Profesor Michał Karoński z UAM Przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-12-2010
Narodowe Centrum Nauki zostało powołane w ramach reformy nauki, która weszła w życie 1 października 2010 roku celem podwyższenia jakości prac naukowych i zadbania o młodych naukowców, którzy ze względu na brak dostępu do środków finansowych, borykają się z problemami w uzyskaniu samodzielności badawczej. Jednym z kluczowych organów Narodowego Centrum Nauki jest Rada Centrum.

15 grudnia 2010 r. podczas specjalnej uroczystości  w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego akty nominacyjne wszystkim Członkom Rady wręczyła minister Barbara Kudrycka. Uroczystość ta była jednocześnie spotkaniem inaugurującym działalność Rady NCN, podczas którego w drodze głosowania wybrano jej Przewodniczącego – prof. Michała Karońskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rada Narodowego Centrum Nauki powołana przez minister nauki i szkolnictwa wyższego składa się z 24 członków wskazanych przez Zespół Identyfikujący spośród 500 kandydatur zgłoszonych przez jednostki naukowe i środowisko naukowe. Oto jej skład:

 1. prof. dr hab. Jacek Błażewicz, nauki ścisłe i inżynierskie,
 2. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, nauki ścisłe i inżynierskie,
 3. prof. dr hab. Bożena Czerny, nauki ścisłe i inżynierskie,
 4. prof. dr hab. Andrzej Duda, nauki ścisłe i inżynierskie,
 5. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 6. prof. dr hab. Jakub Gołąb, nauki o życiu,
 7. prof. dr hab. Janusz Janeczek, nauki o życiu,
 8. prof. dr hab. Janina Jóźwiak, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 9. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, nauki o życiu,
 10. prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak, nauki ścisłe i inżynierskie,
 11. prof. dr hab. Michał Karoński, nauki ścisłe i inżynierskie,
 12. prof. dr hab. Mirosław Kofta, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 13. prof. dr hab. Henryk Kozłowski, nauki ścisłe i inżynierskie,
 14. prof. dr hab. Leszek Leszczyński, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 15. prof. dr Teresa Malecka, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 16. prof. dr hab. Tomasz Motyl, nauki o życiu,
 17. prof. dr hab. Krzysztof Nowak, nauki o życiu,
 18. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 19. prof. dr hab. Ryszard Nycz, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 20. prof. dr hab. Jerzy Pałka, nauki o życiu,
 21. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 22. prof. dr hab. Adam Torbicki, nauki o życiu,
 23. prof. dr hab. Wojciech Tygielski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 24. prof. dr hab. Marek Żukowski, nauki ścisłe i inżynierskie.

Jak czytamy na stronie MNiSW, do najistotniejszych zadań nowo powołanej Rady NCN należy:

 • określanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;
 • określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;
 • ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin;
 • określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;
 • ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;
 • wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Źródło: www.nauka.gov.pl

Informację wprowadził/a: Paweł Wojciechowski

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.