EFS: nowe projekty UAM o łącznej wartości ok. 60 mln zł skierowane do dofinansowania
Wiadomość, opublikowana 18-08-2010
Wakacje trwają, ale UAM walczy o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach skierowano do dofinansowania 11 projektów złożonych przez UAM w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego na sumę około 60 milionów złotych.

Lista projektów skierowanych do dofinansowania:

 1. "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry"
  Poddziałanie 4.1.1 PO KL
  Jednostki realizujące projekt: projekt ogólnouczelniany (gł. Dział Programów Europejskich, Wydział Biologii, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rada Programowa ds. E-learningu)
  Osoba do kontaktu: mgr Magdalena Tomaszewska
  Wartość projektu: 25 000 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2010-31.12.2015
 2. "Wiedza dla eksperta"
  Poddziałanie 4.1.1 PO KL
  Jednostki realizujące projekt: projekt ogólnouczelniany (Wydział Nauk Społecznych, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Biologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu).
  Wartość projektu: 2 704 863,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2010 - 30.09.2012
 3. "Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"
  Poddziałanie 4.1.2 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Wydział Matematyki i Informatyki
  Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Marek Nawrocki
  Wartość projektu: 6 021 368,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2010 - 31.12.2015
 4. "Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 'Praktyka Czyni Mistrza'"
  Poddziałanie 3.3.2 PO KL
  Jednostki realizujące projekt: Centrum Integracji Europejskiej, Wydział Matematyki i Informatyki
  Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Stefan Jurga
  Wartość projektu: 3 487 270,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 09.08.2010 - 29.11.2013
 5. "Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii"
  Poddziałanie 3.3.2 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Wydział Chemii
  Osoba do kontaktu: dr Piotr Jagodziński
  Wartość projektu: 5 074 993,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2010 - 31.12.2014
 6. "Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych"
  Poddziałanie 3.3.2 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Wydział Biologii
  Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
  Wartość projektu: 5 068 969,68 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2010 - 31.12.2014
 7. "Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM"
  Poddziałanie 3.3.2 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  Osoba do kontaktu: mgr Magdalena Kowalska
  Wartość projektu: 5 836 403,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2010 - 31.12.2014
 8. "E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego"
  Poddziałanie 3.5 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Instytut Filologii Angielskiej
  Osoba do kontaktu: mgr Dawid Pietrala
  Wartość projektu: 3 219 741,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2010 - 01.07.2013
 9. "Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem"
  Poddziałanie 2.1.1 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Wydział Prawa i Administracji
  Osoba do kontaktu: dr Michał Flieger
  Wartość projektu: 1 444 488,00 zł
  Okres realizacji projektu: 01.08.2010 - 31.07.2012
 10. "Menadżer nanotechnologii: innowacyjne studia podyplomowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla pracowników przedsiębiorstw"
  Poddziałanie 2.1.1 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Centrum Integracji Europejskiej
  Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Stefan Jurga
  Wartość projektu: 1 118 904,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 30.09.2010 - 30.04.2013
 11. "Edukacja dla integracji" - program podniesienia poziomu kształcenia językowego dzieci i młodzieży romskiej
  Poddziałanie 1.3.1 PO KL
  Jednostka realizująca projekt: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  Osoba do kontaktu: dr Joanna Grzelak
  Wartość projektu: 1 127 221,60 zł
  Okres realizacji projektu: 01.03.2010 - 29.02.2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.