym i regionalnym stoją przed szeregiem wyzwań. Otwartym pytaniem pozostaje czy wyzwania te będą miały charakter szans, czy może raczej zagrożeń?
- W programie konferencji znalazły się tematy związane z planowaniem przestrzennym, transportem miejskim, zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, wykorzystywania i przetwarzania informacji, a także kwestie bezpieczeństwa w miastach, czy dostępu do zasobów - mówi dr hab. Arnold Bernaciak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, jeden z organizatorów konferencji.
Wciąż aktualne są dyskusja i refleksja nad skutecznością działań samorządów lokalnych i regionalnych, ich zdolnościami do przewidywania przyszłości, umiejętnością identyfikacji i wykorzystywania endogenicznych potencjałów, wreszcie nad ich zdolnością do konkurencji i współpracy.


Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.