Matematyka i informatyka po raz kolejny wśród kierunków zamawianych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wiadomość, opublikowana 18-06-2012
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013, ogłosiło dziś wyniki konkursu nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, tj. tzw. kierunków zamawianych.
Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie po raz kolejny znalazł się projekt Wydziału Matematyki i Informatyki UAM na kwotę 5 762 858,40 PLN. 

Dzięki przyznanym środkom możliwe będzie m.in. sfinansowanie stypendiów dla najlepszych studentów kierunków matematyka i informatyka w wysokości 1000,00 zł, prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, a także wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia, m.in. poprzez system dodatkowych zajęć i szkoleń specjalistycznych, w tym kursów on-line i zajęć prowadzonych przez praktyków, wsparcie kół naukowych w zakresie udziału studentów w zawodach, czy wdrożenie programu praktyk i staży.Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.