Projekt badawczy FRAME na UAM – Unia Europejska a prawa człowieka
Wiadomość, opublikowana 05-08-2013
Zespół naukowców z Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN przystępuje do realizacji projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego UE. Projekt dotyczy opracowania strategii UE w zakresie praw człowieka w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Projekt badawczy „Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME)" realizowany będzie w latach 2013-2017 przez konsorcjum 13 europejskich i 6 pozaeuropejskich jednostek naukowych pod przewodnictwem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz  European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (Wenecja).

W projekcie zaangażowanych jest ponad 100 naukowców i ekspertów z dziedzin praw człowieka i polityki międzynarodowej. Celem projektu jest sformułowanie strategii Unii Europejskiego w zakresie ochrony praw człowieka w wymiarze zarówno wewnętrznym (instytucji unijnych i państw członkowskich) jak i zewnętrznym (postawy UE wobec innych organizacji międzynarodowych, państw i podmiotów aktywnych w dziedzinie ochrony  praw człowieka).

Projekt FRAME przewiduje interdyscyplinarne badania prowadzone w czterech głównych obszarach (Factors, Actors, Policies, Tools) podzielonych na 15 grup roboczych.

W ramach konsorcjum działać będzie grupa robocza pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Kędzi z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zespół, w którego skład wchodzić będą także specjaliści z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, zajmować będzie się analizą relacji pomiędzy UE a ONZ i regionalnymi organizacjami międzynarodowymi (m.in. Radą Europy, Unią Afrykańską, Ligą Arabską i innymi) w zakresie ochrony praw człowieka. Zadaniem grupy roboczej jest ustalenie zarówno obecnego kształtu tych relacji, jak i wypracowanie rekomendacji i rozwiązań pozwalających na uskutecznienie działań UE. W ramach tych prac poznański zespół współpracować będzie ze specjalistami zarówno z krajów UE, jak i z innych regionów (Chin, Indii, RPA, Egiptu, USA i Peru).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na jego stronie internetowej www.fp7-frame.eu. Projekt finansowany jest z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7/2007-2013) przy udziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach porozumienia grantowego FRAME (projekt nr 320000).

Informację wprowadził/a: USI Prawo

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.