Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze - konferencja naukowa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wiadomość, opublikowana 20-02-2019

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze", która odbędzie się w dniach 15–16 kwietnia 2019 r.

Intencją organizatorów tegorocznej edycji Konferencji jest kontynuacja cyklicznego corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym. Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi wymiar poświęcony będzie działaniom podejmowanym w tym zakresie przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, zaś trzeci wymiar stanowić będzie prezentację działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora. Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie wykluczeniu społecznemu, jako jednemu z bardziej istotnych wyzwań dla współczesnej polityki. Jest to zjawisko wieloaspektowe i dotyczy niemożności uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym czy kulturowym w efekcie np. braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji czy ograniczenia praw społecznych. Negatywne konsekwencje wykluczenia dotyczą zaś nie tylko jakości życia jednostek ale również całego społeczeństwa. Dlatego też rozważania powinny być prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zamiarem Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza zjawisk w takich obszarach, jak m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, starość, bezdomność, mniejszości czy migranci oraz uchodźcy. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, a także wskazać potencjalne przyszłe zagrożenia i pożądane kierunki zmian w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Proponowane obszary tematyczne:
1. Ubóstwo
2. Bezrobocie
3. Niepełnosprawność
4. Osoby starsze
5. Bezdomność
6. Mniejszości
7. Migranci i uchodźcy
8. Wykluczenie cyfrowe
9. Wykluczenie edukacyjne
10. Nowe obszary zagrożenia wykluczeniem

Kontakt: dr Magdalena Kacperska, tel. 504 024 123, e-mail: magdalena.kacperska@amu.edu.pl
polspolxxiw@amu.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w załączniku.

Ważne terminy:
Zgłoszenie udziału w konferencji do 15 marca 2019 r. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym do
zaproszenia formularzu.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (150 zł doktoranci i studenci) i obejmuje 2 x obiad, przerwy
kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, należy ją wnieść do 31 marca 2019 r. na podany
w formularzu zgłoszeniowym nr konta
BZWBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz koniecznie z dopiskiem
Cel subkonta /K00000746/


Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.