Profesor Zofia Szweykowska-Kulińska w prestiżowym gremium
Wiadomość, opublikowana 29-01-2013
Prof. zw. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska została powołana, jako przedstawicielka Polski, w skład niezwykle prestiżowego gremium, jakim jest ciało doradcze (Scientific Advisory Body – SAB) międzynarodowego konsorcjum zawiązanego w celu realizacji projektu ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences (ERA-CAPS), finansowanego z 7 Programu Ramowego.

Polska przystąpiła do konsorcjum poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Celem projektu jest:

 • stworzenie wspólnej wizji i strategii dla rozwoju badań z obszaru plant sciences w Europie,
 • ułatwienie dostępu do informacji na temat prac badawczych,
 • ułatwienie wymiany informacji i zarządzania nimi na poziomie międzynarodowym,
 • ułatwienie kontaktów pomiędzy badaczami, instytucjami finansującymi oraz innymi międzynarodowymi inicjatywami,
 • budowanie wspólnej, jednolitej polityki międzynarodowej w zakresie plant sciences',
 • przeprowadzenie dwóch konkursów na międzynarodowe projekty badawcze, finansowanie i
 • monitoring wyłonionych w konkursach projektów.

Konsorcjum powołało naukowe ciało doradcze (SAB – Scientific Advisory Body), którego zadaniem będzie wspieranie zarządu konsorcjum przy wytyczaniu tematyki konkursów o dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych, jak również ewaluacja i ocena postępów w finansowanych w ramach ERA-CAPS projektach.

SAB składa się z grona 12 uczonych nominowanych przez państwa członkowskie ERA-CAPS oraz obserwatorów, badaczy wybranych ze społeczności naukowej biologii molekularnej roślin całego świata:

 1. Gerco ANGENENT – Plant Research international, The Netherlands
 2. Hélène BARBIER-BRYGOO – Centre National de la Recherche Scientifique, France
 3. Eva BENKOVA – Ghent University, Belgium
 4. Atle BONES – Norwegian University of Science and Technology, Norway
 5. Tony CONNER – AgResearch Ltd., New Zealand
 6. Claire GRIERSON – University of Bristol, UK
 7. Wilhelm GRUISSEM – ETH Zürich, Switzerland
 8. Klaus K. NIELSEN – DLF-TRIFOLIUM A/S, Denmark
 9. Haim RABINOWITCH – The Hebrew University of Jerusalem, Israel
 10. Mariana SOTTOMAYOR – University of Porto, Portugal
 11. Jens STOUGAARD – Aarhus University, Denmark
 12. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Adam Mickiewicz University, Poland

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.