Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Celem programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych. Program zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach:

 

  • ochrona środowiska;
  • zmiany klimatyczne, w tym badania polarne;
  • zdrowie;
  • nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju;
  • równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Łączny budżet programu wynosi 43 329 412 Euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym będzie przeznaczone 38 713 827 Euro, w tym 3 529 412 Euro na badania naukowe w obszarze równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto, kwota w wyrskości 2 352 941 Euro zostanie przeznaczona na fundusz małych grantów.
Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz dodatkowo innowacyjność rozwiązania - dla projektów o charakterze aplikacyjnym. Program będzie jednocześnie ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Mechanizmem intensyfikującym współpracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie z doświadczenia oraz infrastruktury badawczej partnera.

 

Więcej informacji i aktualności na temat Programu:

 http://www.ncbir.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/aktualnosci/

 

 

(podane informacje pochodzą ze strony http://www.ncbir.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.