20-lecie Filologii Węgierskiej UAM
Wiadomość, opublikowana 31-05-2013
Z okazji dwudziestej rocznicy założenia Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 8-9 maja 2013 r. na Wydziale Neofilologii odbyło się sympozjum naukowe pod patronatem JE Ambasadora Węgier dr. Ivána Gyurcsíka.

Filologia Węgierska świętowała 20-lecie swojego istnienia w ramach Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Neofilologii UAM. Zorganizowane z tej okazji sympozjum naukowe objął patronatem JE Ambasador Węgier dr Iván Gyurcsík, który dokonał otwarcia uroczystości, a swoją obecnością zaszczycił je Konsul Honorowy Węgier prof. Witold Abramowicz.

Obchody święta poznańskich hungarystów uświetnił aktywny udział przedstawicieli nauki z Polski (prof. Jerzy Snopek i prof. Ryszard Grzesik z PAN, prof. László Kálmán Nagy z UJ,  dr Csilla Gizińska i prof. Adrienne Körmendy z UW i ośrodków zagranicznych (prof. Katalin Szili z Uniwersytetu im. L. Eötvösa w Budapeszcie, dr Lajos Pálfalvi z Uniwersytetu Katolickiego w Piliscsabie, prof. Tibor Žilka z Uniwersytetu w Nitrze,  dr Orsolya Žagar Szentesi z Uniwersytetu w Zagrzebiu, dr Rita Hegedűs z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie) oraz osobistości zaangażowanych w promowanie kultury, literatury i historii Węgier (dr Imre Molnár Radca Ambasady Węgier, dr János Tischler Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury, dr Ádám Masát z Instytutu Balassiego w Budapeszcie, Jarosław Giziński dziennikarz Rzeczpospolitej).

Ważnym i interesującym elementem sympozjum były panele dyskusyjne na temat literatury, językoznawstwa i metodyki nauczania języka węgierskiego oraz współpracy naukowej i dydaktycznej między ośrodkami.

W pamięci uczestników sympozjum pozostanie wystąpienie prof. Jerzego Bańczerowskiego, który wypełniając testament swojego Mistrza prof. Czesława Kudzinowskiego, doprowadził do powstania Filologii Węgierskiej w Poznaniu.

Z okazji 20-lecia poznańskiej hungarystyki w serii Bibliotheca Hungarica, zainicjowanej przez Jánosa Brendela, pełniącego obowiązki pierwszego kierownika Pracowni Filologii Węgierskiej, ukazał się kolejny tom pt. Kontakty węgiersko-polskie: Kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. Podczas sympozjum zaprezentował go jego recenzent prof. Tadeusz Zgółka. Tom został poświęcony Jánosowi Brendelowi i uroczyście wręczony wdowie po nim.

Szczególnym punktem sympozjum była rozmowa z wybitnym pisarzem Jánosem Háyem oraz prezentacja tomu dramatów współczesnych pisarzy węgierskich pt. Młodzi Węgrzy online w tłumaczeniu Jolanty Jarmołowicz oraz absolwentów Filologii Węgierskiej w Poznaniu: Igi Nowak, Miłosza Cybuli i studentki Sylwii Bogdańskiej, której dokonał prof. Bogusław Bakuła, autor wstępu do antologii. W ramach prezentacji zostały odczytane fragmenty jednego z dramatów z udziałem obecnych i byłych studentów, prof. Bogusława Bakuły i aktora Teatru Polskiego w Poznaniu Mariusza Adamskiego. W drugim dniu sympozjum studenci filologii węgierskiej ponownie mieli okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas prezentacji swoich przekładów nowel węgierskich odczytanych przez Mariusza Adamskiego.  

Podczas sympozjum miało miejsce uroczyste przyjęcie z udziałem JE Ambasadora Węgier i Jego Małżonki, Konsula Honorowego Węgier, prorektora UAM prof. Jacka Witkosia, prof. Jerzego Bańczerowskiego, prof. Tadeusza Zgółki, prof. Piotra Wierzchonia - Dyrektora Instytutu Językoznawstwa oraz absolwentów, wypełnione toastami i wspomnieniami zaproszonych gości, pracowników i byłych studentów. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami życiowymi, przywoływali niezapomniane chwile i atmosferę, podkreślając swój związek emocjonalny z poznańską hungarystyką oraz fakt, że wiedza zdobyta podczas studiów zaważyła na ich karierach życiowych. Uczestnicy  z uznaniem wyrażali się o poziomie naukowym sympozjum i miłej atmosferze sprzyjającej współpracy.

Program i zdjęcia:  http://www.hung.amu.edu.pl

Informację wprowadził/a: Filip Gołąb

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.