Absolutorium Kolorowego Uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013
Wiadomość, opublikowana 31-05-2013
28 maja 2013 r. w Auli UAM odbyły się uroczystości absolutoryjne dla studentów Kolorowego Uniwersytetu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz kolorowy upominek od JM Rektora Kolorowego Uniwersytetu, prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, prorektora ds. studenckich UAM.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił występ Chóru Kameralnego UAM pod batutą Joanny Piech-Sławeckiej. Dzięki niezwykle podniosłej atmosferze każdy uczestnik projektu edukacyjnego UAM mógł posmakować tego dnia blasków życia studenckiego.

W tegorocznej edycji projektu wzięło udział ok. 640 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego w wieku 8-12 lat. Studentów Kolorowego Uniwersytetu w roku akademickim 2012/13 gościły: Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Anglistyki.

Od listopada do kwietnia dwie grupy studentów (poranna i popołudniowa) spotykały się na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, którzy starali się rozbudzić w dzieciach ciekawość świata, dostosowując przekaz naukowy do ich wieku. Dodatkowo każdy chętny student miał możliwość zaprezentowania się swoim koleżankom i kolegom jako „młody wykładowca”. Odważni przedstawiali widowni swoje pasje, zainteresowania i przez krótki moment mogli poczuć się jak prawdziwi naukowcy.

Sale wykładowe podczas trwania projektu były bardzo „kolorowe” dzięki koszulkom, które na wykłady ubierali studenci KU. Dodatkowo każdy posiadał indeks, w którym wpisywał tytuły przedmiotów oraz nazwiska prowadzących, a obecności na zajęciach były puentowane pieczątką zaliczeniową.

Absolutorium Kolorowego Uniwersytetu zamknęło drugą edycję projektu edukacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skierowanego do uczniów szkół podstawowych miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego.

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.