XLII Zjazd Fizyków Polskich
Wydarzenie, trwa od 08-09-2013 do 13-09-2013
W dniach 8-13 września 2013 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu odbędzie się XLII Zjazd Fizyków Polskich. XLII Zjazd Fizyków Polskich, któremu patronuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Prof. Barbara Kudrycka, organizowany jest przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego reprezentujący fizyków z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie Zjazdu odbędzie się Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zjazd Fizyków Polskich jest cyklicznym wydarzeniem gromadzącym polskich naukowców z liczących się ośrodków naukowych oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również wybitnych uczonych z zagranicy. Gościem specjalnym XLII Zjazdu będzie prof. Klaus von Klitzing - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1985 roku. Będziemy mogli również cieszyć się obecnością laureatów prestiżowych nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego.

Program zjazdu obejmuje dwadzieścia wykładów i referatów plenarnych, w tym wykłady specjalistyczne dotyczące najnowszych osiągnięć fizyki, wykłady popularnonaukowe oraz specjalnie dedykowane Janowi Czochralskiemu, którego rok właśnie obchodzimy. Spośród zgłoszonych wystąpień koordynatorzy wyłonili sto osiem komunikatów do prezentacji podczas dwunastu sesji specjalistycznych oraz pięćdziesiąt dwa plakaty. Ponadto w programie przewidziano interesujące pokazy fizyczne.

Uczestników zjazdu zapraszamy do wnikliwych i twórczych dyskusji nad prezentowanymi wynikami, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania współpracy. Prosimy o życzliwe przyjęcie organizowanej po raz pierwszy Sesji Młodych oraz udzielenie wsparcia szczególnie tym kolegom, którzy stoją u progu kariery naukowej i referują wyniki swoich prac badawczych. W celu promocji dokonań naukowców (do 30 roku życia) zorganizowana będzie specjalna sesja specjalistyczna, a ZG PTF ufunduje 10 stypendiów dla młodych członków Towarzystwa uczestniczących w Zjeździe Fizyków w Poznaniu.

Zapraszamy do lektury streszczeń wykładów i referatów plenarnych oraz komunikatów sesyjnych, a także plakatowych zgłoszonych na XLII Zjazd Fizyków Polskich, jak również do dyskusji nad obecną sytuacją oraz perspektywami rozwoju nauk fizycznych w Polsce i na świecie. Zjazd ma również w założeniach zbliżenie środowisk związanych z nauką i nauczaniem fizyki.

W trakcie zjazdu odbędą się wystawy książek, sprzętu oraz aparatury badawczej. Jako organizatorom zależy nam również na promocji w środowisku fizyków polskich miasta Poznania i Wielkopolski jako regionu otwartego na myśl naukowo-techniczną oraz innowacyjne technologie.

Organizatorzy, dziękując Państwu za uczestnictwo w XLII Zjeździe Fizyków Polskich w Poznaniu, a Komitetowi Naukowemu i koordynatorom za współpracę, życzą satysfakcji i radości z okazji naszego spotkania!

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Informację wprowadził/a: Marek Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.