Wykład otwarty profesora Andrzeja Zolla na Wydziale Prawa i Administracji UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-03-2013 , godz. 15:00
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na wykład otwarty wybitnego prawnika prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Wykład zatytułowany „Z warsztatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” odbędzie się 8 marca 2013 r. o godzinie 15:00 w AULI Collegium Iuridicum Novum.

Prof. Andrzej Zoll jest wybitnym prawnikiem, profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem licznych publikacji naukowych, byłym sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego oraz byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Prof. Andrzej Zoll ukończył w 1959 r. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie, natomiast w 1964 r. - Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę naukową prof. Zoll rozpoczął uzyskując w 1968 r. stopień doktora nauk prawnych, zaś kontynuował uzyskując w 1973 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1988 r. otrzymując tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1991 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego, obecnie zaś pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prof. Andrzej Zoll w latach 1989-1997 był sędzią, a w latach 1993-1997 prezesem Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000-2006 pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zaś w latach 1990-1993 był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, która opracowała projekt kodeksu karnego z 1997 roku, zaś od 2009 r. jest Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Prof. Andrzej Zoll opublikował około 150 prac naukowych, głównie z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Do najważniejszych publikacji profesora należą: Zasady odpowiedzialności karnej (1998 r.), Odpowiedzialność lekarza za niepowodzenie w leczeniu (1988 r.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (1982) oraz Kodeks karny. Komentarz, którego profesor jest redaktorem i współautorem.

Prof. Andrzej Zoll został odznaczony polskimi oraz zagranicznymi orderami i odznaczeniami w tym: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Republiki Federalnej Niemiec oraz Orderem Zasługi z Gwiazdą na Wstędze Republiki Austrii. Jest także doktorem honoris causa uniwersytetów w Moguncji i Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu. Został wyróżniony nagrodą A. v. Humboldta za osiągnięcia w rozwoju prawa karnego i demokracji oraz nagrodą Totus za szerzenie kultury chrześcijańskiej w zakresie prawa.


Informację wprowadził/a: USI Prawo

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.