IV Dni Poznania w Kilonii
Wiadomość, opublikowana 14-11-2012
W dniach 24-26.10.2012 r. odbyły się na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii „IV Dni Poznania”. Delegacji UAM, której przewodniczył prof. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, liczyła 65 osób. W jej skład wchodzili m.in. prof. Beata Mikołajczyk, prof. Stanisław Lorenc, prof. Hubert Orłowski, prof. Ryszard Gołdyn, prof. Andrzej Mizgajski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Janusz Czebreszuk, prof. Jerzy Fiećko, prof. Jerzy Langer i prof. Zygmunt Vetulani.

W Instytucie Slawistyki odbyła się w trzech sekcjach: historycznej, literaturoznawczej i językoznawczej konferencja „Polacy i Niemcy w Europie”. Obrady poprzedził stanowiący swoiste wprowadzenie referat prof. Huberta Orłowskiego, który przedstawił bilans i perspektywy redagowanej przez siebie serii wydawniczej „Poznańska Biblioteka Niemiecka” (35 tomów opublikowanych, 15 projektowanych). Intencjonalnymi odbiorcami tej serii, prezentującej przekłady kluczowych dla zrozumienia Niemiec, ich historii i kultury tekstów, są między innymi polscy naukowcy i studenci zajmujący się Niemcami i relacjami polsko-niemieckimi.

Uczestnicy sekcji literaturoznawczej: poloniści, slawiści i germaniści zaprezentowali referaty rozpięte czasowo między wczesnym wiekiem XIX i teraźniejszością, podejmując w nich takie wątki, jak m.in. polsko-niemieckie związki literackie, obraz sąsiada w relacjach z podróży oraz literatura pogranicza polsko-niemieckiego. Sporo referowanych kwestii wywołało żywe dyskusje i wymianę poglądów między przedstawicielami różnych dyscyplin.

W Domu Literatury Szlezwigu-Holsztyna odbyła się również prezentacja książki „Deutsch-Polnische Erinnerungsorte: Parallelen (Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci: Paralele), która jest efektem polsko-niemieckiego projektu badawczego zrealizowanego przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Uniwersytet w Oldenburgu we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie oraz Instytutem Polskim (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt.

Prezentacja miała formę dyskusji panelowej z udziałem dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i jednego z inicjatorów projektu prof. Roberta Traby, koordynatorki projektu p. Anny Labendz oraz dwojga uczestników, autorów tekstów zamieszczonych w prezentowanym tomie: prof. Martiny Thomsen z Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii oraz prof. Jerzego Kałążnego z Instytutu Filologii Germańskiej UAM. Dyskusja odbyła się w obecności i z udziałem kilkudziesięcioosobowej widowni złożonej zarówno z uczestników Dni Poznania, jak też ze stałych bywalców Domu Literatury.

Natomiast Kolokwium Literaturoznawcze poświęcone było niemieckojęzycznym nowościom wydawniczym z zakresu beletrystyki. W imieniu gospodarzy obrady otworzył prof. Albert Meier, a w imieniu polskich uczestników głos zabrali prof. Czesław Karolak i prof. Sławomir Piontek. W kolokwium wzięli udział – z referatami – doktoranci Instytutu Filologii Germańskiej UAM oraz doktoranci Instytutu Nowszej Literatury Niemieckiej i Mediów. Obrady prowadzili: prof. Sławomir Piontek, dr Ewa Pytel-Bartnik, dr Maike Schmidt i Kristin Eichhorn.

W prezentacjach i wykładach uczestniczyli ze strony UAM także archeolodzy, biolodzy, chemicy, geografowie i geolodzy oraz przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji.

Podczas „IV Dni Poznania w Kilonii” miała miejsce inauguracja nowego kierunku studiów magisterskich „Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie”).

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.