IV edycja ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia na UAM rozpoczęta!
Wiadomość, opublikowana 30-04-2013
Szanowni Państwo - Nauczyciele akademiccy, Doktoranci, Studenci oraz Słuchacze Studiów Podyplomowych UAM, na naszej uczelni rozpoczęła się kolejna edycja badania jakości kształcenia. Poprzez badanie ankietowe diagnozujemy mocne i słabe strony kształcenia oraz inicjujemy i wdrażamy odpowiednie działania mające na celu doskonalenie jakości kształcenia na UAM, zgodnie z Państwa sugestiami.

Serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w tegorocznym badaniu, które trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Każdy pracownik dydaktyczny, naukowo-dydaktyczny, doktorant, student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacz studiów podyplomowych może wypełnić anonimową ankietę na stronie usosweb.amu.edu.pl i tym samym włączyć się w działanie Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

Państwa ocena ma wpływ na kierunek wprowadzanych zmian. Wyniki ankiety zostaną opublikowane na uczelnianym portalu internetowym.

Liczę na Państwa udział w badaniu!

Rektor
prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak


Ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu USOSweb.

 

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.