Wspólna Deklaracja CPU, HRK oraz KRASP
Wiadomość, opublikowana 08-05-2013
Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego dokumentu „Inwestycja w badania naukowe oraz szkolnictwo wyższe jest inwestycją w innowacyjny potencjał Europy” podpisanego przez przewodniczących: Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU), Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Wspólna Deklaracja
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU), Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

W przyjętej w 2000 roku Strategii Lizbońskiej ustanowiono trójkąt wiedzy „Badania-Edukacja-Innowacje" jako fundament wzrostu i rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy. Te cele rozwojowe były stale potwierdzane przez kolejne rządy każdego kraju europejskiego, a także Komisję Europejską.

Główne kraje wschodzące zaangażowały się aktywnie w realizację tych celów, inwestując konsekwentnie przez wiele lat w instytucje i programy szkolnictwa wyższego oraz badania naukowe. To zaangażowanie przyniosło już teraz widoczne rezultaty w zakresie wyników badań naukowych, podnoszenia poziomu kwalifikacji mieszkańców oraz zwiększenia dynamiki gospodarek tych krajów. To dowodzi, że inwestycje w szkolnictwo wyższe i badania są obecnie podstawą rozwoju społecznego i dobrobytu gospodarczego.

Ostatnie systematyczne i nieuwzgledniajace specyfiki wydatków restrykcje budżetowe będące odpowiedzią na kryzys gospodarczy w wielu państwach prowadzą do spadku produktywności badań naukowych, potencjału innowacyjnego oraz możliwości zatrudnienia, co nieuchronnie skutkuje napięciami społecznymi, szczególnie w młodym pokoleniu, którego przyszłość wygląda niepokojąco.

Podczas gdy budżety państw są przedmiotem dyskusji, a budżet Unii Europejskiej musi zostać przyjęty na okres 2014-2020, trzy konferencje rektorów wzywają rządy swoich krajów oraz Unię do nadania najwyższego priorytetu inwestycjom w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego i badania naukowe oraz w innowacje. Nakłady przeznaczone na te cele – od których zależy przyszłość Europy – muszą sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją europejskie społeczeństwa oraz gospodarki. Będący obecnie przedmiotem negocjacji budżet programu „Horyzont 2020" powinien przekroczyć próg 71 mld euro. Ponadto budżety krajowe nie powinny uwzględniać inwestycji w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego, badań i innowacji w obliczaniu limitu deficytu budżetowego ustalonego na poziomie 3% PKB.

prof. Jean-Loup SALZMANN, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (Conference des Presidents d'Universite)

prof. Horst HIPPLER, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (Hochschulrektorenkonferenz)

prof. Wiesław BANYŚ, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich


 

 

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.