Wymiana doświadczeń metodyki nauczania w zakresie edukacji nauczycieli języka angielskiego dla Zakładu Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Wiadomość, opublikowana 03-04-2013
Wykładowcy z Zakładu Filologii Angielskiej (ZFA) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięli udział w dwutygodniowym programie wymiany doświadczeń w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci – Konkurs 2012 – Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) – Akcja Mobilność.

W maju 2012 ZFA został jednym z finalistów konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego i otrzymał grant w wysokości 36 480 euro. Realizacja projektu odbyła się w okresie od 4 do 15 lutego 2013 w formie warsztatów i praktycznej obserwacji zajęć (tzw. job shadowing) w Wielkiej Brytanii w szkole językowej Meridian w Plymouth (szkoła prowadzona przez Tellus Group), na Uniwersytecie w Plymouth i w wybranych szkołach średnich w tym samym mieście.
Głównym celem projektu była poprawa jakości i innowacyjności kształcenia nauczycieli języka angielskiego w ZFA w Kaliszu poprzez nabycie nowych kwalifikacji i wymianę doświadczeń metodycznych przez grupę 14 pracowników dydaktycznych ZFA. W ramach warsztatów wykładowcy zapoznali się z najnowszymi metodami nauczania podsystemów języka angielskiego i sprawności językowych  (gramatyka, fonetyka, pisanie, mówienie) oraz przedmiotów zawodowych (dydaktyka, historia, literatura, lingwistyka) na poziomie uczelni wyższej. Przedmiotem warsztatów były nowoczesne, zorientowane na komunikację i rozwój autonomii studenta metody nauczania, zastosowanie innowacyjnych narzędzi technologicznych w nauczaniu języka obcego i przedmiotów zawodowych (e-learning, blended learning, narzędzia multimedialne), techniki wymuszające efektywną komunikację w języku angielskim oraz metody pomiaru wiedzy studenta.
Głównym partnerem w projekcie i jego współorganizatorem była firma Tellus Group, która prowadzi m.in. dwie szkoły języka angielskiego, z których ta usytuowana w Plymouth nosi nazwę Meridian. Większość warsztatów i obserwacji zajęć miała miejsce na Uniwersytecie w Plymouth. Plymouth University to największa uczelnia w południowo-zachodniej Anglii, i dziewiąta z największych w całej Wielkiej Brytanii. Inne szkoły w Plymouth, w których odbywały się spotkania i job shadowing to Tor Bridge High, Stoke Damerel Community College i Marine Academy.


Informację wprowadził/a: Magdalena Kowalska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.