Wykład prof. Hanny Kóčki-Krenz w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-09-2013 , godz. 18:00
Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu wraz z Biblioteką Kórnicką PAN zapraszają na wykład prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz zatytułowany "Na grodzie Ostrów, przy którym dzisiaj jest Poznań", który odbędzie się w środę 18 września, o godzinie 18.00, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Przedmiotem wykładu będą początki Poznania, a zwłaszcza jego pozycja w państwie pierwszych Piastów, którą można rekonstruować w oparciu o materiały archeologiczne. Źródła pisane odnoszące się do wczesnośredniowiecznego Poznania są skąpe i nie przynoszą informacji o jego wielkości i zabudowie. Dopiero badania wykopaliskowe prowadzone przez
Instytut Prahistorii UAM pokazały potęgę militarną tego grodu i charakter jego zabudowy, która uzmysławia jego znaczenia, zwłaszcza w czasach panowania Mieszka I.

Specjalizacja i zainteresowania naukowe prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. Z tego zakresu wieloletnie badania terenowe (1985-1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło Poznania, zaś od 1999 r. - badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (odkrycie rezydencji pierwszych Piastów z 2 połowy X w.).
[źródło: www.archeo.amu.edu.pl]

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.