Piła przyznała „Stypendium Staszicowskie" dr. Pawłowi M. Owsiannemu z okazji 500-lecia miasta
Wiadomość, opublikowana 05-03-2013

„Doceniając dotychczasowe osiągnięcia i widoczne perspektywy”, Rada Fundacji 500-lecia Miasta Piły, w dniu 4. marca ogłosiła dr. Pawła M. Owsiannego – Laureatem 1 Edycji „Stypendium Staszicowskiego”. Doktor Owsianny jest zastępcą dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile i adiunktem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych naszego Uniwersytetu.

Stypendium, przyznane w imieniu miasta i ufundowane ze składek mieszkańców Piły z okazji rocznicy 500-lecia nadania praw miejskich, wręczył Przewodniczący Rady Fundacji senator RP Mieczysław Augustyn. W laudacji, wygłoszonej przez Prezes Zarządu Fundacji – Urszulę Nowak Rożnowską, podkreślono: „Rada Fundacji 500-lecia Miasta Piły, stawiając sobie za szczytny cel promowanie postaw społecznych i gospodarczych łączących się z zaangażowaniem i pasją w działania na rzecz Piły i jej mieszkańców, zgodnie z myślą patrona Miasta Piły Stanisława Staszica „Jak swego kraju objętość powiększać i jego owoce polepszać”, przyznaje „Stypendium Staszicowskie” Panu dr. Pawłowi Michałowi Owsiannemu jako wyraz uznania dla takiej postawy.”

Kapituła doceniła między innymi działania naukowe, publikacje i realizacje projektów krajowych i międzynarodowych w Pile i regionie. Podkreślono także wkład dr. Owsiannego w powołanie obszarów Natura 2000 w północnej Wielkopolsce, w tym obszaru „Ostoja Pilska” oraz kierowanie przez niego zespołem przygotowującym inwentaryzację przyrodniczą i ocenę wpływu na obszary Natura 2000 dla planowanej obwodnicy Piły w ciągu dróg ekspresowych S10 i S11.

Stypendysta, dziękując, podkreślał ogromne zobowiązanie wynikające z otrzymanej nagrody, w szczególności ze względu na osobę patrona, ks. dr. Stanisława Staszica. Podziękował za możliwość dotychczasowego rozwoju Uniwersytetowi i wybitnym pedagogom profesorom, których spotkał na swojej drodze – w tym Prof. Lubomirze Burchardt i śp. Prof. Bolesławowi Nowaczykowi, a także za współpracę w ZOD w Pile – Prof. Stanisławowi Lorencowi. Powiedział, że bogactwa naturalne regionu są, jego zdaniem, jedną z kluczowych podstaw rozwoju środowiskowych kierunków studiów na UAM w Pile - Ochrony Środowiska, Gospodarki wodnej i uruchamianej od października br. Turystyki i rekreacji. Na koniec zaznaczył: „Ideą naszej pracy w Ośrodku Zamiejscowym w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest nieustanne poszukiwanie rozwiązań wspierających mieszkańców Piły i regionu Północnej Wielkopolski, szczególnie zaś wspierających młodych ludzi, by swoje pasje zamieniali w wymarzony zawód.”

Stypendyście serdecznie gratulujemy!

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.