Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012
Wiadomość, opublikowana 07-01-2013
19 grudnia 2012 roku na specjalnej uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie prof. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim naukowcom. W gronie laureatów nagród ministra 2012 znaleźli się również uczeni z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Janusz Bujnicki, prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM dr hab. Jerzy Fiećko, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dr Anna Kasprowicz, mgr Michalina Smolarkiewicz, mgr Magdalena Wierzchowiecka oraz mgr Michał Michalak. 

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał prof. dr hab. Janusz Bujnicki z Wydziału Biologii UAM i Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Prof. Janusz Bujnicki należy do grona najwybitniejszych polskich uczonych z zakresu bioinformatyki i biologii molekularnej. Jest twórcą zespołu naukowego, który opracowuje oryginalne metody służące do przewidywania i modelowania struktury makrocząsteczek biologicznych (białek i RNA), prowadzi też badania doświadczalne. Jego prace nad enzymami restrykcyjnymi doprowadziły do szeregu ważnych odkryć w zakresie ewolucji tych białek, których praktycznym efektem było zaprojektowanie i wyprodukowanie enzymów o nowych własnościach.
Prof. Bujnicki jest współautorem blisko dziesięciu zgłoszeń patentowych, aktywnie wspiera też powstawanie małych firm wykorzystujących wiedzę biologiczną. Jego dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo 233 publikacji w anglojęzycznych periodykach naukowych oraz cztery publikacje polskojęzyczne. Jego prace były cytowane (bez autocytowań) 2884 razy, a indeks Hirscha jego dorobku naukowego wynosi 34. Prof. Bujnicki był wielokrotnie nagradzany przez różne instytucje, urzędy i towarzystwa naukowe w tym m.in. w ramach EMBO Young Investigators oraz Instytut Howarda Hughesa. Jako pierwszemu badaczowi w dziedzinie nauk biologicznych w Polsce udało mu się zdobyć grant Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC).  

 
Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM została uhonorowana Nagrodą za osiągnięcia naukowe I stopnia.

Nagroda za osiągnięcia naukowe II stopnia przypadła w udziale prof. UAM dr. hab. Jerzemu Fiećko z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
 
Nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe otrzymali: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dr Anna Kasprowicz, mgr Michał Michalak, mgr Michalina Smolarkiewicz oraz mgr Magdalena Wierzchowiecka z Wydziału Biologii UAM
 

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.