Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku - wykład inauguracyjny w roku akademickim 2013/14 wtorek, 08.10.2013, godz. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-10-2013 , godz. 18:00
W październiku 2013 roku Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek, jako współorganizatorzy, rozpoczynają drugi rok cyklu pod nazwą UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady odbywać się będą w drugi wtorek każdego miesiąca. Wykład inauguracyjny pt. "O fizyce widzenia tego, co widzialne i co niewidzialne" wygłosi prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki z Wydziału Fizyki UAM – wtorek 08.10.2013, g. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek.

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU nawiązują do przedwojennych wykładów otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który w okresie międzywojennym miał swoją siedzibę m. in. w zamku, gdzie jedno z pomieszczeń przeznaczone było właśnie dla organizatorów wykładów. Zarówno UAM, jak i CK Zamek mają w swojej ofercie różne wykłady, jednak ten cykl jest odmienny od już istniejących. W tym roku akademickim 2013/2014 zastanawiać się będziemy nad tym, czy można zobaczyć i pokazać niewidzialne, a zatem dlaczego i co widzimy, czy można zobaczyć np. cząsteczkę, prawo, przeszłość? No, a jeśli tak, to po co?

Wykład inauguracyjny pt. "O fizyce widzenia tego co widzialne i co niewidzialne" wygłosi  prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki z Wydziału Fizyki UAM – wtorek 08.10.2013, g. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek. 
Człowiek poznaje otaczający świat poprzez zmysły, wśród których rolę dominującą posiada zmysł wzroku. Narządy zdolne do tworzenia obrazów rzeczywistości najwyższy stopień rozwoju osiągnęły u stawonogów, mięczaków i kręgowców. Pomimo szczegółowych różnic to budowa oka determinuje wartości graniczne procesu widzenia, a więc to co jest jeszcze widzialne (obiekty małe położone blisko i obiekty duże, ale odległe). Rozwój optyki oraz wynalezienie mikroskopu i lunety przyczyniło się do istotnego spotęgowania możliwości ludzkiego wzroku w poznawaniu świata. Dziś poznawanie świata poprzez tworzenie obrazów rzeczywistości obejmuje już nie tylko metody optyczne. Nowe metody mikroskopowe wykorzystując nie tylko światło, ale także elektrony (mikroskopia elektronowa) czy siły oddziaływań międzyatomowych (mikroskop sił atomowych), pozwalają „zobaczyć” pojedyncze cząsteczki, a nawet pojedyncze atomy! Wielkie teleskopy wykorzystując fale radiowe pozwalają zajrzeć w najdalsze zakątki Wszechświata. Wielką przydatność mają zaawansowane metody obrazowania w medycynie. Pozwalają bowiem bezinwazyjnie „zajrzeć” do wnętrza ludzkiego organizmu. Rentgenografia, tomografia, ultrasonografia czy wreszcie obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego wyznaczyły zupełnie nowe horyzonty widzenia tego co zwykle niewidzialne, poznawania poprzez tworzenie obrazów.
Współczesna fizyka potęgując w sposób niezwykły możliwości narządu wzroku uczyniła z widzenia jedno z najważniejszych narzędzi poznawczych.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki – fizyk, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM. Na tymże uniwersytecie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Elektroniki Kwantowej Wydziału Fizyki UAM, jest kierownikiem  Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii. Pełnił funkcję prodziekana (2002-2005) i dziekana Wydziału Fizyki UAM (2005-2012), przewodniczył też Ogólnopolskiemu Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki (2005–2012). Od roku 2008 jest przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. Jest też członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie obecnie kieruje Zespołem ds. kształcenia oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, w którym kieruje Komisją dydaktyczną. Jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Główne zainteresowania naukowe prof. Ryszarda Naskręckiego dotyczą ultraszybkiej spektroskopii optycznej oraz fizyki procesu widzenia. W latach 1994–1999 odbył trzy długoterminowe staże naukowe w Centrum Badań Nuklearnych w Saclay i w Uniwersytecie w Lille. Był stypendystą rządu francuskiego oraz Commisariat á l`Énergie Atomique. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych, dydaktycznych i metodycznych, jest autorem lub współautorem ponad 100 wystąpień konferencyjnych. Wypromował 80 magistrów i 3 doktorów. W 2010 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk fizycznych.

Więcej o idei UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW NA ZAMKU:
http://amu.edu.pl/content/uniwersyteckie-wykady-na-zamku-wykad-inauguracyjny-w-roku-akademickim-201314-wtorek,-08.10.2013,-godz.-1800,-sala-balkonowa-ck-zamek
http://fundacja.ppnt.poznan.pl/index.php/dzialalnosc-statutowa/dzialania-pr/item/29-uniwersyteckie-wyklady-na-zamku29-uniwersyteckie-wyklady-na-zamku

ORGANIZATORZY CYKLU:
UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek

Patronat Honorowy: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – Prorektor UAM
Koordynator ds. Programowo-Organizacyjnych: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński z UAM, mgr Janusz Pazder z CK Zamek
Koordynator ds. Promocji: mgr Małgorzata Nowak z Fundacji UAM

 

informację przygotowała: Małgorzata Nowak – PR Fundacja UAM


Informację wprowadził/a: Małgorzata Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.