Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej i Wydział Matematyki i Informatyki wśród laureatów konkursu MNiSW
Wiadomość, opublikowana 23-11-2012
Wśród laureatów konkursu, w ramach którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdzieliło 62 miliony złotych pomiędzy wydziały i uczelnie, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów znalazły się dwa wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Matematyki i Informatyki. 

Zwycięskie wydziały będą mogły przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

Na Wydziale Matematyki i Informatyki nagrodzono kierunek studiów informatyka (studia I stopnia). W uzasadnieniu ministerstwa napisano: „Na Wydziale dużą wagę przywiązuje się do współpracy z lokalnymi i globalnymi firmami informatycznymi. Efektem tego są liczne praktyki zawodowe odbywane zarówno w sposób tradycyjny w lokalnych firmach informatycznych, jak i zdalnie w ramach IBM Academic Initiative z wykorzystaniem Multipurpose Cloud Center (mc2). Wydział prowadzi również współpracę merytoryczną z największymi firmami informatycznymi, takimi jak Microsoft, IBM, Comarch, ICG wdrożenia SAP, IMPAQ, itd.”

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej kierunkiem nagrodzonym jest filologia polska (studia I stopnia).

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.