Uroczystość odsłonięcia rzeźby-ławki Profesora Józefa Kostrzewskiego
Wiadomość, opublikowana 22-10-2012
16 października 2012 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie rzeźby-ławki prof. Józefa Kostrzewskiego – jednego z czterech Profesorów-Założycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To już druga „rzeźba-ławka”, której współfundatorami są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odsłonięcie pierwszej ławki, dedykowanej prof. Heliodorowi Święcickiemu – pierwszemu Rektorowi Uczelni, miało miejsce w maju 2010 r. przed budynkiem Rektoratu UAM. Na lokalizację ławki prof. Kostrzewskiego wybrano park przy Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Dawny zamek cesarski był bowiem pierwszą siedzibą nowopowstałej w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej, a prof. Kostrzewski, najmłodszy z założycieli uczelni, wziął na siebie trud przeprowadzenia wielu działań organizacyjnych związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń zamku na potrzeby uczelni. Rzeźba odlana jest całkowicie z brązu i ma formę ławki z siedzącą postacią prof. Kostrzewskiego naturalnej wielkości.

Przypomnijmy, że idea uhonorowania Profesorów-Założycieli Uczelni powstała w związku z trwającą Jubileuszową Dekadą UAM, której uwieńczeniem będą obchody 100-lecia Uniwersytetu w 2019 roku.

Uroczystego odsłonięcia rzeźby prof. Kostrzewskiego dokonał JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Prezes Fundacji UAM prof. dr hab. Bogdan Marciniec. W uroczystości udział wzięły władze uczelni, władze fundacji, władze miasta, zaproszeni goście i społeczność akademicka naszej uczelni. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło rodziny Profesora Józefa Kostrzewskiego i jego studentów.


FUNDATORZY:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REALIZACJA: Fundacja UAM

Autor rzeźby: Grzegorz Godawa – artysta rzeźbiarz
Odlew rzeźby: Zakład Odlewów Artystycznych w Brązie „BRĄZART S.C. Juliusz i Barbara Kwiecińscy” z Pleszewa
Koordynator Projektu Posadowienia Rzeźb Założycieli Uczelni: Małgorzata Nowak – Fundacja UAM

Informacja przygotowana przez: Małgorzata Nowak – Fundacja UAM  

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.