II Konferencja Edukacja w XXI WIEKU. „BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE – WIELORAKIE PERSPEKTYWY”
Wydarzenie, rozpoczyna się 04-04-2019

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym zapraszają do udziału w II Konferencji Edukacja XXI Wieku „BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE – WIELORAKIE PERSPEKTYWY”, która odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ulicy Ogrodowej 14.

Problematyka konferencji:

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
1. Nauczane i uczenie się w cyfrowej erze. Neurodydaktyka.
2. Media społecznościowe a życie społeczne.
3. Cyberprzestrzeń jako środowisko społeczne.

ZAGROŻENIA I WYZWANIA SPOŁECZNE w XXI WIEKU
1. Wychowanie i kształcenie. Wizja człowieka przyszłości.
2. Bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży.
3. Tolerancja i integracja w szkole wielokulturowej.

EKONOMICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
1. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo lokalne.
2. Zagrożenia naturalne w świadomości społecznej.
3. Bezpieczne bankowanie.

PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
1. Prawne aspekty: bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza nią.
2. Cywilizacja medialna a RODO.

KSZTAŁCENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
1. Bezpieczeństwo w systemie wartości uniwersalnych.
2. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków.
3. Wykształcenie dla sukcesu? Antycypowanie dróg rozwoju.
4. Life-long learning szansą na zrównoważony rozwój.

CEL KONFERENCJI:

  • wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa społecznego w Polsce
  • podkreślenie roli i znaczenia dyskursu na różnych etapach kształcenia

ADRESACI KONFERENCJI:
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk: szkolnictwa, biznesu, pracowników instytucji państwowych i samorządowych a także nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, dla których ważne są kwestie bezpieczeństwa globalnego, jak również lokalnego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  • udział w konferencji jest bezpłatny
  • uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w Konferencji
  • Koszty podróży uczestników pokrywają jednostki delegujące.
  • Za zgłoszone referaty autorzy nie otrzymają honorarium.
  • Temat wystąpienia powinien być zgłoszony organizatorom najpóźniej do 20 marca 2019r.
  • Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów i dyskusji problemowej. Czas wystąpień: referat - do 10 minut, komunikat - do 5 minut, wypowiedź w dyskusji - do 3 minut.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w załączniku.


Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.