Prof. Mirosław Pawlak przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
Wiadomość, opublikowana 27-09-2013
Profesor Mirosław Pawlak, Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej WPA w Kaliszu został wybrany na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego podczas dorocznej konferencji tego stowarzyszenia, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 9-11 września 2013 r.

Pan Profesor Mirosław Pawlak jest członkiem-założycielem Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes – FIPLV, światowej federacji skupiającej organizacje nauczycieli języków obcych (nowożytnych). Federacja została uznana przez UNESCO za ważną organizację pozarządową, o czym świadczy przyznany jej status typu B.

Towarzystwo jest organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką języków nowożytnych. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

W realizacji tych celów Towarzystwo może współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej. PTN realizuje swoje cele poprzez m.in. wykłady i dyskusje o charakterze naukowo-badawczym, popularyzacyjnym, sesje naukowe, zjazdy i seminaria, publikacje wydawnictw, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, szczególnie tych dotyczących zakresu odpowiadającego celom Towarzystwa.

Informację wprowadził/a: Magdalena Kowalska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.