Konkurs NCBR nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Wiadomość, opublikowana 16-07-2013
12 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z prorektorem prof. Jackiem Witkosiem w sprawie zamkniętego Konkursu nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem 50 000 000 PLN, a maksymalna wartość dofinansowania 10 000 000 PLN.

Na spotkaniu ustalono, że ze względu na niską kwotę przyznawanych środków, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu złoży do NCBR jeden wniosek o dofinansowanie projektu, zawierający propozycje działań omawianych podczas spotkania.

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.