Laureaci Nagród Prezesa Rady Ministrów
Wiadomość, opublikowana 22-08-2013
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o przyznanych Nagrodach Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania naukowego doktora habilitowanego oraz działalność naukową, naukowo-techniczną za rok 2012. Wśród laureatów nie zabrakło osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Tomasz Mika (WFPiK), dr Przemysław Nosal (WNS), dr Michał Roszak (WPiA), dr Filip Schmidt (WNS), dr Magdalena Śniedziewska (WFPiK) oraz dr hab. inż. Grażyna Demenko (WN).

Nagrodę za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki otrzymał dr hab. Tomasz Mika za pracę „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu.

W uzasadnieniu Nagrody czytamy: Rozprawa habilitacyjna uznawana za krok milowy w debacie naukowej nad najstarszym zabytkiem polsko-łacińskiej literatury kaznodziejskiej. Dr hab. Tomasz Mika skupił się na sprawach dotychczas pomijanych w badaniach nad „Kazaniami”, przede wszystkim ich zróżnicowaniem w zakresie warstwy składniowo-retoryczno-interpunkcyjnej oraz znakami delimitacji tekstu. Przeprowadzona przez Autora analiza tych zagadnień pozwoliła przedstawić tezę, że Kazania były głoszone po polsku z wykorzystaniem gotowych ram retorycznych w tym języku oraz rozwijaniem brulionowych zapisów w języku łacińskim.

Laureatami za wyróżnione rozprawy doktorskie zostali:

  • dr Przemysław NosalTechnologia i życie społeczne. Analiza relacji na przykładzie współczesnego świata sportu;
  • dr Michał RoszakHandel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym;
  • dr Filip Schmidt Mieszkać razem. Powstawanie i dynamika związków intymnych;
  • dr Magdalena ŚniedziewskaPolska literatura powojenna wobec malarstwa holenderskiego złotego wieku.

Drugą nagrodą za osiągnięcia naukowo-techniczne uhonorowana została dr hab. inż. Grażyna Demenko (Lingwistyczne i pozalingwistyczne podstawy przetwarzania języka mówionego w systemach technicznych. Ewaluacja i walidacja w automatycznej transkrypcji mowy polskiej).

Wieloletnia działalność badawcza prof. Grażyny Demenko obejmuje opracowanie korpusu polskiego języka mówionego JURISDICT, będącego głównym elementem systemu automatycznego rozpoznawania mowy ARM. Korpus słowny stanowi obecnie największy w Europie zasób fonetyczno- akustyczny, któiy może być zastosowany przy różnych aplikacjach technologii mowy języka polskiego, a także w porównaniach o większym zasięgu. Wdrożenie korpusy do systemu automatycznej transkrypcji mowy realizowano w formie eksperymentów fonetycznych w ciągu dwóch lat, przy czym znaczna część miała charakter zupełnie nowatorski. System Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ARM) w swych początkowych wariantach odegrał już wybitnie pozytywną rolę w praktyce uczelnianej, lekarskiej i sądowniczej. Przeprowadzone badania tynkowe wykazały duże zainteresowanie przedstawionym obecnie oprogramowaniem, pozwalającym na rozpoznawanie mowy w nieograniczonym polskim słowniku, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogącym pracować na standardowych komputerach biurowych.

Źródło:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.